Hvem er vi?

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte DISPUK

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse. Der må ikke være registreret et aktivt CVR-nummer på adressen.

Du kan som lønmodtager muligvis gøre brug af den såkaldte ‘bruttolønsordning’ (lønomlægning), og på denne måde betale for din efteruddannelse (før skat) via din arbejdsgiver. I den forbindelse skal du leve op til visse krav, f.eks. skal efteruddannelsen være relevant for dit arbejde.

Der er mere information omkring bruttolønsordningen på SKAT.dk

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag.

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

Hvad er DISPUKs etikregler?  
DISPUK har en klar målsætning om, at de studerende undervises i og forholder sig til de etiske regler, der gælder for klient-terapeutforholdet, og som er nedfældet i Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik.

Læs om Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler her

Vi har selv tilføjet et sæt regler til Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler. Disse regler gælder i forholdet mellem studerende og lærere, terapeuter og øvrigt personale.

Det understreges, at ovennævnte etiske bestemmelser også gælder i et terapeutisk lærer-elevforhold, som det udfolder sig på DISPUK.

Relationen mellem studerende og underviser:

 • Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. 
 • Der må ikke bestå et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende. 
 • En holdlærer kan ikke være terapeut for studerende på eget hold. 
 • En lærer, der fører eller skal føre en studerende op til eksamen, kan ikke være terapeut for pågældende.

DISPUKs forpligtelser:

 • DISPUK er forpligtet til, at hensynet til den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces går forud for hensynet til DISPUKs økonomiske interesser. Derfor må der ikke komme situationer, hvor den studerende bliver økonomisk afhængig af DISPUK.
 • DISPUK er forpligtet til at leve op til de kvalitetskrav, som gælder for de af Psykoterapeutforeningen godkendte og evaluerede psykoterapeutiske uddannelser.
 • Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke eller, hvor der foreligger strafbare forhold.
 • Personlige oplysninger skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige.
 • DISPUK er forpligtet til at sikre sig de habilitetsmæssige forhold omkring enkeltpersoners varetagelse af forskellige roller. En underviser med økonomisk interesse for videreførelse af et hold, der samtidig har kompetence til at give studerende karaktererne bestået/ikke-bestået, skal have sikret sin habilitet, så han/hun i den konkrete situation ikke skal varetage begge opgaver.

Klager fra studerende:

 • Klager fra studerende over DISPUK tages i første omgang op internt og skal rettes mundtligt eller skriftligt til DISPUKs ledelse og/eller kursusrådet. Etikudvalget under kursusrådet behandler klagen, hvis afgørelse kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Ovenstående etikreglerne er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til DISPUK.

Nej, DISPUK bruger ikke ECTS-point, et system til meritoverførsel inden for centrale videregående uddannelser. Det vil sige et system, som tillægger en formel bekendtgørelsesbelagt uddannelse eller fag en bestemt ECTS-værdi.

DISPUK kunne principielt vurdere omfanget af den arbejdsindsats, der kræves for at fuldføre modulerne på vores uddannelser, vi kunne angive, hvad denne arbejdsmængde svarer til i ECTS-point, og vi kunne angive om undervisningsniveauet er diplom- eller masterniveau. Det har vi imidlertid valgt ikke at gøre.

Én årsag hertil er, at det ville betyde, at vi skulle tilrettelægge vores programmer efter nogle normer og standarder, som vi ikke nødvendigvis finder mest faglig og pædagogisk relevante, når vi samtidig skal sammenholde dette med, hvad den enkelte kursist ville kunne have ud af dette. En anden årsag er, at det under alle omstændigheder er den optagende institution alene, der beslutter om moduler på en DISPUK-uddannelse kan indgå og i givet fald med, hvor mange ECTS-point. Vi kunne godt på DISPUK vurdere, at et givet fag modsvarer så og så mange ECTS-point, men det vil til enhver tid være den optagende institution alene, der afgør om det også efter deres kriterier er tilfældet.  Der er endvidere den fælde, at hvis en institution (f.eks. en professionshøjskole) afslår merit, så kan den studerende ikke søge et andet sted. Derfor synes vi, at vi kommer til at afgive et falsk løfte og risikerer at fremstå som utroværdige, hvis vi tildeler vores uddannelser ECTS-point, da vi pt. ikke har en officiel tilknytning til en professionshøjskole eller en anden højere læreanstalt.

Ja, på DISPUK sørger vi i stedet for at gøre det nemt for de studerende at søge om meritoverførsel ved, at det af vores eksamensbeviser fremgår:

 • Hvor mange undervisningstimer undervisningen har omfattet.
 • Hvor mange undervisningstimer i læringsgrupper, at undervisningen har omfattet.
 • Hvilken litteratur, der er anvendt.
 • Omfanget af skriftlige opgaver.
 • Eksamensform. 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende meritoverførsel, er du velkommen til at henvende dig til den uddannelsesansvarlige for det forløb, du er interesseret i.

Send en forespørgsel

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.