Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

5-årig psykoterapeut-uddannelse

DISPUKs psykoterapeut-uddannelse i narrativ terapi er et 5-årigt forløb sammensat af ”moduler” som beskrevet nedenfor. Bestået uddannelse giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Efteruddannelsen i narrativ psykoterapi er et nuanceret metodisk, praktisk, teoretisk og etisk funderet forløb.

 

Kursusstart: 9. mar 2020
Sted: Snekkersten og Aarhus
Kursusnr.: 15-123
Kursusstart: 10. mar 2020
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 20-100
Kursusstart: 9. mar 2020
Sted: Århus
Kursusnr.: 20-130
Kursusstart: 5. feb 2020
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 20-200
Kursusstart: 12. mar 2020
Sted: Århus
Kursusnr.: 20-230
Kursusstart: 4. mar 2020
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 20-400
Andet aktuelt
Kursusstart: 17. sep 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-954
Kursusstart: 7. nov 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-955

Psykoterapeut-uddannelsens opbygning

Den 5-årige uddannelse i narrativ psykoterapi er DISPUK’s mest omfattende uddannelse. Den består af:

  • 1. år: Basisuddannelse i narrativ samtalepraksis
  • 2.-3. år: Grunduddannelse til narrativ samtaleterapeut
  • 4.-5. år: Overbygningsuddannelse til narrativ psykoterapeut

DISPUKs narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at bruge de terapeutiske redskaber og forståelser i mange forskellige sammenhænge.

Uddannelsens etiske fundament er baseret på en fundamental respekt for klientens oplevelser, følelser og fortællinger, på decentreret intentionalitet og på en forståelse af det, den franske filosof Michel Foucault kalder moderne magt, der udgøres af de normer, som mennesker underlægger sig i vores kultur. Den bygger på de grundlæggende narrative metoder, de studerende har tilegnet sig på basisuddannelsen. Læs mere om psykoterapeutuddannelsen nederst på siden.

grunduddannelsen udvikles og forfines de metodiske greb og den teoretiske forståelse af de præsenterede metoder og begreber, og de studerende gennemgår en grundig træning af deres metodiske færdigheder. 

På psykoterapeutuddannelsens afsluttende del, overbygningsuddannelsen, er der fokus på terapeutiske nuancer og på udviklingen af en personlig terapeutisk stil.

Psykoterapeutiske problemstillinger danner udgangspunkt for supervision og egenterapi på overbygningsdelen.

Forløbet kan tages separat eller som et samlet 5-årigt forløb. Kun et forløb taget i løbet af seks år giver umiddelbart adgang til medlemskab af Dansk Psykoterapiforening.

 

Deltagende I Psykoterapeut Udannelse 1

 

Uddannelsen i narrativ psykoterapi har fokus på menneskers intentioner, værdier, håb og relationer

DISPUK’s uddannelse i narrativ psykoterapi giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for psykiske og sociale kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge. Den har først og fremmest fokus på at give mennesker mulighed for at fortælle om deres oplevelser, så de derigennem kan komme i kontakt med deres værdier, intentioner og håb gennem en undersøgelse af

  1. deres erfaringer i de begivenheder og relationer, de har været en del af igennem deres liv
  2. de relationer de indgår i i dag samt
  3. de relationer de ønsker at indgå i fremover, så de kan blive den person, de ønsker at være

Den narrative psykoterapeut har en fundamental forståelse af først og fremmest eksternaliserende sprogbrug og af bevidningens muligheder.

Narrativ psykoterapeut-uddannelse med mennesket i fokus

DISPUK’s narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for psykiske kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge.

Godkendt psykoterapeut-uddannelse hos DISPUK

Psykoterapeut-uddannelsen er en efteruddannelse, som er evalueret og godkendt af Reflektor, der er det evalueringsinstitut, Dansk Psykoterapeutforening anvender som evaluerende instans for diverse psykoterapeut-uddannelser.

Læs etikreglerne for DISPUK's psykoterapeut-uddannelse her.

DISPUK har desuden et studieråd, som etableres hvert år ved studiestart efter 1. mødegang på alle hold. Se vores medlemmer her.

Tag psykoterapeut-uddannelsen på arbejdspladsen

DISPUK arrangerer også psykoterapeutuddannelser ude på arbejdspladserne. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads behov.