Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

5-årig psykoterapeut-uddannelse

DISPUKs psykoterapeut-uddannelse i narrativ terapi er et 5-årigt forløb. Bestået uddannelse giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Efteruddannelsen i narrativ psykoterapi er et nuanceret metodisk, praktisk, teoretisk og etisk forløb.

Den 5-årige uddannelse i narrativ psykoterapi er DISPUK’s mest omfattende uddannelse. Den består af:

  • 1. år: Basisuddannelse i narrativ samtalepraksis
  • 2.-3. år: Grunduddannelse til narrativ samtaleterapeut
  • 4.-5. år: Overbygningsuddannelse til narrativ psykoterapeut

DISPUKs narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at bruge de terapeutiske redskaber og forståelser i mange forskellige sammenhænge. Uddannelsen tager udgangspunkt i et grundlæggende etisk fundament for ethvert terapeutisk samvær baseret på respekt og decentreret intentionalitet. Den bygger på de grundlæggende narrative metoder, de studerende har tilegnet sig på basisåret. Læs mere om psykoterapeutuddannelsen nederst på siden.

Kursusstart: 13. mar 2019
Sted: Snekkersten og Århus
Kursusnr.: 15-123
Kursusstart: 28. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-100
Kursusstart: 13. mar 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-130
Kursusstart: 30. jan 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-200
Kursusstart: 21. mar 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-230
Kursusstart: 19. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-400

Psykoterapeut-uddannelsens forløb

På grunduddannelsen udvikles og forfines de metodiske greb og den studerende bliver præsenteret for og træner flere og flere metodiske færdigheder. På psykoterapeutuddannelsens afsluttende del, overbygningsdelen, er der fokus på terapeutiske nuancer og på udviklingen af en personlig terapeutisk stil. Psykoterapeutiske problemstillinger danner udgangspunkt for supervision og egenterapi på overbygningsdelen.

Forløbet kan tages separat eller som et samlet 5-årigt forløb. Kun et forløb taget i løbet af seks år giver umiddelbart adgang til medlemskab af Dansk Psykoterapiforening.

 

 

Deltagende I Psykoterapeut Udannelse 1

  

5-årig psykoterapeut-uddannelse

Narrativ psykoterapeut-uddannelse med mennesket i fokus

DISPUK’s narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for psykiske kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge.

 

Godkendt psykoterapeut-uddannelse hos DISPUK

Psykoterapeut-uddannelsen er en efteruddannelse, som er evalueret og godkendt af Reflektor, der er det evalueringsinstitut, Dansk Psykoterapeutforening anvender som evaluerende instans for diverse psykoterapeut-uddannelser.

 

Sådan er psykoterapeut-uddannelsen

Vores psykoterapeutuddannelse tager udgangspunkt i narrativ terapi. Det er en 5-årig uddannelse, der efter endt beståelse, giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Vores uddannelse i narrativ psykoterapi er en kombination af mange aspekter, men først og fremmest et afbalanceret forløb med fokus på metoder, praksis, teori, kulturforståelse, egenterapi og etik. Psykoterapeutuddannelsen løber som beskrevet over en 5-årig periode, og er dermed den mest omfattende uddannelse vi tilbyder i DISPUK. I løbet af de 5 år som psykoterapeut-uddannelsen strækker sig over, kommer du igennem mange forskellige aspekter.

 

Tag psykoterapeut-uddannelsen på arbejdspladsen

DISPUK arrangerer også psykoterapeutuddannelser ude på arbejdspladserne. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads behov.

 

Læs etikreglerne for DISPUK's psykoterapeut-uddannelse her.

DISPUK har desuden et studieråd, som etableres hvert år ved studiestart efter 1. mødegang på alle hold. Se vores medlemmer her.