Samtaler og konsulentydelser

DISPUK tilbyder forskellige former for samtaleterapi og organisationsudvikling

Med afsæt i teorier og praksis udviklet inden for en narrativ ramme tilbyder DISPUK udover uddannelsesforløb i eget hus også forløb afholdt lokalt på arbejdspladsen – fx i samarbejde med virksomheder, afdelinger og kommuner.

Disse uddannelses- eller kursusforløb tilrettelægges typisk i tæt samarbejde med arbejdspladsen, så omsætbarheden bliver så enkel som mulig for deltagerne.

Konsulentydelser indenfor narrativ coaching – supervision og – vejledning

En anden stor del af hverdagen for konsulenterne i DISPUK handler om supervision, coaching eller vejledning. Vi har supervisionsgrupper, hvor folk fra forskellige arbejdspladser mødes til supervision hos os, eller vi tager ud som supervisorer for teams og grupper lokalt på arbejdspladser. Vi kan både lave supervision med afsæt i de konkrete sager eller opgaver, folk står med, eller vi kan lave supervision, som mere handler om hvordan man håndterer et arbejde i en kompleks verden med de udfordringer for trivlsel eller arbejdsglæde, det kan give.

En del ledere henvender sig også til DISUK for at på supervision i relation til arbejdet som leder, hvilket kan være et ensomt sted at stå i en organisation. Supervisionsrummet kan her være et rum, som kan åbne for kreativiteten og glæden i arbejdet som leder, og en del ledergrupper bruger DISPUK til supervision med deres samlede ledergruppe.

Organisationer er ofte komplekse størrelser, og indimellem kan man i en organisation opleve, at der er noget organisatorisk som står i vejen for opgaveløsningen eller trivslen på en arbejdsplads. En del af konsulenterne på DISPUK arbejder også med at træde ind som organisationskonsulenter i organisationer, hvor det findes brugbart at få hjælp fra udefrakommende kræfter til at bevæge sig i mere ønskede retninger eller håndtere de konflikter, der kan opstå i en organisation.

Terapeutiske forløb med afsæt i narrativ praksis

I DISPUK lægger vi stor vægt på, at vi også altid skal praktisere det, vi underviser i. Udover supervision og konsulentopgaver har alle ansatte konsulenter i DISPUK derfor også samtaler med mennesker, der henvender sig til DISPUK. Disse samtaler kan være enkeltstående samtaler eller terapeutiske forløb hvor der arbejdes med afsæt i narrativ praksis og vi tilbyder både individuelle forløb, parterapi, familieterapi og forløb i grupper.

Foredrag om narrative perspektiver

Fordi konsulenterne både har stor erfaring med at undervise i- og arbejder med narrative praksisser, inviteres DISPUK også ofte til at afholde temadage eller foredrag om narrative perspektiver i en organisation eller specifikke faglige områder.

Hvad er narrativ tilgang? 

Narrativ tilgang er en tilgang inden for forskellige fagområder såsom pædagogik, ledelse, litteratur, coaching, og ikke mindst psykologi og terapi.  
Fælles for den narrative tilgang er et fokus på at udvikle flere historier end den dominerende. Dette omfatter undersøgelser af, hvordan historier skabes, fortælles, og fortolkes, samt hvordan de påvirker vores forståelse af os selv, vores relationer og verden omkring os. 
Fra et narrativt perspektiv vil det sige, at de alle forstår og skaber mening i det, de står i, gennem de fortællinger, der skabes om dem, og at de fortællinger får betydning for, hvordan de forstår sig selv og hinanden.  

Hvad har det af betydning, at vi siger, vi arbejder med narrativer?  

På DISPUK har vi siden 2007 haft narrativ teori og praksis som vores faglige fundament. Det betyder ikke, at vi ikke også lader os inspirere af andre ideer og praksisser, men i vores eget arbejde og på vores uddannelser ligger narrativ praksis som det grundlag, vi tager udgangspunkt i. Så når vi bliver spurgt, hvordan vi arbejder, lyder svaret: Vi arbejder narrativt.  

Når vi skal beskrive, hvad vi mener med, at vi arbejder ud fra et narrativt perspektiv, er der flere veje at gå. Læs om tre tilgange til det narrative perspektiv her. 

Fælles for alle vores uddannelser er, at de hviler på et narrativt fundament. For grundlaget i den narrative terapi er alment – når vi siger, at mennesker er meningsskabende væsener, gælder det ikke kun mennesker, der opsøger terapi, men også ledere, medarbejdere, coaches og coachede, supervisorer og supervisanter.  

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.