,

Narrativ familieterapi­uddannelse

Tag en intensiv 1-årig efteruddannelse i arbejdet med familier og vær med til at styrke børn og voksnes stemmer.

Denne efteruddannelse giver en grundig indføring i narrativ familieterapi og præsenterer brugbare elementer fra tilgange som flerfamilieterapi og traumeterapi.

Formål

DISPUKs Narrative Familieterapiuddannelse ønsker at skabe en familieterapi, der gør det muligt for familier – både børn, unge og de voksne – at gøre noget andet og at leve på en anden måde, end de hidtil har gjort. Efteruddannelsens målsætning er at skabe en uddannelse, som hjælper familieterapeuten til at gennemføre samtaler, som giver børn og voksne en oplevelse af, at deres erfaringer og stemmer er vigtige.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med børn, unge og deres familier. Deltagerne kan arbejde på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, i familieafdelinger, familiecentre eller familiehuse, på behandlingshjem, rådgivningscentre, institutioner, opholdssteder, på skoler eller laver familiearbejde i andre sammenhænge.

Uddannelsen kan give merit for grunduddannelsen i DISPUKs 3-årige terapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders grunduddannelsesopgave, hvorefter man kan starte på terapeutuddannelsens 2. år.

Undervisningsform

På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af teoretiske og metodiske oplæg med inddragelse af den læste litteratur og relevante eksempler, demonstration og træning af en række forskellige familieterapeutiske metoder og principper.

Deltagernes egne personlige erfaringer fra både deres egen opvækstfamilie, deres nuværende familie samt erfaringerne fra de familier, børn og unge, de samarbejder med, vil blive inddraget som en del af undervisningen. I dette uddannelsesforløb anser vi det for vigtigt, at deltagerne selv oplever metoderne anvendt på egen krop og i forhold til egne erfaringer.

Forløb

Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt i fire moduler á tre dage. Herudover mødes deltagerne tre dage i studiegruppe. Der undervises alle dage kl. 9-16, og til hvert undervisningsmodul læses relevant litteratur. Deltagerne skal til hvert modul lave mindre opgaver, blandt andet på baggrund af den læste litteratur og på baggrund af egne erfaringer fra arbejde med familier.

Modul 1:
Introduktion til de grundlæggende elementer i narrativ familieterapi

Underviser: Allan Holmgren
Det første modul vil give deltagerne en grundig introduktion til grundelementerne i narrativ familieterapi: Bevidning, eksternalisering og genforfattende samtaler.

Når der opstår problemer i familier, kommer de let til at fylde meget. De tiltrækker sig opmærksomhed, skaber skyld- og skamfølelse, de kan stå i vejen for alt det gode, der også er at sige om familien og få familien til at isolere sig – og hen ad vejen kan de efterlade både familiens medlemmer og mennesker omkring dem med en følelse af magtesløshed.

Undervisningen på dette modul vil gennemgå og demonstrere, hvorledes de narrative metoder, som i det narrative sprogbrug kaldes ”kort”, hjælper familiebehandleren til, sammen med familierne, både at finde vej i problemernes landskab og at finde frem til det, der er vigtigt for hvert af familiens medlemmer.

Især på dette første modul vil der være metodiske elementer og øvelser, som deltagerne skal afprøve, før de afprøver dem på de familier, børn og unge, deltagerne samarbejder. Disse øvelser har karakter af egenterapi, idet deltagernes egne erfaringer og oplevelser i og fra deres egne familier vil blive sat i spil og tematiseret. Det er vores erfaring, at deltagerne derigennem ikke kun lærer metoder og teknikker, men også tilegner sig en fornemmelse af kraften i metoderne og den narrative etik.

Modul 2:
Terapi og familiens hverdag – konkrete familieterapeutiske interventioner
Underviser: Kasper Hanghøj
Andet modul præsenterer deltagerne for en lang række praktiske eksempler og muligheder i det konkrete familieterapeutiske arbejde. Med udgangspunkt i eksempler og cases vil underviseren vise, hvordan man konkret kan hjælpe familierne til at få begreber og forståelser for problemerne i deres liv.
Modulet viser, hvordan familier kan hjælpes til at få blik for de reelle effekter af problemerne på deres liv. Derigennem kan de få mod og overblik til nye vaner og rutiner.

Modulet vil også vise, hvordan man gennem familieaktiviteter, brevskrivning, brug af video, billeder og andre rekvisitter kan engagere børn, unge og deres forældre i at forstå og forfølge det, der ligger dem på sinde og er vigtigt for dem.

Modul 3:
Narrativ familieterapi i praksis: Børn, unge og psykiske lidelser.
Underviser: Allan Holmgren
Tredje moduls omdrejningspunkt vil være den praktiske anvendelse af de narrative metoder og principper i det konkrete arbejde med familier. Der vil blive gennemgået videooptagelser med eksempler på konkret familieterapi i familier med alvorlige problemer.

Der vil være mulighed for, at en eller flere deltagere kan medbringe familier, de arbejder med, til live-konsultationer.

Der vil også være mulighed for at deltagerne kan bringe problemstillinger op til supervision og læring på holdet.

Modul 4:
Traumer og familieterapi
Underviser: Anette Holmgren
Fjerde modul har fokus på, hvordan man kan arbejde med nutidige og tidligere traumatiske erfaringer i familiebehandlingen. Traumatiske oplevelser står ofte i vejen for familiemedlemmers muligheder for at handle i overensstemmelse med erkendelser, der er opnået i traditionelt familiearbejde.

Narrativt traumearbejde skaber muligheder for at mennesker kan genvinde et ståsted dér, hvor traumatiske erindringer tidligere slog benene væk under personen. Modulet indeholder traumesamtaler, der ikke re-traumatiserer, afdækning af færdigheder og værdier i relation til traumatiske oplevelser, hukommelses- og udviklingspsykologiske teorier samt genetablering af relationen til selvet. Modulet introducerer ligeledes deltagerne for gruppeterapimetoden: ”Livets træ.”

Studiegrupper

Uddannelsen indeholder tre studiegruppedage. Deltagerne vil på disse dage i mindre grupper tale om arbejdsrelaterede problematikker i relation til uddannelsens teorier og metoder samt træne konkrete metoder lært på uddannelsen. I studiegrupperne mødes deltagerne uden underviser. I grupperne kan man supervisere hinanden ud fra medbragte eksempler fra deltagernes arbejde med familier.

Litteratur

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Deltagerne skal på det sidste modul som afslutning på uddannelsen fremlægge en film eller audio optagelse på cirka 10 minutter fra egen praksis, der eksemplificerer, hvordan deltageren har anvendt de narrative idéer i sit arbejde. Deltageren skal fortælle, hvilke metoder og principper deltageren har anvendt. Der er i alt 30 minutter til hver præsentation, der bevidnes af de øvrige deltagere. Præsentationerne foregår i mindre grupper.

Ud over den praktiske visning af eget arbejde skal deltagerne skrive en 4-5 siders synopsis med refleksioner over teori og metode og uddannelsens betydning for egen praksis. Der vil blive udleveret fyldig præsentations- og opgavebeskrivelse.

Adgangskriterier

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer, eller anden faggruppe med mindst en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have deltaget aktivt i undervisningen og max. haft to dages fravær på undervisnings- og træningsdagene.  

Uddannelsen kan med deltagelse i 4-dages kursus i narrative samtaler, eller tilsvarende, samt en 10 siders opgave, give merit for grunduddannelsen i DISPUKs 3-årige samtaleterapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. 

Bemærk dog, at tilmelding til 2.-3. året er forbeholdt igangværende kursister fra grunduddannelsen på DISPUK. De skal tilmelde sig senest d. 8. august året før opstart af 2.-3-året. Herefter tilbydes evt. resterende pladser (eller plads på ventelisten) til øvrige ansøgere fra eksempelvis familieterapiuddannelsen.  

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Klik her for at se opdateret liste på vores faq-side

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

12+3 dage

31.000 kr. inkl. moms

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

11. nov 2024 Aarhus

Tilmeldingsfrist: 15. sep 2024

17. mar 2025 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 15. jan 2025

Underviser

Datoer

11. nov 2024 Aarhus Tilmeld

DETALJER

Aarhus - Kursusnr. 24-181

24-181

11. nov 2024

15. sep 2024

12+3 dage

28.900 kr. inkl. moms

Anette Holmgren

Allan Holmgren

Kasper Hanghøj

Min. 12 - maks. 24 deltagere

11. nov 2024 - 13. nov 2024

27. jan 2025 - 29. jan 2025

8. apr 2025 - 10. apr 2025

10. jun 2025 - 12. jun 2025

Kl. 9-16.

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 23.120.

NorR restaurant, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

11. dec 2024

11. mar 2025

14. maj 2025

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

17. mar 2025 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 24-180

25-180

17. mar 2025

15. jan 2025

12+3 dage

31.000 kr. inkl. moms

Allan Holmgren

Kasper Hanghøj

Anette Holmgren

Min. 12 - maks. 24 deltagere

17. mar 2025 - 19. mar 2025

16. jun 2025 - 18. jun 2025

29. sep 2025 - 1. okt 2025

19. jan 2026 - 21. jan 2026

Kl. 9-16.

DISPUK 2, Strandvejen 202b, 3070 Snekkersten

6. maj 2025

27. aug 2025

4. dec 2025

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.