Nyhedsbrev juni 2022

Mener vi det, når vi siger ”borgeren i centrum”?

06.06.2022
Share

Jeg er gennemsnitlig. Faktisk lidt under. Da jeg i 9. klasse satte mig for at få en anden karakter på den gamle skala end 7 i orden og med min sirligste håndskrift skrev i mit stilehæfte, var det med en solid tro på, at jeg nu ville kunne få en anden karakter. Det fik jeg ikke. Det gode ved den oplevelse var, at nu slap jeg for at gøre mere ud af det. Det stod alligevel ikke til at ændre.

Men det var også en oplevelse, der har bidraget til at forme mine tanker om mig selv og min identitet.Jeg er gennemsnitlig. Faktisk lidt under. Men jeg er også alt muligt andet, og hvem ved, hvad jeg vil udvikle mig til fremover. Som en klog skoleleder sagde til mig engang: Hvis der er noget mit job har lært mig, så er det, at jeg ikke er i stand til at forudsige børns fremtid.

Hvordan skaber vi plads til også at dokumentere noget af det?

Skriv til ikke om mennesket

Vi lever i en tid, hvor der skrives som aldrig før. Ikke bare på sociale medier, men også i diverse fagdiscipliner hvad enten man er lærer, pædagog, psykolog, sygeplejerske eller leder. Vi skriver ofte for at dokumentere og kommunikere vores arbejde til de instanser eller systemer, vi arbejder i.

I en årrække har jeg været optaget af, hvordan de dokumenter, vi laver, også bliver potentielle identitetspapirer for de mennesker, vores dokumenter handler om.
I mit arbejde med dokumentation er jeg blevet opmærksom på, hvor forbløffende mange dokumenter der laves om mennesker i kommuner, hvis centrale pejlemærke ellers lyder, at de har ”borgeren i centrum”.

Når vi skriver om mennesker gør vi dem til objekter. De forlader så at sige centrum. Det undrer mig gang på gang, hvorfor vi ikke i stedet skriver til dem, det handler om og viser andre interesserede, hvad vi har skrevet? Det ville sætte borgeren i centrum. Et menneske, der skrives til bliver et subjekt i verden.

Fra bevægelse til opgør

I maj måned var DISPUKs konsulenter på narrativ konference i Bergen. Der var mange spændende temaer på programmet og stof til eftertanke.En af de ting jeg lagde særligt mærke til var, at flere af de workshops, der blev afholdt, kredsede om forskellige kreative måder at arbejde med dokumentationspraksis på. Fælles for dem alle var, at de særligt fokuserede på, hvordan dokumentationen kunne styrke handlekraften og lede til mere foretrukne identitetskonklusioner for de mennesker, dokumenterne handlede om.

Der blev talt om breve fra superhelte, problemer, afdøde bedstemødre, yngre udgaver af sig selv, ældre udgaver af sig selv og meget mere. Der er en bevægelse i gang. Det vil ikke være nyt for kursister i DISPUK. Vi har i årevis arbejdet med at lave alternativer til de eksisterende dokumentationspraksisser, der har det med at dominere. Og vi ved, hvilke effekter disse alternativer kan have for alle implicerede.

Måske er tiden ved at være moden til at gå skridtet videre. Måske vi er klar til ikke kun at lave alternativer, som lever side om side med det eksisterende, men også at kigge på det eksisterende og få lavet om på, hvordan vi dokumenterer i vores systemer. Det gør ikke noget, at det tager tid at skrive, hvis det man skriver, har en reel indflydelse på den hjælp, man forsøger at yde. Hvis dokumentet i sig selv opfattes som hjælpsomt af dem, det handler om. Sådan er det for sjældent nu.

Narrativ salon om sprogets kraft

Mette Larsen, lektor ved professionshøjskolen i København, udkom for et på måneder siden med bogen ”Blikke fra dem du skriver om – Børn og unges aktindsigt” om effekterne af de forskellige dokumentationspraksisser rundt om børn og unge, anbragt uden for hjemmet. De anbragte peger i bogen på, at det kan være både hårdt og traumatiserende at læse om sig selv i sagsakterne. At beskrivelserne kan skabe glæde, når man kan læse, at man blev set, forstået og inddraget, men også frustration og vrede, når der står noget om én, som man ikke er enig i.

Det er en alvorlig problemstilling, vi må få kigget på. Det går ikke, at det vi skriver, har potentielt skadelige virkninger på de børn og unge, det handler om.

Derfor har jeg inviteret Mette Larsen til DISPUK mandag den 5. september kl. 19.00 til en Narrativ Salon, hvor vi vil tale om sprogets skabende og destruerende kraft, om identitet og om, hvad man som socialrådgiver, pædagog, lærer, psykolog eller leder kan gøre for både at honorere, at vi skal leve op til særlige krav fra systemet, og styrke menneskers handlekraft og identitet, når vi skriver.

Tilmeld dig eventet her. 

Afskedsreception for Allan og Anette

Tak til alle, der mødte om tirsdag 7. juni, hvor vi med et festligt brag sagde farvel til Allan og Anette som direktører i DISPUK. Det var en meget smuk og rørende dag, hvor venner af huset gennem de sidste 30 år deltog, og flere holdt berigende taler.
Vi er glade for, at afskedsreceptionen ikke betyder farvel til Allan og Anette, der begge fortsætter som konsulenter hos DISPUK. 

 
 

Kontaktlæreruddannelse for efterskole- og højskolelærere

Ny uddannelse på DISPUK

Vi har lavet en ny uddannelse på DISPUK for lærere på landets høj- og efterskoler.

Det har vi fordi, måden vi som lærere bidrager til at møde de vanskeligheder, elever kan stå med på et høj- eller efterskoleophold, kan få stor betydning for, hvordan elevens identitet eller selvforståelse udvikles.

Læreren skal ikke være terapeut, men skal kunne hjælpe eleverne med at håndtere problemstillingerne i hverdagen. På de fleste efterskoler og højskoler har man mange års erfaring med at gøre det, og den oplæring, man som lærer har fået i at håndtere alt det, der ligger ud over at være underviser, har ofte været igennem ”learning by doing” og sparring med de mere erfarne lærere på skolen.

Vores erfaring siger, at lærerne ofte savner konkrete metoder at arbejde ud fra, når det kommer til denne del af lærergerningen, og at narrativ praksis her kan være en hjælp.
Den narrative praksis tilbyder nemlig et filosofisk afsæt og konkrete arbejdsmetoder til at håndtere samtaler og aktiviteter med mennesker for hvem, livet er svært, uden at det behøver at blive terapi.

Læs mere om uddannelsen her. 

 

Center for Narrativ Coaching

Tumler du med tanker om et bestemt tema i dit liv?

Vil du udvide dit perspektiv og dermed måske finde en løsning?
Center for Narrativ Coaching tilbyder dig assistance med start efter sommerferien.
5 samtaler for 500kr. Alle coaches er uddannet på DISPUK og har flere års erfaring i det narrative univers.
Henvend dig til;  CNC-snekkersten@dispuk.dk

Kærlig hilsen fra os alle i DISPUK

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.