Narrativ terapi  

DISPUK er kendt for høj faglighed og har mere end 30 års erfaring med narrativ undervisning og narrativ supervision, men hvad mener vi, når vi siger, vi arbejder narrativt. Hvad er narrativ terapi og hvordan arbejder den narrative psykoterapeut? Lær mere om emnet her på siden.

Narrativ tilgang  

Det er ikke bare det, vi oplever, eller vores biologi, der former os som mennesker. Måden vi taler om det, vi oplever, får betydning for, hvilken mening vi skaber om os selv og om verden. De fortællinger, vi har til rådighed om os selv og andre, får således stor betydning for vores identitet.

Den narrative tilgang søger at undersøge de fortællinger, mennesker har til rådighed, og hvordan disse fortællinger har effekter i menneskers liv. Fortællingers kræft opretholdes og styrkes, når de bemærkes og genfortælles af andre. Det gælder både de mere opbyggelige fortællinger og de fortællinger, som spænder ben for menneskers liv.

Med den narrative tilgang ønsker vi at understøtte og bekræfte menneskers foretrukne identitet. Bevidning er det narrative svar på, hvordan man i terapien metodisk kan bruge andre mennesker som vidner, der kan bekræfte og lade sig inspirere af de fortællinger, vi får lov til at være vidne til.

Narrativ psykoterapi

Narrativ psykoterapi handler om at gå på opdagelse i de oplevelser og fortællinger, mennesker har til rådighed om sig selv. At hjælpe klienten med at folde fortællingerne ud, så sprækkerne til et mere foretrukket liv kan dukke op. På den måde kan menneskers erfaringer med at leve og handle i overensstemmelse med det, de ønsker for dem selv, få mere plads. Agenthed er et væsentligt begreb i narrativ psykoterapi. Begrebet dækker over, at mennesker aldrig kun handler på grund af det, de har oplevet. Mennesket er også intentionelt. Det vil noget. Agenthed handler om at få fat i menneskers handlekraft, også i de situationer hvor de ikke selv har oplevet, at de handlede. Der er altid en respons på det, vi har oplevet. Responsen kan være genvejen til at gå på opdagelse i det, som er vigtigt eller værdifuldt for det enkelte menneske.

Nogle problemer kommer i måden, man tænker eller taler om dem, til at vokse sammen med menneskers identitet. Man kan begynde at tænke, at man selv er problemet. Narrativ psykoterapi udfordrer denne logik og søger at udvikle fortællinger om mennesker, hvor de ikke er problemet, men hvor de kan stille sig i en relation til problemet og få mulighed for at forholde sig til problemet og dets effekter i et menneskes liv.

Vi lever i en tid, hvor vi er i risiko for at havne i ensomhed. Det psykoterapeutiske rum kan bidrage til denne ensomhed, hvis man går alene hen til terapeuten og taler om sine problemer, går alene hjem igen, og i øvrigt overlades til at håndtere sin problemer alene. Narrativ praksis er interesseret i, at andre stemmer og mennesker inddrages. Narrativ psykoterapi handler derfor også om at udvikle historier om menneskers relationer til verden. Til venner, kæledyr, familie eller andre, som har bidraget til de værdier, klienten står på og har haft betydning for i stort og småt.

Den narrative terapeut

Mange psykologiske teorier prøver at forklare, hvordan mennesker opererer eller, hvad det er for problemer, mennesker har. Det sker for eksempel ved at stille diagnoser. Denne logik bygger på udefrakommende eksperters vurdering, der er dannet på baggrund af en generaliseret viden om, hvad det vil sige at være menneske. Den narrative terapeut prøver at holde øje med disse generaliserede logikkers magt i det terapeutiske rum. Narrativ tilgang er optaget af ikke på forhånd at vide, men i stedet sammen med klienten at gå på opdagelse i det, klienten ved om sig selv og i de fortællinger, klienten har til rådighed og den viden, der bor i disse fortællinger.

Man taler i den narrative praksis om at være decentreret som terapeut for at sætte klientens viden og erfaringer i centrum. Narrativ psykoterapi vil også noget med klienten, men den ønsker ikke at definere, hvad det gode liv er eller, hvordan klienten skal leve sit liv. Den narrative terapeut bestræber sig derimod på at hjælpe klienten til at komme tættere på at kunne leve et for klienten mere foretrukket liv.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.