Narrativ personaleledelse. 5 dages introduktion til de narrative samtalemetoder. AFLYST

Start den 27. marts 2020, Århus

Kursusnr.: 20-571 Tilmeld nu

En narrativ leder skal kunne: 
Lytte dobbelt: Når der tales om problemer, er der noget, der er vigtigt.
Tale om problemer, så medarbejderne kommer tættere på deres værdier.
Redegøre for narrativ teori og de metoder, som lederen arbejder ud fra.
 

Deltagere – ledere på alle niveauer
Du er leder med personaleansvar. Du ønsker et kort intensivt grundforløb, der kan gøre dig bedre til at lytte fordomsfrit uden straks at afbryde eller være handlings- og løsningsorienteret.

Du ønsker at lære effektive samtalemetoder, så du bliver bedre til at stille relevante spørgsmål til dine medarbejdere, så både de og du bliver klogere, får fat i jeres værdier, kommer tættere på hinanden og gør arbejdsfællesskabet stærkere.

Du bliver opmærksom på den magt og de ”burder”, der til alle tider er tilstede, og som du ønsker at kunne forholde dig mere nuanceret til. Du bevæger dig bevidst væk fra ”småborgerlighed”, ensretning og ensomhed og fokuserer mere på medarbejderne og på fællesskab på jobbet.

Du håber på mindre stress og mere arbejdsglæde på din arbejdsplads.

Du ønsker at skabe afstand til den måde, som patriarkalske ”top-down”-principper styrer hverdagen på og skaber adskillelse – du ønsker at kunne forholde dig anti-patriarkalsk, inddragende og samlende ved at være ledende og bevidst positione-ret.

Du ønsker virkelig at kunne både styre og lede – og at forstå den afgørende forskel på styring og ledelse.

Dette forløb er for ledere på alle niveauer, der:

 • har travlt, og samtidigt prioriterer nærværende samtaler
 • ønsker et intensivt grundforløb, der kan gøre lederen bedre til at lytte uden at skulle fikse alverdens problemer, hvor lederen risikerer at stå helt alene i verden,
 • ønsker at lære sig selv og sine værdier bedre at kende, så lederen står stærkere på et narrativ fundament af metoder og samtaleteknikker – hvor lederen bruger sig selv via bevidste samtaleredskaber i personaleledelse.

Formålet
Formålet med dette korte intensive grundforløb i narrativ personaleledelse er at introducere deltagerne til effektive samtalemetoder, der kan styrke lederens færdigheder til at koncentrere sig om hver enkelt medarbejder, skabe tryghed, glæde, meningsfuldhed, samling, følgeskab, engagement og forudsigelighed i hele medarbejdergruppen.
Via grundforløbet bliver lederen bedre til at give relevant sparring og feedback både individuelt og i teams. Derigennem styrkes både lederens og medarbejdernes identitet, faglighed, samarbejde og stemningen på arbejdspladsen. Og dét fællesskab, der opstår, er den bedste medicin mod stress.

Indhold
Deltagerne bliver introduceret til narrative samtalemetoder og bevidningsprocesser og til den teori og filosofi, der er grundlaget for denne samtale-, ledelses- og refleksionspraksis. 

Deltagerne træner samtalemetoder gennem øvelser, der tager udgangspunkt i de reelle problemstillinger, deltagerne bidrager med.

Der vil være fokus på:

 • Bevidning & poetisering: en effektiv metode til at skabe processer, responser og styrke faglighed og resonans i teams
 • Eksternaliserende samtaler: en bevidst metode til at positionere sig og tale om problemer på
 • Genforfattende samtale: (HVAD-modellen) en effektiv metode til at styrke identitet, faglighed og menneskelighed
 • Samtaler i forhold til usikkerhed, utilstrækkeligheds- og fiaskofølelser: få fokus på de handlinger, der forbinder både ledere og medarbejdere med deres værdier
 • STAFET-modellen: en refleksionsmetode, og en måde at arbejde på, der styrker de faglige og kollegiale samtaler. Lederen og medarbejderne får vi-densdelingsprocesserne til at spire
 • Teori om den narrative metafor: Hvorfor fortællinger? Bevidsthed om fortællingers skabende kraft og fokus på forskellige typer af fortællinger
 • Teori om handlingens- og bevidsthedens landskab: om stilladsering af begreber og fænomeners begrebsliggørelse
 • Teori om traditionel og moderne magt. Som Pippi Langstrømpe siger: Når man er meget stærk, så skal man også være meget flink!

Kursets form

 • Oplæg fra underviserne
 • Demonstration af metoder fra underviserne 
 • Træning af metoder gennem øvelser
 • Gennemgang og drøftelse af litteraturen gennem udvalgte citater
 • Drøftelse af deltagernes aktuelle problemstillinger med bevidning
 • Deltagerne udfører konkrete opgaver og eksperimenter på sin arbejdsplads til afprøvning af de introducerede metoder
 • Deltagerne mødes en halv dag i mindre studiegrupper mellem hver under-visningsdag for at træne metoder, drøfte teori og få sparring til aktuelle problemstillinger
 • Deltagerne får spørgeguides, så de kan øve sig på metoderne på egen arbejdsplads og i studiegruppen mellem de enkelte undervisningsdage
 • Deltagerne skriver breve mellem hver undervisningsdag til udvalgte perso-ner og grupper og får andre mindre opgaver, så de færdigheder, der introduceres i undervisningen, kan trænes på jobbet
 • Der vil være en interviewopgave inden kursets start, så deltagerne er grundigt forberedt


Afslutning
På den sidste undervisningsdag har hver deltager en halv time til i mindre grupper at præsentere eksempler på sin konkrete samtalepraksis inspireret af dette grundforløb i narrativ personaleledelse. Præsentationen bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Transport og evt. overnatningsmuligheder i forbindelse med uddannelse i Århus:
DISPUK holder til på Marselisborg Havnekro, som ligger 20 minutters gang fra Århus Hovedbanegård. På vores hjemmeside finder du nærliggende overnatningssteder. Læs mere om overnatning og anden praktisk info ved at klikke her 

Kurset udbydes også i Snekkersten. Læs mere her

Om underviserne
Helle Gaarn er ledelseskonsulent og har 10 års erfaring som afdelingsdirektør i et større ingeniørhus. Hun har arbejdet med det narrative mindset og de narrative metoder, både som afdelingsdirektør og som ledelseskonsulent. Hendes fokus er at skabe en ny lethed i organisationer, og tilbyder ledere nye alternative greb og et nyt ståsted, hvorfra lederen kan træde ud af kampen, lægge sværdet for en stund og gøre noget radikalt anderledes. Så ledelse bliver nemmere, kampene færre og fællesskabet stærkere. Helle er ekstern underviser på DISPUKs leder- og konsulentuddannelse.

Gitte Jensen er uddannet Cand. Comm.  og har en master i Projektledelse og Procesforbedring (MPF) begge fra RUC. Derudover har hun 13 års erfaring fra socialpsykiatrien, først som udviklingskonsulent og senere som udviklingsleder. Hun har gennemført DISPUK’s 2 årige lederuddannelse og konsulentuddannelse. 

Allan Holmgren  er magister i psykologi; adjungeret professor i coaching som ledelsesredskab, CBS; specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Forfatter til talrige artikler og kapitler om ledelse, organisationsudvikling og coaching. Allan Holmgren underviser på kursets 4. dag. 

Underviser(e): Helle Gaarn, Gitte Jensen & Allan Holmgren (4.dag)
Datoer: Den 27/3, 15/5, 17/6, 23/9 (Allan Holmgren) og 5/10-2020
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 18.750 kr. kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2020
Kursusnr.: 20-571
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Helle Gaarn
Helle Gaarn CV
Gitte Jensen
Gitte Jensen CV
Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Narrativ personaleledelse. 5 dages introduktion til de narrative samtalemetoder. AFLYST

Underviser(e):
Helle Gaarn, Gitte Jensen & Allan Holmgren (4.dag)
Datoer:
Den 27/3, 15/5, 17/6, 23/9 (Allan Holmgren) og 5/10-2020
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
18.750 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2020
Kursusnr.:
20-571
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk