, , ,

Kontaktlæreruddannelse for efterskole- og højskolelærere

Få konkrete metodiske greb til at håndtere svære samtaler med efterskole- eller højskoleelever, der er ramt af livet på forskellig vis. Dette kursus udbydes skræddersyet og lokalt - eksempelvis ved afholdelse af temadage på den specifikke arbejdsplads.

På kontaktlæreruddannelsen trænes metoder, der kan styrke fællesskaber, håndtere konflikter, understøtte samarbejdet imellem skole og hjem og som støtter den enkelte elev eller kursists personlige udvikling.

Cirka 10% af de elever, der starter på en efterskole, stopper før tid af forskellige årsager. Det går ikke bare ud over skolernes økonomi, men berører alle voksne og unge – både dem, som må forlade skolen og dem, der må sige farvel til nye kammerater. På DISPUKs kontaktlæreruddannelse undervises i det store arbejde, der ligger ud over at være underviser, når man er lærer på en høj- eller efterskole.

Et efterskoleophold eller et højskoleophold handler aldrig kun om, at eleverne skal lære noget, de skal også blive til nogen. Det er en vigtig tid, fordi et ophold på en efterskole eller højskole også er med til at forme et menneskes identitet. Måden vi som lærere bidrager til at møde de vanskeligheder, elever kan stå med, kan få stor betydning for, hvordan denne identitet eller selvforståelse udvikles. Derfor skal man som lærer også i sin filosofi og sine metoder være bevidst om, hvordan det, man som lærer gør, er med til at påvirke elevers identitet.

Formål

Man skal som lærer på en høj- eller efterskole kunne gabe over meget. Udover undervisningen er hjemve, angst, gamle traumer, sorg, diagnoser af forskellig art, konflikter, flydende kønsidentiteter eller samarbejdet med forældre blot nogle af de opgaver, man skal hjælpe eleverne med at håndtere. Læreren skal ikke være terapeut, men skal kunne hjælpe eleverne med at håndtere problemstillingerne i hverdagen. På de fleste efterskoler og højskoler har man mange års erfaring med at gøre det, og den oplæring, man som lærer har fået i at håndtere alt det, der ligger ud over at være underviser, har ofte været igennem ”learning by doing” og sparring med de mere erfarne lærere på skolen.

Ofte har lærerne svært ved at fortælle om de metoder eller den faglighed, som ligger bag den praksis, de har, når det kommer til denne del af arbejdet. Grundtvig, Kold og tænkere efter dem har haft stor indflydelse på den holdning eller ånd, mange efterskoler og højskoler lægger vægt på, men der tilbydes få konkrete værktøjer at arbejde ud fra.

Narrativ praksis tilbyder et filosofisk afsæt og konkrete metoder til at håndtere samtaler og aktiviteter med mennesker for hvem, livet er svært, uden at det behøver at blive terapi.

På DISPUKs kontaktlæreruddannelse undervises i konkrete metodiske greb til denne vigtige del af højskole- og efterskolearbejdet. Uddannelsen er tilrettelagt over seks forskellige temaer:

  • At gøre svære samtaler lettere.
  • Sprog og fortællingers betydning for identitet.
  • At opbygge tillidsfulde relationer til- og mellem elever.
  • At håndtere konflikter.
  • At bakke op om udviklingsprocesser.
  • Alternativer til at bryde samarbejdet.

Man vil under de forskellige metoder bliver introduceret for både teori og konkret praksis, som retter sig specifikt imod de enkelte temaer. På uddannelsen vil vi tale om, hvordan man kan omsætte dette til deltagernes konkrete hverdag.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle efterskolelærere og alle højskolelærere.

Vi anbefaler, at man som skole sender mindst to lærere afsted på uddannelsen sammen for at styrke muligheden for refleksion og samarbejde om implementering af læring fra uddannelsen i det daglige arbejde.

Undervisningsform

Kontaktlæreruddannelsen er en praktisk uddannelse, der med afsæt i filosofi og holdninger inspireret af blandt andet Grundtvig, men også tænkere efter ham, vil introducere og træne praktiske metoder til at håndtere en stor del af det arbejde, man som lærer på en efterskole eller højskole varetager ved siden af klasselokalet.

Uddannelsen sigter mod at give deltagerne et sprog for det, de gør, så de kan gøre det mere bevidst og samtidig kan udvikle et sprog i lærerkollegiet, som både er båret af holdninger og af faglige metoder i den daglige sparring med hinanden om arbejdet.

Forløb

Dette kursus udbydes skræddersyet og lokalt – eksempelvis ved afholdelse af temadage på den specifikke arbejdsplads.

 Kontakt Mette Agerbo, agerbo@dispuk.dk for en drøftelse af det konkrete behov og mulighederne for lokalt tilrettelagte forløb. 

Litteratur

Litteratur, der skal anskaffes til denne efteruddannelse, aftales nærmere.

Undervisere

Underviseren på uddannelsen er tidligere lærer Martin Nevers, der har mange års erfaring med at tale med unge ramt af vanskeligheder og deres familier.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Kursets længde kan tilrettelægges, så det passer arbejdspladsen

Kontakt for pris kr.

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

Datoer oplyses senere.

Underviser

Datoer oplyses senere.

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.