Narrativ konsulent­uddannelse

Tag en konsulentuddannelse, der hjælper dig med at få et overblik over og finde vej i organisatorisk kompleksitet.

På denne 12-dages intensive efteruddannelse for konsulenter lærer du narrative metoder, der hjælper dig til at fastholde en konsultativ position i til tider komplekse organisatoriske sammenhænge med forskellige og ofte modsatrettede krav, dagsordener og forventninger. Uddannelsen har fokus på, hvordan man inddrager og styrker deltagerne i de konsultative processer som aktive deltagere med respekt for og hensyntagen til den viden og de erfaringer, de har med sig.

Formål

Formålet med denne efteruddannelse er at give deltagerne:

 • Metodisk og teoretisk viden om principperne og teorierne bag narrativt konsultativt arbejde.
 • Grundlæggende narrative samtalefærdigheder.
 • Erfaringer med at omsætte metoderne og principperne til deltagernes egen praksis.
 • Blik for kulturelle, organisatoriske, magtmæssige, relationelle og personlige perspektiver i konsultativt arbejde.
 • Færdigheder til at afdække komplekse og vanskelige problemstillinger.
 • Færdigheder til at styrke fornemmelsen af egen viden, værdier og færdigheder hos dem man samarbejder med og er konsulent for.
 • Personlig afklaring af egne værdier, intentioner og færdigheder.

Målgruppe

Efteruddannelsen er for konsulenter og andre, der har konsultative opgaver eller ønsker at kvalificere sig til fremtidigt konsultativt arbejde. Hvad enten man er intern eller ekstern konsulent, er beskæftiget på fuld tid med konsultativt arbejde eller har det som en mindre del af ens pallette af opgaver, kan narrative tilgange tilbyde et begrebsapparat og en række praksisser, der inspirerer til konkret tilrettelæggelse af det konsultative arbejde.

Undervisningsform

På uddannelsen arbejdes der med en bred vifte af konsultative opgaver. Fra individuelle samtaler, hvad enten de kaldes coaching, vejledning, supervision eller blot hører til dagligdagens konsultative arbejde, til samtaler med flere parter – i konflikter, teams, grupper og afdelinger. Vi ser på opgaverne fra det øjeblik, hvor konsulenten bliver inddraget, til den konkrete konsultative proces finder sted og er afsluttet.
Deltagerne skal undervejs i uddannelsen skrive et antal mindre refleksionspapirer og breve, hvor de reflekterer over og kobler narrative begreber og erfaringer fra øvelser og eksperimenter til egen praksis.

Undervisningsdagene består af:

 • Teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og konsultative erfaringer.
 • Træning og øvelser i par og mindre grupper.
 • Løbende drøftelser af teori og metoder sat i relation til deltagernes praksis.
 • Iværksættelse af eksperimenter i deltagernes egen praksis med relation til undervisningen.
 • Live-samtaler og konsultationer til illustration af narrativt, konsultativt arbejde.

Forløb

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på seks moduler af to dages varighed klokken 9-16. Der er en obligatorisk studiegruppedag samt en mindre skriftlig eller praktisk opgave mellem hvert undervisningsmodul. Uddannelsen afsluttes med et mundtligt oplæg med udgangspunkt i deltagernes egne cases.

Studiegrupper

Ud over undervisningen på holdet, mødes deltagerne i mindre studiegrupper uden underviser. Grupperne etableres på det første undervisningsmodul og studiedagene foregår på deltagernes arbejdspladser, privat eller online f.eks. på Zoom eller andre platforme. Der er i alt fem studiegruppemødedage. Formålet med studiegrupperne er at give deltagerne mulighed for at drøfte den læste litteratur, træne narrativ samtalepraksis og dele erfaringer med at omsætte inspiration fra forløbet til egen praksis.

Litteratur

Bøger, der skal anskaffes af kursisten til denne uddannelse oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med, at hver enkelt deltager laver en mindre præsentation, der viser, hvordan deltageren har omsat narrativ inspiration i egen konsultative praksis. Til præsentationen skal deltageren fortælle om eller vise klip af, hvordan han eller hun har omsat nogle af de narrative metoder til egen praksis samt fremlægge nogle af de teoretiske og metodiske overvejelser, det har givet anledning til undervejs. Fremlæggelsens varighed er 20-30 minutter. Fremlæggelserne bevidnes af de øvrige deltagere.

Adgangskriterier

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse som eksempelvis lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område eller en grunduddannelse som psykolog, antropolog, sociolog, præst, læge eller anden akademisk uddannelse. Der kan gives dispensation for grunduddannelse, såfremt deltageren har haft relevant erhvervserfaring.

Deltagerne på efteruddannelsen skal i løbet af året have mulighed for at træne eller udøve konsultativ praksis både i individuelle samtaler og med mindre grupper. Det er ikke noget krav, at samtalerne foregår som en del af deltagerens arbejde – det kan også være med kollegaer, venner, familie, bekendte fra den lokale sportsklub eller, hvem der ellers kan være interesserede i at stille sig til rådighed.

Uddannelsen kan med deltagelse i 4-dages kursus i narrative samtaler, eller tilsvarende, samt en 10 siders opgave, give merit for grunduddannelsen i DISPUKs 3-årige samtaleterapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. 

Bemærk dog, at tilmelding til 2.-3. året er forbeholdt igangværende kursister fra grunduddannelsen på DISPUK. De skal tilmelde sig senest d. 8. august året før opstart af 2.-3-året. Herefter tilbydes evt. resterende pladser (eller plads på ventelisten) til øvrige ansøgere fra eksempelvis konsulent-uddannelsen.  

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal deltagerne opfylde følgende:

 • Have deltaget i mindst 10 af de 12 undervisningsdage.
 • Have præsenteret egen konsultativ praksis ved den afsluttende fremlæggelse, der rummer fremvisning af ca. 10 minutters uddrag af en samtale eller konsultativ proces.

Få økonomisk tilskud til din efteruddannelse på DISPUK

Vidste du, at du med kompetencemidler kan være et skridt nærmere den efteruddannelse på DISPUK, som du har drømt om?

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Klik her for at se opdateret liste på vores faq-side

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

12+5 dage

31.000 kr. inkl. moms

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

23. jan 2025 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 5. dec 2024

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 23.920). Betaling kan deles over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding)

Datoer

Nedenfor kan du se relevante datoer og andre detaljer for kurset.

23. jan 2025 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 25-710

25-710

23. jan 2025

5. dec 2024

12+5 dage

31.000 kr. inkl. moms

Eva Kragh

Lasse Offenberg

Min. 12 - maks. 24 deltagere

23. jan 2025 - 24. jan 2025

13. mar 2025 - 14. mar 2025

8. maj 2025 - 9. maj 2025

19. jun 2025 - 20. jun 2025

21. aug 2025 - 22. aug 2025

6. okt 2025 - 7. okt 2025

Kl. 9-16.

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 23.920). Betaling kan deles over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding)

DISPUK 1, Stationsvej 13, 3070 Snekkersten.

26. feb 2025

7. apr 2025

22. maj 2025

15. aug 2025

17. sep 2025

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.