Nyhedsbrev marts 2022

Kontinuitet og fornyelse

07.03.2022
Share

Vi er nu to måneder inde i 2022 og det er blevet tid til årets første nyhedsbrev.

Et nyhedsbrev, som på den ene side blot er et i rækken af mange nyhedsbreve fra DISPUK, og som samtidig er særligt, fordi det er det første, efter at Allan Holmgren overdrog DISPUK for at vi, Henriette Askestad, Lasse Offenberg og Martin Nevers, kan føre det videre. På den måde er det også et nyhedsbrev, der meget godt illustrerer, at vi for tiden i DISPUK færdes i en skøn blanding af kontinuitet og mulighed for fornyelse.

På sin vis er det et stort skridt Allan har taget. Det er 32 år siden han etablerede DISPUK, og han har brugt langt det meste af sit arbejdsliv på at skabe det DISPUK, der er i dag.  Når vi ser tilbage, har der været en rød tråd i DISPUKs arbejde, som handler om at skabe bedre vilkår for dem, der har det svært, og styrke de marginaliseredes stemme. Som udgangspunkt med fokus på unge mennesker og psykiatrien, men gennem årene også i stadig bredere forstand. Og hvor Behandlingskollektivet i Snekkersten, hvor det hele startede, var bygget op om det daglige arbejde sammen med de unge beboere, har DISPUK gennem de sidste 30 år også arbejdet mod det mål, ved at tilbyde uddannelse til alle dem, der er interesseret i at finde inspiration til hvordan man måske kunne gøre det lidt anderledes – og lidt bedre. Den historie er udfoldet i det nyhedsbrev, der kom før jul som kan findes her – klik. Helt grundlæggende ønsker vi at videreføre det arbejde.

 

Hverdagsrevolutionær praksis

I Galskabens historie skriver Michel Foucault:

Folk ved, hvad de gør; ofte ved de også, hvorfor de gør det, men hvad de ikke ved, er, hvad det, de gør, gør” (Foucault, 2003).

Med det blik peger Foucault på, at vores måder at indrette samfund, kultur og institutioner, vores måder at behandle hinanden, ofte har effekter, som vi ikke har blik for. At selv når vi handler med de bedste intentioner, selv når vi gør det bedste vi har lært, kan det have effekter, der ikke passer med vores intentioner. At selv de mest velmenende handlinger- og behandlinger – f.eks. kan føre til marginalisering, ensomhed, skam- og fiaskofølelse. I samme bevægelse inviterer han os til at være opmærksomme på og tage ansvar for effekterne af det, vi gør.

Som supplement til den tænkning, har vi i DISPUK i de seneste år fundet inspiration hos den franske filosof Gilles Deleuze. Deleuze var ikke så interesseret i at finde frem til det gode liv, den rigtige måde at leve på. I stedet spurgte han “How might one live?” Hvordan kunne man leve – hvad kunne et menneskeliv også blive til. Selv om det først er i de senere år, at vi har stiftet bekendtskab med Deleuzes tænkning, er det som om de mange skønne mennesker, der har været på DISPUK gennem årene, har delt den optagethed. Det viser sig i meget af det vi underviser i som optakt til dem, der har tilbudt alternative praksisser: Michael White udviklede sine bevidningskategorier, som et alternativ til nogle af de kommentarer og responser, man ofte møder, når man fortæller om noget, der er svært. Eksternaliserende praksisser opstod, som et alternativ til det internaliserende blik, vi er så trænede i, i vores kultur og som overbeviser mennesker om at de selv er problemet. Mike Williams’ undercover anti-bulllying teams opstod som alternativ til praksisser, der gjorde mobning til et individualiseret fænomen, og mistede blikket for, hvordan mobning som regel opstår i mere komplekse sociale sammenhænge. Listen kunne fortsætte. Og vi ser et mønster: Med Foucault en løbende lyst til at se på, hvilke effekter det har, når vi gør, hvad vi gør. Og med Deleuze en lyst til at overveje hvordan vi måske kan gøre det lidt anderledes – og lidt bedre – og omsætte det i praksis. Hverdagsrevolutionær praksis.

 
Michel Foucault

 
Gilles Deleuze

Når vi gerne ville drive DISPUK videre, er det blandt andet fordi, vi er optaget af, at fortsætte det arbejde. At være med til at se på, hvordan noget af det vi alle gør med de bedste intentioner om at være til hjælp, kan have triste effekter, som vi ikke altid er opmærksomme på. At invitere til, at vi med mellemrum stopper op, ser på effekterne af det vi gør, og tager stilling til, om vi er tilfredse med de effekter. Og at overveje – og tilbyde ideer til – hvordan vi måske kunne gøre noget anderledes. Hvad enten det er i psykiatrien, i skolerne, på arbejdspladserne, ude i institutionerne, som pædagog, sundhedsplejerske, leder eller konsulent – og i vores helt almindelige hverdagsliv. Som mennesker.

Et lille skridt

Hvor overdragelsen på den ene side er et stort skridt, er den fra en lidt anden synsvinkel derfor ikke så stort et skridt i livet på DISPUK. Helt grundlæggende har intentionen med overtagelsen – både vores og fra Allans og Anettes været, at vi skulle tage tråden op og fortsætte DISPUKs virke. Og det er rutinerede kræfter, med tilsammen 42 års ansættelse i DISPUK, der har overtaget ledelsen af en lige så rutineret medarbejderskare, med intentionen om at holde den ånd i live for alle i huset – både medarbejdere og gæster.

For samtidig med at Allan og Anette som direktører har været tydelige stemmer og tegnet DISPUK ude i verden, har huset en vidunderligt loyal medarbejdergruppe, der gennem deres daglige arbejde har drevet og udviklet DISPUK og sætter en ære i at gøre det til et særligt sted.  Sådan har det været indtil nu, og sådan vil det blive ved med at være. Og vi er lykkelige over, at alle medarbejdere har bakket op om overdragelsen og sagt ja til at være med til at drive og udvikle også i den kommende tid.

I det lys virker det næsten forkert at begynde at præsentere os tre som de nye direktører i det DISPUK, der er til i kraft af alle medarbejderne og deres arbejde. Vi tænker nu alligevel at det kunne være på sin plads, at folk som ikke kender os, måske får et lille indtryk af, hvem der kommer til at lede DISPUK ind i den næste tid, så her kommer et par ord.

Henriette Askestad har i de sidste 11 år været økonomichef i DISPUK. Ud over det store forkromede overblik og indblik i økonomien har Henriette også en uddannelse i psykoterapi med sig. En uddannelse, der måske ikke umiddelbart har været så relevant i hendes daglige arbejde med økonomien, men som vidner om hendes interesse i mennesker og en lyst til at bidrage til at indgå i fællesskaber, hvor vi skaber bæredygtige samlivsformer, det være sig i familielivet eller på arbejdspladsen. En optagethed af det, DISPUK handler om. Henriette har sin arbejdshverdag på kontoret i Snekkersten og vil i det daglige være den administrerende direktør.

Lasse Offenberg har i de sidste 18 år arbejdet som konsulent i DISPUK. Han har en baggrund i psykologi og er optaget af at omsætte filosofisk inspiration i konkrete hverdagspraksisser. Han har gennem årene undervist på de fleste af vores uddannelser – primært på konsulent-, coaching- og vejledning-, konflikthåndterings- og psykoterapeutuddannelsen. I de senere år har han – inspireret af narrative og restorative ideer – som et gennemgående tema været stadig mere optaget af, hvordan vi kan skabe fællesskaber, hvor der er en respekteret plads til alle, og hvor alle kan have en stemme.  

Martin Nevers har i de sidste 13 år undervist på psykoterapeutuddannelsen, coaching- og vejledning og ledelse. Med sin baggrund i skoleverdenen og erfaringer som leder har han igennem årene haft et særligt fokus på hvordan vores sprog og den grammatik vi anvender har stor betydning for de positioner og konklusioner vi bliver tilbudt både i tale og på skrift.  

I det daglige vil Lasse og Martin i samarbejde med DISPUKS medarbejdere og eksterne undervisere stå i spidsen for den fortsatte faglige udvikling og undersøgelse af ideer, der kan styrke de fællesskaber mennesker indgår i med hinanden.  Martin sidder allerede nu i bestyrelsen for Selskabet for Psykoterapi og Lasse er lige blevet en del af STOKs revitaliseringsudvalg, og vi vil også fremadrettet engagere os aktivt i arbejdet i Psykoterapeutforeningen. Vi synes det er vigtigt, at vi skaber stærke fællesskaber, som kan være med til at påvirke de strømninger og veje vores kultur bevæger sig i, når nu vi skal i gang med at undersøge ”how might one live”.  

Allan og Anette er her stadig
DISPUK kommer til at fortsætte med en ny ledelse. Samtidig er det vigtigt for os at kunne sige, at vi ikke kommer til at sige farvel til Anette og Allan, der fortsætter som undervisere og konsulenter. Allan er f.eks. stadig den gennemgående figur på vores lederuddannelse og underviser også på flere andre uddannelser. Og vi er sikre på at hans optagethed af, at få skabt en mere menneskelig psykiatri de steder, hvor det halter, også fortsat vil være i fokus i hans arbejde. Anette underviser blandt andet på vores uddannelse for psykoterapeuter og vores konflikthåndteringsuddannelse og fortsætter sit mangeårige arbejde med traumer, som hun senest har beskrevet i sin bog ”Komplekse traumers psykologi – beretninger om det ubærlige” der forventes at udkomme på engelsk i 2022

 

 

Kontinuitet og fornyelse

I det sidste par år har Metoo bevægelsen sat skub i oprøret mod undertrykkende magtpraksisser. Det har været et nødvendigt og tiltrængt skub, som har fået mange organisationer til at kigge sig selv efter i sømmene. Foucault har lært os, at der ikke findes magtfrie rum, men det ser ud til at nogle af de kræfter der har undertrykt særligt kvinder – men også andre, i øjeblikket bliver demaskeret. Måske står vi lige nu et lidt særligt sted i historien, hvor vi har mulighed for at bygge institutioner, organisationer og arbejdspladser, som ikke læner sig op ad patriarkatets undertrykkelsesteknologier, men som gør det muligt for os at træde frem som mennesker for hinanden, som Nils Christie så smukt udtrykker det.  

”How might one live?” synes at være et meget relevant spørgsmål at stille sig, når nu man står med en kultur, hvor mange af de gamle striber eller stier ser ud til at viskes ud, og nye skal tegnes op eller betrædes.  

Det spørgsmål stiller vi selvfølgelig også os selv: Hvordan skal DISPUK se ud? Svaret finder vi hen ad vejen, i en skøn blanding af kontinuitet og fornyelse. Vi har altid været optaget af at påvirke og se ud i verden og omsætte teori og filosofi til håndterbar og konkret praksis. Og hvem ved hvilke nye inspirationer, det fører med sig, når vi i starten af maj drager til konference i Bergen, eller når vi i august deltager på den nordiske familieterapi kongres i København. I starten kommer meget til at ligne sig selv, men med tiden er vi sikre på at også noget nyt vil opstå. Og på den måde er alt her som det plejer at være.
 

Vi glæder os til at være sammen med jer.

Med venlig hilsen 

Henriette, Lasse og Martin og alle i DISPUK

 

Kommende kurser

Anti-koloniserende terapi:
Terapi i et multietnisk eller multikulturelt samfund

Travis Heath har i nogle år arbejdet i USA med det han kalder Anti-koloniserende terapi. Det grundlæggende spørgsmål han har stillet sig er, hvordan der kan blive plads til folks egne erfaringer og fortællinger om at få det bedre i det terapeutiske rum? Hvad ved bande-medlemmet om, hvad der hjælper, hvis man vil have det godt? Eller hvad ved barnet fra flygtninge-lejren?
På denne workshop vil du få mulighed for at høre om meget praksisnære eksempler på hvordan dette arbejde har set ud og hvordan det udvikler sig, og Travis vil tale om hvordan det har påvirket ham som samtalepartner og menneske at integrere et anti-koloniserende perspektiv i terapien

Klik her for beskrivelse og tilmelding

Online psykiatriseminar om spiseforstyrrelser

Hvorfor opstår spiseforstyrrelser og hvordan hjælper man bedst?

Klik her for beskrivelse og tilmelding

 

Tal om det vigtige! MUS med mening

Hånden på hjertet: Hvor mange ledere ser frem til at afholde MUS? Hvor mange medarbejdere glæder sig til at komme til dem? Det er jo egentlig virkelig spild af god tid. 2 dage med Eva Kragh.

Klik her for beskrivelse og tilmelding

Traumer og rusmidler

  Om hvordan man taler med den enkelte, arbejder i grupper, arbejder med parforholdet og i familien, der alle er ramt af effekterne af et misbrug.

Klik her for beskrivelse og tilmelding

Narrativ terapi og samtalepraksis live – 2 Michael White eftermiddage

Allan Holmgren vil på dagene gennemføre samtaler som deltagerne vil få mulighed for at være vidner til og i fællesskab reflektere over.

Klik her for beskrivelse og tilmelding

”The missing link in Narrative Practice”?

Studiegruppe med Todd May om Merleau-Ponty, krop og narrativitet.
Todd kommer ikke til Danmark i år, men har i stedet tilbudt at lede en studygroup i et nyt format, hvor gruppen mødes online, en gang om måneden kl. 16.30-18.00, i alt ti gange.

Klik her for beskrivelse og tilmelding
 

Fortsat ledige pladser på disse efteruddannelser:

 
Der er afskedsreception for Allan og Anette Holmgren onsdag den 7. juni 2022 klokken 13.30-18.00 i DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, Snekkersten. Der er planlagt et festligt program for denne reception med taler fra DISPUKs samarbejdsparter. Tilmelding påkrævet.
 
Klik her for tilmelding

Kærlig hilsen fra os alle i DISPUK

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.