Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

5-årig psykoterapeut-uddannelse

Efteruddannelsen til narrativ psykoterapeut er en efteruddannelse i narrativ terapi anvendt i forhold til mange forskellige klientgrupper. Efteruddannelsen i narrativ psykoterapi er et 5-årigt forløb sammensat af ”moduler”, som beskrevet længere nede på siden.

Vi tilbyder også en specialistuddannelse i narrativ psykoterapi, som kun strækker sig over 2 år, til fortrinsvis psykologer og læger, men den er også åben for andre akademikere.

Den 5-årige psykoterapeutuddannelse er et nuanceret metodisk, praktisk, teoretisk og etisk funderet forløb. Bestået psykoterapeutuddannelse giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.

 

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Snekkersten, som kun er en halv times kørsel fra København. En del af uddannelsen kan tages i Århus.

Læs mere om uddannelsen længere nede på siden.

 

Kursusstart: 21. mar 2022
Sted: Snekkersten og Aarhus
Kursusnr.: 15-123
Kursusstart: 22. mar 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-100
Kursusstart: 21. mar 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-130
Kursusstart: 15. mar 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-200
Kursusstart: 17. mar 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-230
Kursusstart: 10. mar 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-400
Andet aktuelt
Kursusstart: 21. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-954
Kursusstart: 13. sep 2021
Sted: Århus
Kursusnr.: 21-859
Kursusstart: 7. feb 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-655
Kursusstart: 1. nov 2021
Sted: Fyn
Kursusnr.: 21-653
Kursusstart: 6. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-848
Kursusstart: 4. okt 2021
Sted: Helsingør
Kursusnr.: 21-654

Uddannelsen til psykoterapeut: Opbygning og struktur

Den 5-årige uddannelse til narrativ psykoterapeut er DISPUKs mest omfattende uddannelse. Den består af:

 • 1. år: Basisuddannelse i narrativ samtalepraksis – 9 x 2 dage.
 • 2.-3. år: Grunduddannelse til narrativ samtaleterapeut – 18 x 2 dage.
 • 4.-5. år: Overbygningsuddannelse til narrativ psykoterapeut – 24 x 2 dage.

DISPUKs narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende teori, færdigheder og metoder til at bruge de terapeutiske redskaber og forståelser i mange forskellige sammenhænge.

 

Uddannelsens forløb og fundament

Uddannelsens etiske fundament er baseret på en fundamental respekt for klientens oplevelser, følelser, fortællinger og værdier, på nysgerrighed, decentreret intentionalitet og på en forståelse af det, den franske filosof Michel Foucault kalder ”moderne magt”. Den moderne magt udgøres af de normer, som mennesker underlægger sig i den kultur, de lever i. 

 

Basisuddannelsen

Efteruddannelsen til psykoterapeut bygger på de grundlæggende narrative metoder, de studerende har tilegnet sig på basisuddannelsen.

 

Grunduddannelsen

På grunduddannelsen udvikles og forfines de metodiske greb og den teoretiske forståelse af de præsenterede metoder og begreber, og de studerende gennemgår en grundig træning af deres metodiske færdigheder.

 

Overbygningsuddannelsen

På psykoterapeutuddannelsens afsluttende del, overbygningsuddannelsen, er der fokus på terapeutiske nuancer og på udviklingen af en personlig terapeutisk stil. Psykoterapeutiske problemstillinger danner udgangspunkt for supervision og egenterapi på overbygningsdelen.

 

Forløbet kan tages separat eller som et samlet 5-årigt forløb. Kun et forløb taget i løbet af seks år giver umiddelbart adgang til medlemskab af Dansk Psykoterapiforening.

 

Deltagende I Psykoterapeut Udannelse 1

 

Hvad lærer man på psykoterapeutuddannelen?

Uddannelsen i narrativ psykoterapi har fokus på menneskers intentioner, værdier, håb og relationer. Der tages dog altid udgangspunkt i de problemer, mennesker henvender sig med, og som de ønsker hjælp til at komme væk fra.

DISPUKs uddannelse i narrativ psykoterapi giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for psykiske og sociale problemer, kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge.

Psykoterapeutuddannelsen har først og fremmest fokus på at give mennesker mulighed for at fortælle om deres oplevelser. Ved at åbne op kan de komme i kontakt med deres værdier, intentioner og håb. Det er denne proces, der udvikler dem som individ, og det er læringen herfra, der kan gavne dem fremadrettet.

 

Dette lærer man at analysere

For at man kan opnå denne kontakt, skal psykoterapeuten kunne analysere:

 • Personens erfaringer i de begivenheder og relationer, vedkommende har været en del af igennem sit liv
 • De relationer som personen indgår i nu
 • De relationer som personen ønsker at indgå i fremover - så vedkommende kan blive den person, ham/hende ønsker at være.

 

Metoder

Efteruddannelsen i narrativ psykoterapi er baseret på følgende metoder:

 • Eksternalisering
 • Genforfattende samtaler (HVAD-modellen)
 • Genforenende samtaler (HVEM-modellen)
 • Stilladsering, og
 • Bevidning

 

Narrativ psykoterapeut-uddannelse med mennesket i fokus

DISPUKs narrative psykoterapeut-uddannelse giver de studerende færdigheder og metoder til at arbejde med alle former for sociale, relationelle og psykiske kriser, traumer og problemstillinger i mange forskellige sammenhænge.

Læs også om vores traumeuddannelse.

 

Godkendt psykoterapeut-uddannelse hos DISPUK

Psykoterapeut-uddannelsen er en efteruddannelse, som er evalueret og godkendt af Reflektor, der er det evalueringsinstitut, Dansk Psykoterapeutforening anvender som evaluerende instans for diverse psykoterapeut-uddannelser.

Læs etikreglerne for DISPUKs psykoterapeut-uddannelse.

 

Studieråd

DISPUK har desuden et studieråd, som etableres hvert år ved studiestart efter 1. mødegang på alle hold.

Se vores medlemmer her.

 

Tag psykoterapeut-uddannelsen på arbejdspladsen

DISPUK arrangerer også psykoterapeutuddannelser ude på arbejdspladserne. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads behov.