Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Efteruddannelser

Efteruddannelse hos DISPUK

DISPUKs efteruddannelser udbydes til ledere, HR-folk, konsulenter, coaches, supervisorer, psykologer, psykiatere, læger, skolelærere, inklusions-folk, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, støttekontaktpersoner, mentorer og mange andre, der beskæftiger sig med menneskelig udvikling og kommunikation.

DISPUK efteruddannelse – et alternativ til diplomuddannelse

Vores efteruddannelser tilbydes som et alternativ til en diplomuddannelse. Efteruddannelserne er rettet mod dig, der ønsker at videreudvikle eller tilegne dig nye færdigheder inden for narrativ teori og praksis.

Efteruddannelser, der er tilpasset jeres hverdag

Vi ved, at I har travlt, og derfor tilbyder DISPUK efteruddannelser på jeres præmisser. Det vil sige, at selvom vi hovedsageligt afholder efteruddannelser i vores egne lokaler, kan vi også komme ud til jeres arbejdsplads. Dette kan være en fordel i visse situationer, men afhænger helt og holdent af jeres respektive behov og ønsker i forbindelse med jeres konkrete ønsker.

Se mere praktisk information om efteruddannelser her.

Altid et kæmpe udvalg af efteruddannelser hos DISPUK

Hos DISPUK er der altid rig mulighed for at tage relevant efteruddannelse inden for en lang række specifikke fagområder. Vi tror på, at efteruddannelse er med til at styrke de faglige kompetencer hos deltagerne, og derved give dem de rette og bedste redskaber til at håndtere hverdagens problemstillinger.

Fagligt erfarne undervisere på vores efteruddannelser

Uanset hvilken af vores mange efteruddannelser du tager, får du altid fagligt erfarne og dygtige undervisere. Vores medarbejdere har alle de - til enhver tid krævede - kompetencer, og sikrer således at du er klædt bedst muligt på efter endt efteruddannelse.

Et utal af forskellige efteruddannelser

Udover nedenstående efteruddannelser, har vi en lang række øvrige efteruddannelser og kurser som er listet i menuen her til venstre på siden. Dermed favner DISPUK bredt og kan tilbyde efteruddannelse til alle, der beskæftiger sig med supervision, personaleudvikling og HR, undervisning, terapi og konsultation.

Kontakt os

Er du i tvivl om hvilken af vores efteruddannelser, der er den rette for netop dig/jer, så kontakt os endelig. Vi er specialister og kan rådgive i forhold til, hvilke af vores efteruddannelser, der vil være mest hensigtsmæssige for netop dig/jer. Det kan også være, at vi skal skræddersy et uddannelsesforløb specifikt til jer. Det afhænger alt sammen af jeres unikke situation, ønsker og behov.

Kontakt os her og lad os tage en snak om de mange muligheder.

 

Lederuddannelse

En praksis-orienteret lederuddannelse

DISPUKs mange forskellige typer af lederuddannelser, henvender sig specifikt til ledere, som vil lære mere og fordybe sig i mere, end man kan på en klassisk master- eller diplomuddannelse. Og DISPUKs lederuddannelser retter sig først og fremmest mod praksis og de problemstillinger hver enkelt deltager sidder med.

Lederuddannelse med mennesket i fokus

Lederuddannelse i DISPUK er en af vores mest populære efteruddannelser, og tager udgangspunkt i deltageren som menneske. Den tager udgangspunkt i deltagernes egne værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer. Først menneske da leder, er uddannelsens mantra. Som leder bruger du først og fremmest dig selv som menneske, derfor skal din menneskelige følsomhed, sensitivitet, handlekraft og mod styrkes. Deltagerne får et konkret og håndgribeligt udbytte, de kan bruge i deres individuelle hverdag.

Stort udvalg af gode lederuddannelser

Vores lederuddannelser favner bredt, og er tilpasset mange forskellige fagområder og ledelsesprincipper og -filosofier. Vi har bl.a. narrative lederuddannelser med fokus på pædagogisk ledelse.

Se alle vores lederuddannelser her.

 • Tager udgangspunkt i den narrative praksis
 • Foregår på avanceret teoretisk niveau
 • Emotionelt stimulerende og giver fornyet energi og glæde
Læs mere

Coach- & Vejlederuddannelse

Efteruddannelse i kvalificeret coaching og vejledning gør en forskel

DISPUK's intensive coachuddannelse og vejlederuddannelse er en efteruddannelse, der styrker deltagernes coaching- og vejledningsfærdigheder. Efteruddannelsen gør deltagerne i stand til at påtage sig komplicerede coaching- og vejledningsopgaver inden for forskellige fagområder.

Fokus på værdier

Vores coach- og vejlederuddannelse er funderet i den narrative praksis og har fokus på værdier i modsætning til "lette løsninger". Formålet med denne type efteruddannelse er at styrke dine evner og færdigheder og at gøre dig til en endnu mere kompetent vejleder/coach.

Læs mere om vores coach- og vejlederuddannelse her.

 • Er funderet i den narrative praksis
 • Fokuserer på værdier frem for lette løsninger
 • Styrker dine coaching- og vejlederfærdigheder
Læs mere

Konsulentuddannelse

Styrk og udvid dine kompetencer med en narrativ efteruddannelse som konsulent

Den narrative konsulentuddannelse fra DISPUK handler om at få alle de fortællinger frem, som er på arbejdspladsen. Noget af det vigtigste deltagerne lærer på vores populære konsulentuddannelse, er således at lytte og at praktisere nysgerrighed.

Konsulentuddannelser for alle typer konsulenter

Konsulentuddannelserne fra DISPUK er en del af vores samlede sortiment af efteruddannelser, og henvender sig specifikt til alle, der skal arbejde konsultativt i hverdagen. Her er plads til alle typer af kursister, og vi har både private og offentligt ansatte på vores mange konsulentkurser. Uanset hvilken type konsulentarbejde du bestrider, kan en konsulentuddannelse fra DISPUK, bidrage til en øget forståelse for konsulentfaget, styrke dine faglige kompetencer og udvide din horisont. Således hører konsulentuddannelserne til en af vores mest populære efteruddannelser.

Se hele vores udvalg af kompetencegivende konsulentuddannelser her.

 • Henvender sig bredt til dem, der arbejder konsultativt
 • Tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra arbejdspladsen
 • Lærer dig avancerede narrative konsulent-metoder
Læs mere

Supervisoruddannelse

En supervisoruddannelse lærer dig at vejlede og rådgive andre

Vores supervisoruddannelse hos DISPUK er både for personer, hvis arbejde allerede indebærer at vejlede og rådgive andre, og for dem som ønsker at kvalificere sig til at arbejde som supervisor i fremtiden.

Efteruddannelse af kompetente supervisorer

I Danmark er trivsel og arbejdsglæde ofte afgørende for vores evne til at præstere. Men arbejdsglæde handler om andet og mere end blot at præstere og fremvise faglige resultater. Som dygtig supervisor evner man at tage trivselsudfordringer som f.eks. stress og ensomhed hos medarbejderne i opløbet, og dermed forbedre ikke blot den enkeltes trivsel i hverdagen, men hele arbejdsgruppens velbefindende. Dette er helt afgørende i det moderne arbejdsliv, hvor stress er en potentiel risiko for de fleste i det moderne selvledelsesregime. Derfor er der behov for dygtige og fagligt funderende supervisorer, der kan styrke både medarbejdere og ledere. Denne efteruddannelse bidrager som et anseeligt aktiv for hele virksomheden, da dygtige supervisorer er essentielle i forhold til at få det fulde udbytte af virksomhedens medarbejdere.

Efteruddannelse med fokus på konkret kompetence

Efter at have gennemført vores 1-årige supervisoruddannelse vil deltagerne kunne styre en supervisionsproces samt medvirke til at opløse komplekse problemstillinger.

Se alle vores supervisoruddannelser her.
 • Baserer sig på det narrative perspektiv
 • Ruster dig til at vejlede og rådgive andre
 • Færdiggøres på 1 år
Læs mere

5-årig psykoterapeut-uddannelse

Narrativ psykoterapeut-uddannelse med mennesket i fokus

DISPUK’s narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for psykiske kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge.

Godkendt psykoterapeut-uddannelse hos DISPUK

Psykoterapeut-uddannelsen er en efteruddannelse, som er evalueret og godkendt af Reflektor, der er det evalueringsinstitut, Dansk Psykoterapeutforening anvender som evaluerende instans for diverse psykoterapeut-uddannelser.

Sådan er psykoterapeut-uddannelsen

Vores psykoterapeutuddannelse tager udgangspunkt i narrativ terapi. Det er en 5-årig uddannelse, der efter endt beståelse, giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Vores efteruddannelse i narrativ psykoterapi er en kombination af mange aspekter, men først og fremmest et afbalanceret forløb med fokus på metoder, praksis, teori, kulturforståelse, egenterapi og etik. Psykoterapeut-uddannelsen løber som beskrevet over en 5-årig periode, og er dermed den mest omfattende uddannelse vi tilbyder i DISPUK. I løbet af de 5 år som psykoterapeut-uddannelsen strækker sig over, kommer du igennem mange forskellige aspekter. I hovedoverskrifter vil uddannelsen forløbe som følger:

 • 1. år: Basisuddannelse i narrativ samtalepraksis
 • 2.-3. år: Grunduddannelse til narrativ samtaleterapeut
 • 4.-5. år: Overbygningsuddannelse til narrativ psykoterapeut
Læs mere

Familieterapi-uddannelse

Styrk dine kompetencer inden for familieterapi

Familieterapi handler om, at du som familieterapeut hjælper familier med at blive bedre til at fungere som familier. Det kan f.eks. være i forbindelse med familietraumer eller konflikter, som kan være svære for familierne selv at tale om, håndtere eller bearbejde. En narrativ familieterapeut kan bidrage til en konstruktiv dialog internt i en familie, der gennemgår en svær periode.

1-årig familieterapi-uddannelse

Hos DISPUK tilbyder vi en ny 1-årig uddannelse i narrativ familieterapi, som henvender sig til personer, der arbejder på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, familiecentre, institutioner, skoler eller i andre relevante sammenhænge, hvor der kan være behov for en familieterapeut. Uddannelsen er bygget på den narrative praksis og foregår på et højt teoretisk niveau. Formålet med denne efteruddannelse er at berige, udvikle og videreudvikle de færdigheder, som deltagerne skal bruge i deres daglige arbejde med familier.

Hvem kan tage uddannelsen i familieterapi?

Familieterapi-uddannelsen er en efteruddannelse, og dermed kræves det, at man som deltager i forvejen har en faglig relevant grunduddannelse at bygge videre på. Det kan f.eks. være som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer eller anden lang eller mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Læs meget mere om vores familieterapi-uddannelse her. 

 • Kræver en i forvejen relevant grunduddannelse
 • Foregår på et teoretisk højt niveau
 • Kræver personligt engagement og involvering af deltagerens egne familieerfaringer
Læs mere