Narrativ lederuddannelse – først menneske, da leder

Tag en 2-årig narrativ lederuddannelse og fordyb dig i ledelse og organisatorisk kompleksitet. Du kommer samtidig tættere på dig selv og dine egne værdier, og får dermed mulighed for at komme tættere på dine medarbejdere.

Uddannelsens mantra er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier – det der er vigtigt for én selv som leder – jo bedre bliver man til at bevare overblikket. DISPUKs lederuddannelse styrker den modstandskraft, der ligger i lederens egne værdier – ikke hårdheden, robustheden og andre af tidens buzzwords i konkurrencesamfundet. På denne uddannelse kommer man til at føle sig hørt og lærer metoder til at sørge for, at alle i organisationen bliver hørt. Man bliver nemlig lille af ikke at blive hørt. Ingen organisation er stærkere end sin svageste stemme.

Formål

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en introduktion til og grundig træning i narrative kommunikationsmetoder, der gør hverdagens samtaler, møder, relationer og problemer lettere at håndtere.

Formålet er desuden at give deltagerne en forståelse af, at lederens primære fokus skal være på relationen til medarbejderne – og det sekundære fokus skal være på opgaven. Formålet med uddannelsen er også at give deltagerne en mulighed for at komme tættere på sig selv og sine egne værdier og dermed mulighed for at komme tættere på sine medarbejdere og chefer. Uden frygt

Målgruppe

Denne efteruddannelse henvender sig til ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed og til personer, der overvejer at blive leder. Uddannelsen henvender sig også til konsulenter, både interne og eksterne, der arbejder med organisatorisk kompleksitet, og som ønsker et intenst videreuddannelsesforløb, hvor de lærer metoder og relevant teori til at håndtere den magtpolitiske kompleksitet.

Undervisningsform

Uddannelsen fokuserer på træning af praktiske færdigheder først og fremmest til at lytte – det er ingen hjælp kun at kende begreber og at have viden. Lederens hemmelighed ligger i for det første, hvad lederen kan og for det andet i, hvad der er vigtigt for lederen.

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Metoderne styrker både lederen og medarbejderne.

Uddannelsen leverer relevante begreber, der begrunder metoderne og skaber forståelse for de konkrete problemer.

Bevidning, der er en af de centrale narrative praksisser, bliver grundigt trænet gennem hele forløbet. Bevidning er en af de mest effektive metoder til at styrke relationen mellem medarbejderne og ledelsen, og i det hele taget styrker bevidning den organisatoriske sammenhængskraft.

Der udarbejdes skriftlige arbejder (som oftest breve) på 1-2 sider relateret til deltagernes medarbejdere, chefer eller de læste tekster. Der skal bruges ca. tre timer til hvert undervisningsmodul på disse breve og andre interviewopgaver.

Der skal i løbet af uddannelsen udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som forberedelse til de enkelte moduler.

Forløb

Uddannelsen består af 14 undervisningsdage pr. år fordelt på hhv. 2 moduler af 3 dages varighed og 4 moduler af 2 dages varighed: 112 lektioner pr. år.

Første år fokuserer på de konkrete, narrative metoder, de såkaldte narrative ”samtalekort”, så man bliver dygtig til at finde vej i problemernes landskab. Der er masser af samtaletræning. Deltagerne lærer at handle i overensstemmelse med deres værdier – og ”snyder dermed problemerne”: Grebet kaldes eksternalisering. Problemerne bliver adskilt fra personen. Eksternalisering er en af denne uddannelses centrale metoder og måder at tænke på. På første år lærer deltagerne også, hvordan de styrker medarbejdernes identitet og professionelle handlekraft gennem overraskende enkle samtalekort. Vi kalder det HVAD-modellen. Første år afsluttes med, at hver deltager fortæller om sine erfaringer med narrativ praksis. Præsentationen bevidnes af de øvrige deltagere.

På andet år er der fokus på deltagernes livshistorie, på selvet, uddannelsens filosofiske fundament, konflikthåndtering og organisatorisk kompleksitet. Uddannelsen afsluttes med at hver enkelt deltager præsenterer sin praksis inspireret af forløbet, og denne præsentation bevidnes af de øvrige deltagere.

Studiegrupper

Deltagerne mødes 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner pr. år. På disse dage drøftes den læste teori, der arbejdes med narrative samtaleøvelser (såkaldte samtalekort), med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og problemstillinger (coaching) og med andre mindre opgaver. Grupperne mødes to enkeltdage mellem hvert modul – som regel på skift på hinandens arbejdspladser.

Litteratur

Til hvert undervisningsmodul læses der mellem 100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden.

Bøgerne kan købes på www.dispukswebshop.dk

Bøger der skal anskaffes til uddannelsens 1. år oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

På det sidste modul på 2. året vil der være afsluttende præsentationer, hvor hver enkelte deltager får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har praktiseret i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse. Hver præsentations bevidnes af de øvrige deltagere.

Hvis man efter uddannelsen skriver en 10-15 siders artikel, der beskriver hvad man har gjort som leder, inspireret af den 2-årige lederuddannelse, vil man kunne få udstedt et diplom. Der vil blive orienteret om muligheden for at skrive en sådan artikel under uddannelsesforløbet.

Adgangskriterier

Der er ikke nogen adgangskriterier for denne efteruddannelse – ud over at man skal eller overveje at beskæftige sig med ledelse og organisationsarbejde.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. to dages fravær pr. år på undervisningsdagene.

Ledelse, Narrativ praksis

Online Informationsmøde
om DISPUKs 2-årige lederuddannelse

Tilmeld

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Klik her for at se opdateret liste på vores faq-side

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

14+10 dage pr. år

59.700 kr. inkl. moms pr. år.

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

18. mar 2024 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 15. jan 2024
Få ledige pladser

15. apr 2024 Aarhus

Tilmeldingsfrist: 15. dec 2023
Stadig åben for tilmelding

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 47.760 pr. år).

Underviser

Datoer

Nedenfor kan du se relevante datoer og andre detaljer for kurset.

18. mar 2024 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - 24-500

24-500

18. mar 2024

15. jan 2024

14+10 dage pr. år

59.700 kr. inkl. moms pr. år

Allan Holmgren

Min. 12 - maks. 24 deltagere

18. mar 2024 - 20. mar 2024

22. apr 2024 - 23. apr 2024

17. jun 2024 - 18. jun 2024

2. sep 2024 - 3. sep 2024

4. nov 2024 - 5. nov 2024

4. dec 2024 - 6. dec 2024

Kl. 9-16. Datoer for 2. år (2025) oplyses efteråret 2024.

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 47.760 pr. år).

DISPUK, Strandvejen 202B, 3070 Snekkersten

22. mar 2024

3. apr 2024

1. maj 2024

3. jun 2024

15. aug 2024

28. aug 2024

1. okt 2024

24. okt 2024

15. nov 2024

29. nov 2024

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang. Datoer for 2. år (2025) oplyses efteråret 2024.

Tilmeld

15. apr 2024 Aarhus Tilmeld

DETALJER

Aarhus - 24-501

24-501

15. apr 2024

15. dec 2023

14+10

59.700 kr. inkl. moms pr. år

Allan Holmgren

Martin Nevers

Min. 12 - maks. 24 deltagere

26. feb 2024 - 28. feb 2024

15. apr 2024 - 16. apr 2024

23. maj 2024 - 24. maj 2024

5. sep 2024 - 6. sep 2024

7. nov 2024 - 8. nov 2024

11. dec 2024 - 13. dec 2024

Kl. 9-16. Datoer for 2. år (2025) oplyses efteråret 2024. Holdet er startet men det er muligt at springe ind på 2. mødegang (evt. tage første mødegang i Snekkersten den 16.-18. marts).

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 47.760 pr. år).

Restaurant NorR, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

12. mar 2024

3. apr 2024

1. maj 2024

17. maj 2024

15. aug 2024

28. aug 2024

1. okt 2024

24. okt 2024

15. nov 2024

3. dec 2024

Kl. 9-16. Datoer for 2. år (2025) oplyses efteråret 2024.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.