Velkommen til DISPUK

Vi tilbyder en bred vifte af narrative efteruddannelser, kurser og workshops, der både styrker din menneskelighed og din faglighed.

Få fat i dit indre kompas

DISPUK er stedet, man går hen, hvis man vil have inspiration, nye idéer og fordybe sig; hvis man føler sig klemt, har for travlt, føler sig stresset, har svært ved konflikter, er løbet sur i livet og det gnaver og bider.
I DISPUK tager vi menneskers oplevelser alvorligt. Vi tager udgangspunkt i det, mennesker fortæller om deres liv, deres problemer og erfaringer. Både på efteruddannelser, kortere kurser og i samtaler hjælper vi mennesker med at finde frem til det, der er vigtigt i deres liv. Det gør vi bl.a. gennem at forfine og styrke dine evner til at tale om problemer: For kun hvor der er noget vigtigt på spil er der problemer. Problemer kan overskygge værdierne i livet. At tage udgangspunkt i en samtale om problemer er kongevejen til at tale om det vigtige. Når man har fat i det vigtige og i legen i livet, har man fat i sit kompas, sin retning i livet. På DISPUKs efteruddannelser lærer du at anvende de narrative metoder – de såkaldte samtalekort – så du kan omsætte den narrative psykologi, teori og filosofi til umiddelbart anvendelig praksis i din hverdag.

Når man har taget en efteruddannelse i DISPUK (eller været til samtaler, coaching), får man det bedre med sig selv, får ryddet op i sine relationer og får et mere afklaret forhold til sine arbejdsopgaver. Man ser både sig selv og verden tydeligere.

Bliv bedre til at lytte

Hvad end du arbejder som leder, konsulent, behandler, terapeut, pædagog, underviser, vejleder eller rådgiver skal du først og fremmest være i stand til at lytte til historier og værdier. Kan du ikke lytte, kan du ikke hjælpe og bevæge.

Du bliver nød til at kende din egen historie og dine egne værdier for at kunne agere professionelt og lytte med større indre ro. Du kommer til at afprøve de narrative metoder på dig selv.

DISPUK tilbyder også samtaler, terapi, coaching, supervision, vejledning, undersøgelser, konsulentbistand & rådgivning.

Man bliver lille af ikke at blive hørt

I DISPUK forsøger vi at gøre verden til et lidt bedre sted at være. Vi er bl.a. inspireret af Norges mest oversatte samfundsteoretiker Nils Christie, der i sin fremragende lille bog Små ord om store spørgsmål bl.a. skriver: Man bliver lille af ikke at blive hørt; noget af det vigtigste er måske at opgradere menneskers erfaringer. DISPUK har en grundig forankring i narrativ psykologi og poststrukturalistisk filosofi.  Det kan man læse mere om her.

Filosofiens projekt er sproglig; filosofi er en praksis,

hvis medium er ord.

-Todd May

Det er ikke det , vi har oplevet i livet, der gør os til dem vi er, men de historier der er mulige at fortælle om det, vi har gjort og om det, som er vigtigt.

- Allan Holmgren

Spørg mig ikke om hvem jeg er og forlang ikke, at jeg skal blive den samme; det er en folkeregistermoral.

- Michael Foucault

Filosofi består ikke i at vide noget og er ikke inspireret af sandhed. Det er snarere kategorier som interessant, bemærkelsesværdig eller vigtig, som determinerer succes eller nederlag.

-Deleuze & Guattari

Individet er således ikke magtens modstykke, men, tror jeg, et af dens primære resultater.

- Michael Foucault

Der er forskelle bag alt, men bag forskellene er der ingenting.

-Gilles Deleuze

Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden.

- Michael Foucault

Konsulenter

Allan Holmgren

Direktør & Konsulent

Mag.art.psych.

holmgren@dispuk.dk

Anette Holmgren

Direktør

Cand.psych.

anetteholmgren@dispuk.dk

Lasse Offenberg

Konsulent

Cand.psych.

offenberg@dispuk.dk

Anne Romer

Konsulent

Cand.psych.

romer@dispuk.dk

Martin Nevers

Konsulent

nevers@dispuk.dk

Lone Kaae Morell

Konsulent

morell@dispuk.dk

Lasse Hauge Nielsen

Konsulent

hauge@dispuk.dk

Eva Kragh

Konsulent - Cand.comm.

kragh@dispuk.dk

Administration

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

Henriette Askestad

Regnskabsansvarlig/ Psykoterapeut

askestad@dispuk.dk

Nis Hartvith

It- og AV-konsulent

hartvith@dispuk.dk

Køkkenpersonale

Elisabeth Staun

Snekkersten

Heidi Kure

Snekkersten

Rengøring

Marianne Møbius

Snekkersten