Om Dispuk

Hvem er vi?

Hvem er DISPUK?

Gennem mere end 30 år har DISPUKs mission været at bidrage til at gøre verden lidt bedre for dem, som har det sværest. Uanset om vanskelighederne er at finde i hjemmet, på arbejdspladsen, i kulturens dominerende normer eller i den individuelle fortælling.

Vi er kendt for høj faglighed, dygtige undervisere, eksperimenterende praksis og for vores skønne omgivelser. Vi er endvidere kendt for at gå forrest i udviklingen af nye metoder i arbejdet med menneskelige relationer – i organisatoriske, terapeutiske og undervisningsmæssige kontekster.

Vores efteruddannelser skaber et teoretisk, filosofisk og etisk velfunderet grundlag for udviklingsprocesser samt analytiske og praktiske samtalefærdigheder.


Hvad har det af betydning, at vi siger, vi arbejder med narrativer?  

På DISPUK har vi siden 2007 haft narrativ teori og praksis som vores faglige fundament. Det betyder ikke, at vi ikke også lader os inspirere af andre ideer og praksisser, men i vores eget arbejde og på vores uddannelser ligger narrativ praksis som det grundlag, vi tager udgangspunkt i. Så når vi bliver spurgt, hvordan vi arbejder, lyder svaret: Vi arbejder narrativt.  

Når vi skal beskrive, hvad vi mener med, at vi arbejder ud fra et narrativt perspektiv, er der flere veje at gå. Læs om tre tilgange til det narrative perspektiv her. 

Fælles for alle vores uddannelser er, at de hviler på et narrativt fundament. For grundlaget i den narrative terapi er alment – når vi siger, at mennesker er meningsskabende væsener, gælder det ikke kun mennesker, der opsøger terapi, men også ledere, medarbejdere, coaches og coachede, supervisorer og supervisanter.  

Historien om DISPUK

DISPUK port

DISPUKs historie

DISPUK står for Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation. Det har vi heddet siden 1. januar 1990, hvor DISPUK blev etableret af Allan Holmgren. Inden da havde han været forstander for den selvejende psykiatriske behandlingsinstitution Snekkersten-kollektivet, som han grundlagde i 1982.
DISPUK er inspireret af narrativ praksis og af post-strukturalistiske ideer, først og fremmest gennem samarbejdet og venskabet siden 1987 med den nu afdøde australske terapeut Michael Whites enestående og banebrydende terapeutiske arbejde.

Det narrative perspektiv 

Vi har intet færdigt koncept, der trækkes ned over hovedet på “kunden”. Tværtimod ser vi sådanne koncepter som moderne undertrykkende magtudøvelse i praksis. Et koncept, en fremgangsmåde og en indfaldsvinkel må altid være unik. Den må udvikle sig sammen med opgaven og deltagerne i opgaven. 

DISPUK tager udgangspunkt i de problemer, mennesker oplever i deres hverdag, og i de formuleringer mennesker har om deres problemer, da der altid gemmer sig ikke-udlevede intentioner, viden og muligheder her.

Ledelse

Administration

Henriette Askestad

4922 5161

Olivia Nepper Winther

Køkken

Heidi Vinqvist

Elisabeth Staun

Josefine Dibba

Rengøring og vedligehold af huse

Marianne Møbius

John Franijeur

Eksterne konsulenter

Kasper Hanghøj

Trine Svarrer

Anine Boisen

Helle Gaarn

Sidsel Arnfred

Gæstelærere

Travis Heath

Læs mere

Todd May

Læs mere

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.