Narrativ praksis og Traume Orienteret Yoga (TOY)

Traumatiske oplevelser efterlader sig hukommelsesspor både i bevidstheden og i kroppen. Disse hukommelsesspor kan blive vakt smerteligt til live af triggere i hverdagen uden, vi kan gøre noget for at forhindre det. For at undgå at mærke fortidens smerte og frygt, må den traumatiserede krop og bevidsthed fjerne sig fra sig selv – med store somatiske, sociale og psykologiske konsekvenser til følge

For første gang udbyder DISPUK et kropsfokuseret overbygningsforløb til professionelle, der arbejder med belastninger og traumer.

TOY er udviklet med henblik på, at man kan være nær sig selv og til stede i kroppen uden der sker en genoplivning af fortiden. Gennem specifikke kropslige bevægelser, inspireret af enkle yogaformer, er det muligt at lindre og behandle effekterne af traumer og belastninger.

Hvad går TOY-metoden ud på?

Metoden understreger, at traumebehandling må give magten tilbage til den, som har lidt overlast (empowerment).

Med udgangspunkt i bevægelse etablerer den en mulighed for heling igennem kroppens og bevidsthedens egen kraft.

Metoden er bygget op omkring fire centrale temaer for trivsel og agenthed, der alle forstyrres af traumatiske oplevelser:

 1. evnen til at være i nuet
 2. viden om at vi har valg
 3. evnen til at gøre effektive handlinger
 4. fornemmelsen af en egen indre rytme

Metoden gør det muligt for mennesker med både PTSD og kompleks PTSD at mindske og behandle de negative effekter af traumer og belastninger via kroppen, uden at overvældes af ubehag og flashbacks. Den bidrager til at øge fornemmelsen af egne valg. Den gør den enkelte bedre i stand til at være i nuet uden ubehag og hjælper til at genfinde evne til at handle ifølge egne intentioner og til at genopdage kroppens egen rytme. Herudover kan bevægelserne i metoden frigøre somatisk hukommelse, og dermed muliggøre yderligere bearbejdning af erindringer, som hidtil har været låst i kroppen.

Hvad er formålet med kurset?

Formålet med forløbet er at udbrede kendskabet til denne nænsomme og effektive tilgang til arbejdet med traumer og belastninger.

Formålet er ydermere at gøre deltagerne i stand til at facilitere TOY forløb – både i grupper og individuelt, med unge og voksne.

Metoden er udviklet som et gruppeforløb, men kan også benyttes i et individuelt forløb. Den er udelukkende kropslig, men kan samtidig bane vejen for efterfølgende eller sideløbende samtaler.

Metoden kan stå alene, eller den kan kombineres med terapeutisk eller pædagogisk støtte og behandling.

Hvad vil man som deltager stifte bekendtskab med på kurset?

Forløbet er en fokuseret indføring i TOY-metoden og deltagerne vil stifte bekendtskab med:

 • Hvorfor TOY er behandling og ikke yoga
 • De fire grundprincipper i TOY
 • Inviterende sprog i modellen
 • Indføring i traumets fysiologi
 • Narrativ traumeforståelse
 • Hukommelsesteori
 • Træning af rollen som TOY-facilitator
 • TOY og samtaleterapi

Hvem er målgruppen for kurset?

Forløbet er for professionelle, der arbejder med mennesker, der har oplevet traumer og belastninger. Deltagerne skal have minimum 1 års efteruddannelse i terapeutisk samtalepraksis (svarende til f.eks. en 12-dags narrativ uddannelse på DISPUK eller indenfor en anden veletableret retning).

Deltagerne kan arbejde som f.eks. ungekonsulent, familiebehandler, terapeut, kontaktperson, behandler, psykolog, psykiater, o.l.

Hvad består undervisningen af?

 • En praksisnær metodisk indføring i Traume Orienteret Yoga som metode.
 • Undervisning i metodens fire grundprincipper.
 • Undervisning i generel somatisk traumeteori og forståelse.
 • Undervisning i narrative grundprincipper for behandling af traumer.
 • Træning og øvelser i at facilitere TOY metoden.
 • Iværksættelse af deltagernes egne TOY forløb.

Hvordan er kursets forløb?

Kurset består af to moduler på i alt 6 undervisningsdage i form af 4 sammenhængende hverdage samt 2 lørdage.

Deltagerne skal imellem de to moduler udføre minimum 10 TOY-sessioner af en times varighed.

Kursusforløbet afsluttes med, at hver deltager i mindre grupper fremlægger et mindre oplæg og demonstration af en kortere TOY sekvens.

Hvad hvis man ikke har mulighed for at udføre TOY sessioner på ens arbejde?

Deltagerne har mulighed for at deltage i mindre træningsgrupper. Dels for at udveksle erfaringer og i tilfælde af, at deltagerne ikke har mulighed for at facilitere TOY via deres arbejdsplads eller på andre måder.

Træningsgrupperne etableres på første modul. Træningsgrupperne aftaler selv mødested og tid.

Kursusbevis:

For at kunne erhverve sig et kursusbevis på gennemført forløb, skal deltageren opfylde følgende:

 • Have haft max. en dags fravær på undervisningsdagene.
 • Have afholdt en mindre praksisdemonstration og afholdt et mindre teoretisk/metodisk oplæg.

Hvem er underviseren?

Anette Holmgren er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er mangeårig underviser og tidligere leder på DISPUK og har udgivet en række bøger og artikler om narrativ terapi og komplekse traumer. Anette er uddannet TOY-facilitator og er uddannet EMDR-terapeut.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Klik her for at se opdateret liste på vores faq-side

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

6 dage

16.000 kr. inkl. moms

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

24. jun 2024 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2024
Overtegnet. Venteliste oprettet

Deltagerne medbringer egen yoga måtte.

Datoer

24. jun 2024 Snekkersten Venteliste

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 24-455

24-455

24. jun 2024

15. maj 2024

6 dage

16.000 kr. inkl. moms

Anette Holmgren

Min. 10 - maks. 12 deltagere

24. jun 2024 - 27. jun 2024

7. sep 2024

28. sep 2024

Kl. 9.00-16.00.

DISPUK 2, Strandvejen 202 B, 3070 Snekkersten.

Venteliste

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.