Nyhedsbrev november 2022

Sådan kan man lede

14.11.2022
balloner
Share

"Det er ikke længere en metode for mig, men et mindset."

Sådan skriver Majken Muus Meyer i DISPUKs forlags nyeste udgivelse Sådan kan man lede. Majken er en af femten bidragsydere, der har gennemgået DISPUKs toårige lederuddannelse, og som alle fortæller i bogen, hvad uddannelsen har inspireret dem til at praktisere.

DISPUKs grundlægger Allan Holmgren, der underviser på DISPUKs lederuddannelse, har skrevet bogens indledende kapitel Fortællingernes magt. Om den bærende idé i narrativ praksis, der indebærer, at det er lederens opgave at sørge for, at alle medarbejderne kan fortælle en historie om, hvorfor arbejdspladsen eksisterer og hvad den bidrager til i vores samfund.

I dette nyhedsbrev har vi fået mulighed for at stille Allan nogle spørgsmål om initiativet bag bogen om lederuddannelse, hvor der i øvrigt stadig er ledige pladser til kursusstart 2023 i både Snekkersten og Aarhus 2023.

Tillykke med bogen, Allan. Hvad er tanken bag Sådan kan man lede?

“Tak. Jeg har længe haft et ønske om at få de mange fortællinger om narrativ ledelse i praksis ud til et større publikum. Når man har gennemført et 2-årigt uddannelsesforløb i ledelse inspireret af narrative samtalemetoder og praksisformer, fortæller de studerende i en halv time om deres praksis. De fortæller, hvad de har gjort på deres arbejdsplads, inspireret af de narrative ”samtalekort”, som Michael White kaldte sine metoder. Jeg bliver hver gang slået af, hvor kreativ og inspirerende den praksis, uddannelseskandidaterne fortæller om, er. Det er praksisser, hvor medarbejderne bliver inddraget og deres erfaringer bliver opgraderet, så alle kan føle mere frihed, fordi der bliver etableret større og flere fællesskaber. Flere personer fortæller også om, hvordan de er blevet forandret som mennesker, når de er blevet klar over, hvad der virkelig er vigtigt for dem.
Narrativ praksis har ikke fokus på at løse komplekse eller ”vilde” problemer, men mere på at få et overblik over de magtspil, der finder sted på arbejdspladserne. Så tanken med bogen er at inspirere andre ledere til nye og mere inddragende og kreative måder at være sammen på på arbejdspladsen. Derigennem kommer lederne, der læser med, forhåbentlig til at føle sig mindre ensomme. Og ensomhed er simpelthen det største problem i vores tid. Det er bl.a. derfor, at 30-35.000 mennesker er sygemeldt med stress i dagens Danmark.”

Hvorfor de praksisnære beretninger? Hvad er det, de kan? 

“Praksisnære fortællinger kan inspirere. Den østrigsk-britiske sprogfilosof Ludwig Wittgenstein skriver, at sproget har brug for eksempler til at udfylde sprogets huller: “To fill out the loopholes in language.” Jo flere konkrete eksempler, jo mere resonans og genklang giver det – forhåbentlig – i læseren. Så kan man lettere sige ”nåh, er det sådan man kan gøre.” 
Mange ledelsesbøger er fyldt med begreber uden eksempler. Eller også er de fyldt med anekdoter uden begreber og teori. De praksisnære fortællinger, der eksemplificerer metoder, kan skabe forbindelser mellem teori og praksis. Det tror jeg, der er brug for. Der er næppe brug for flere teorier om ledelse. Jeg tror, at der er brug for flere fortællinger om den kompleksitet og de magtspil, mennesker lever under og i. Journalisten Sigge Winther Nielsen taler om ”vilde og tamme problemer” i sin bog Entreprenørstaten. Ledelse handler om at håndtere de vilde problemer, der ikke er nemme ”løsninger” på, hvor der ingen enkle svar er. Man begår en stor fejl ved at betragte vilde og komplekse problemer som tamme problemer eller tekniske problemer, der har enkle løsninger.
”At lede er at lede efter det, der ikke er fundet,” som Ole Fogh Kirkeby skriver.
Ellers var der ingen grund til at lede.”

Hvad kom mest bag på dig ifm. ledernes beretninger?    

“Jeg tror, at det især var ledernes mod til at gå i kast med nye praksisser, som deres medarbejdere og chefer havde en vis modvilje mod i starten, der både kom bag på og imponerede mig. Mange af ledernes medarbejdere havde som de fleste af os en vis tilbageholdenhed med at afprøve nye møde- og praksisformer. Men de fik alle meget lyst bagefter.
Et eksempel på en praksisform, vi på uddannelsen opfordrer lederne til at afholde er ”fortælleværksteder”, hvor den længst ansatte medarbejder fortæller om afdelingens eller arbejdspladsens op- og nedture. Fortællingen bevidnes af de øvrige kolleger. Pludselig forstår alle, hvad der er sket. Pludselig har alle fat i meningen med, hvorfor vi er sammen, og hvad vores opgaver er. Lederne fortæller også om, hvordan de nu tør gå ind i og håndtere konflikter og spændinger. Det er altså imponerende.”

Hvordan er bidragsyderne til ledelsesfortællinger fundet og sammensat?

“Alle deltagere på lederuddannelsen, der afsluttede uddannelsen i 2020 og 2021 og som ville skrive om deres erfaringer med at arbejde med nogle af de narrative praksisser, er blevet inviteret til at indsende en lille rapport. Alle rapporterne er medtaget efter, at jeg i samarbejde med forfatterne har redigeret de mange bidrag.
Bogen er som sådan et overflødighedshorn af praksisser, inspireret af både de narrative samtalemetoder, af Ole Fogh Kirkebys radikalt fænomenologiske ledelsesfilosofi og af poststrukturalistisk filosofi. Bogen er absolut ikke et teoretisk tungt værk. Den skal fungere som en inspiration til en mere livgivende og innovativ ledelsespraksis og til at styrke arbejdspladsernes fællesskaber. Det er jo et Sisyfosarbejde. På lige fod med ægteskaber og samværet med børn. Børn skal ikke opdrages – de skal inddrages. Sådan er det også med medarbejdere – de skal ikke opdrages eller belæres, de skal inddrages.”

bog

Kom med til bogreception

Fredag den 25. november kl. 14-16 i DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13 3070 Snekkersten
Tilmelding direkte til Allan på Holmgren@dispuk.dk

Bogen kan efterfølgende købes her.

Og så til noget helt andet…
NYE Narrative Saloner
Det sørme det snart december, og pludselig hedder kalenderen 2023.
Vi er derfor i fuld gang med at opdatere vores eventside med en håndfuld nye Narrative Saloner, som vi håber at se en masse af jer til i det nye år.
I 2023’s saloner skal vi blandt andet tale om ældreplejen, om livet som efterskolelærer og om parterapi. Og så kan vi fortælle, at vi efter flere forespørgsler har valgt at holde vores salon om dokumentation – som du kan høre podcasten fra her – igen, denne gang i Aarhus.

Gå ind på vores eventside, hvor vi løbende opdaterer programmet.

glade mennesker

Kan du ikke vente til 2023?
Så er der stadig billetter til vores Narrative Salon om telefonrådgivning – og med endnu en gæst den 7. december i Snekkersten.
Hvert år modtager hundredtusinder af mennesker rådgivning over telefon alene gennem de mange danske telefonrådgivninger. Hertil kommer al den rådgivning, som socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, psykologer og andre fagprofessionelle foretager hver dag over telefon som en del af deres arbejde.

Nanna Boysen fra Mødrehjælpen er en af forfatterne til bogen ‘Telefonrådgivning – en grundbog’, og hun er gæst på Narrativ Salon den 7. december, hvor hun i samtale med DISPUKs konsulent Eva Kragh vil snakke om, hvad der kan bidrage til at styrke og kvalificere fagligheden for de, der har telefonrådgivning som en væsentlig del af deres arbejde.

Derudover har vi inviteret Kathinka Bonde Lind, der som sygeplejerske i kompetencecenter for debuterende psykose i Region Sjælland er en erfaren telefonrådgiver. Kathinka vil give os et konkret indblik i den telefonrådgivning, som så mange praktiserer, og sammen med Eva og Nanna vil hun tale om dilemmaer, glæder, sorger, tips og tricks.

Til salonen vil der serveres et glas vin, og det vil være muligt at stille spørgsmål til Nanna, Kathinka og Eva.

Billet koster 200 kr,- og kan købes her.

Opfølgningsdage for tidligere kursister
Hold narrativ praksis i live
Gennem årene har vi haft stadig flere kursister, der efter at have gjort deres DISPUK-uddannelse færdig, har efterspurgt en mulighed for at holde de narrative idéer i live i deres tænkning og praksis. En del har også nævnt, at det ville være spændende at arbejde mere med, hvordan narrative idéer kan omsættes i arbejdet med grupper.

Derfor har vi oprettet disse 4 opfølgningsdage, der fordelt ud over året er tilrettelagt, så der både bliver mulighed for at genbesøge narrative idéer og praksisser, man allerede har mødt, udveksle erfaringer med at omsætte dem i praksis i forskellige felter samt at blive præsenteret for nye idéer og måder at omsætte de kendte ideer på – og på den måde holde narrative idéer i live i sin praksis.

Læs mere om opfølgningsdagene, der undervises af Eva Kragh klik her.

Eva Kragh underviser

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.