Tag en intensiv 1-årig efteruddannelse i arbejdet med familier og vær med til at styrke børn og voksnes stemmer.

Denne efteruddannelse giver en grundig indføring i narrativ familieterapi og præsenterer brugbare elementer fra tilgange som flerfamilieterapi og traumeterapi.

Formål

DISPUKs Narrative Familieterapiuddannelse ønsker at skabe en familieterapi, der gør det muligt for familier at gøre noget andet og at leve på en anden måde, end de hidtil har gjort. Efteruddannelsens målsætning er at skabe en uddannelse, som hjælper familieterapeuten til at gennemføre samtaler, som giver børn og voksne en oplevelse af, at deres erfaringer og stemmer er vigtige.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med børn, unge og deres familier. Deltagerne kan arbejde på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, i familieafdelinger, familiecentre eller familiehuse, på behandlingshjem, rådgivningscentre, institutioner, på skoler eller lave familiearbejde i andre sammenhænge.

Undervisningsform

På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af teoretiske og metodiske oplæg med inddragelse af den læste litteratur og relevante eksempler, demonstration og træning af en række forskellige familieterapeutiske metoder og principper.

Forløb

Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt i fire moduler á tre dage. Herudover mødes deltagerne tre dage i studiegruppe. Hvert modul starter første dag kl. 10-16, og de to næste dage undervises kl. 9-15. Til hvert undervisningsmodul læses relevant litteratur. Deltagerne skal til hvert modul lave mindre opgaver, blandt andet på baggrund af den læste litteratur og på baggrund af egne erfaringer fra arbejde med familier.

Modul 1:
Introduktion til de grundlæggende elementer i narrativ familieterapi

Underviser: Allan Holmgren
Det første modul vil give deltagerne en grundig introduktion til grundelementerne i narrativ familieterapi: Bevidning, eksternalisering og genforfattende samtaler.

Når der opstår problemer i familier, kommer de let til at fylde meget. De tiltrækker sig opmærksomhed, skaber skyld- og skamfølelse, de kan stå i vejen for alt det gode, der også er at sige om familien og få familien til at isolere sig – og hen ad vejen kan de efterlade både familiens medlemmer og mennesker omkring dem med en følelse af magtesløshed.

Undervisningen på dette modul vil gennemgå og demonstrere, hvorledes de narrative metoder, som i det narrative sprogbrug kaldes ”kort”, hjælper familiebehandleren til, sammen med familierne, at finde vej i problemerne og frem til det, der er vigtigt for familiens medlemmer.

Modul 2:
Terapi og familiens hverdag – konkrete familieterapeutiske interventioner

Underviser: Kasper Hanghøj
Andet modul præsenterer deltagerne for en lang række praktiske eksempler og muligheder i det konkrete familieterapeutiske arbejde. Med udgangspunkt i eksempler og cases vil underviseren vise, hvordan man konkret kan hjælpe familierne til at få begreber og forståelser for problemerne i deres liv.
Modulet viser, hvordan familier kan hjælpes til at få blik for de reelle effekter af problemerne på deres liv. Derigennem kan de få mod og overblik til nye vaner og rutiner.

Modulet vil også vise, hvordan man gennem familieaktiviteter, brevskrivning, brug af video, billeder og andre rekvisitter kan engagere børn, unge og deres forældre i at forstå og forfølge det, der ligger dem på sinde og er vigtigt for dem.

Modul 3:
Narrativ familieterapi i praksis: Børn, unge og psykiske lidelser.

Underviser: Allan Holmgren
Tredje moduls omdrejningspunkt vil være den praktiske anvendelse af de narrative metoder og principper i det konkrete arbejde med familier. Der vil blive gennemgået videooptagelser med eksempler på konkret familieterapi i familier med alvorlige psykiske lidelser og problemer. Der vil også være mulighed for, at en eller flere deltagere kan medbringe familier, de arbejder med, til live-konsultationer.

Modul 4:
Traumer og familieterapi

Underviser: Anette Holmgren
Fjerde modul har fokus på, hvordan man kan arbejde med nutidige og tidligere traumatiske erfaringer i familiebehandlingen. Traumatiske oplevelser står ofte i vejen for familiemedlemmers muligheder for at handle i overensstemmelse med erkendelser, der er opnået i traditionelt familiearbejde.

Narrativt traumearbejde skaber muligheder for at mennesker kan genvinde et ståsted dér, hvor traumatiske erindringer tidligere slog benene væk under personen. Modulet indeholder traumesamtaler, der ikke re-traumatiserer, afdækning af færdigheder og værdier i relation til traumatiske oplevelser, hukommelses- og udviklingspsykologiske teorier samt genetablering af relationen til selvet. Modulet introducerer ligeledes deltagerne for gruppeterapimetoden: ”Livets træ.”

Studiegrupper

Uddannelsen indeholder tre studiegruppedage. Deltagerne vil på disse dage i mindre grupper tale om arbejdsrelaterede problematikker i relation til uddannelsens teorier og metoder samt træne konkrete metoder lært på uddannelsen. I studiegrupperne mødes deltagerne uden underviser. I grupperne kan man supervisere hinanden ud fra medbragte eksempler fra deltagernes arbejde med familier.

Litteratur

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med en mindre skriftlig opgave på 5 sider (eller en 10 siders opgave, hvis man ønsker at læse videre på 2.-3. året i narrativ samtale).

Adgangskriterier

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer, eller anden faggruppe med mindst en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have deltaget aktivt i undervisningen og max. haft to dages fravær på undervisnings- og træningsdagene. Uddannelsen kan med deltagelse i 4-dages kursus i narrative samtaler, eller tilsvarende, samt en 10 siders opgave, give merit for grunduddannelsen i DISPUK´s 3-årige samtaleterapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse.

Børn og unge, Narrativ praksis, Narrative samtaler, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Tilmeld

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

12+3 dage

14. mar 2022 Snekkersten - Venteliste

4. maj 2022 Aarhus - Venteliste

28.275 kr. inkl. moms

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 22.620.

Underviser

Datoer

14. mar 2022 Snekkersten Venteliste

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 22-180 - Overtegnet Venteliste oprettet

22-180

14. mar 2022

15. jan 2022

12+3 dage

28.275 kr. inkl. moms

Allan Holmgren

Kasper Hanghøj

Anette Holmgren

Min. 12 - maks. 24 deltagere

14. mar 2022 - 16. mar 2022

13. jun 2022 - 15. jun 2022

3. okt 2022 - 5. okt 2022

9. jan 2023 - 11. jan 2023

1. dag kl. 10-16, 2. og 3. dag kl. 9-15

Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 22.620.

DISPUK 2, Strandvejen 202a, 3070 Snekkersten

21. apr 2022

5. sep 2022

29. nov 2022

Kl. 9-15. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Venteliste

4. maj 2022 Aarhus Venteliste

DETALJER

Aarhus - Kursusnr. 22-181 - overtegnet (venteliste oprettet)

22-181

4. maj 2022

15. mar 2022

12+3 dage

28.275 kr. inkl. moms

Anette Holmgren

Allan Holmgren

Kasper Hanghøj

Min. 12 - maks. 24 deltagere

4. maj 2022 - 6. maj 2022

24. aug 2022 - 26. aug 2022

7. nov 2022 - 9. nov 2022

16. jan 2023 - 18. jan 2023

1. dag kl. 10-16, 2. og 3. dag kl. 9-15

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 22.620.

NorR restaurant, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

13. jun 2022

11. okt 2022

7. dec 2022

Kl. 9-15. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Venteliste

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.