, ,

Narrativ gruppeleder­uddannelse

Grupper kan bringe mennesker tættere sammen, skabe samhørighed og styrke den enkelte deltagers fornemmelse af sig selv.

Denne nye omfattende 1-årige efteruddannelse i narrativ gruppeledelse giver en grundig praktisk, metodisk og teoretisk indføring i gruppeledelse.

Uddannelsen har fokus på tilrettelæggelse, facilitering og ledelse af gruppeforløb. Tre afgørende elementer for at få succes med et gruppeforløb.

Hvad er formålet med den narrative gruppelederuddannelse?

Uddannelsen er den første brede narrative gruppelederuddannelse i Danmark. Dens formål er at udnytte de kvaliteter og muligheder, der ligger i en velfungerende gruppe. Muligheder som opstår, når man sætter mennesker sammen i hjælpsomme og resonerende fællesskaber.

Rollen som gruppeleder kan være krævende, udfordrende og givende. Som narrativ gruppeleder bliver du i stand til at gennemføre gruppeforløb for borgere, klienter, patienter, pårørende, børn, unge og voksne indenfor forskellige psykosociale problemstillinger. Det kan være f.eks. være misbrugsproblematikker, fysisk sygdom, psykisk lidelse, vold og traume eller ensomhed, familieproblematikker o.l.

Du lærer at udarbejde et tydeligt formål med gruppen, en klar visitering og en grundig forberedelse, der skaber tryghed omkring gruppens rammer. Dernæst bliver du i stand til at bruge gruppens fortællinger til at skabe genklang, medfølelse, samhørighed og resonans blandt gruppedeltagerne.

Uddannelsen gør dig i stand til at starte gruppeforløb fra bunden omkring temaer, der er relevante for præcis dit arbejdsområde og kontekst. Den kan også bruges til at kvalificere brugen af allerede udarbejdede konceptmodeller for gruppeforløb, ligesom du på uddannelsen bliver præsenteret for en række eksempler på grundmodeller for forløb.

Hvem er målgruppen for uddannelsen?

Uddannelsen er for professionelle, som allerede arbejder med grupper eller som ønsker at etablere en gruppe.

Deltagere, der ikke allerede er i gang med gruppeforløb, får allerede under uddannelsen metoder til at opstarte et gruppeforløb enten som træningsforløb udenfor arbejdspladsen eller på arbejdspladsen.

Uddannelsen er også relevant for personer, der arbejder med gruppeledelse som underviser, idrætsleder, teamleder og andre, der ønsker at opkvalificere deres viden om gruppeledelse.

Hvad indeholder uddannelsen?

Uddannelsen indeholder en grundig indføring i principperne i narrativ praksis, relateret til opgaven som gruppeleder.

Deltagerne bliver præsenteret for emner som:

 • Opgaverne som gruppeleder
 • Konkrete greb til facilitering af et forløb
 • Opstart, midtvejsevaluering og afslutning af et forløb
 • Narrativ teori og forståelse
 • Narrative spørgeteknikker
 • Bevidning og resonansforståelse
 • Inddragelse af pårørende og socialt netværk
 • Undersøgelse af gruppens formål, f.eks. behandlende, støttende, rådgivende, socialfagligt, rehabiliterende osv.
 • Rammesætning, visitering og matching af deltagerne i en gruppe
 • Brug af kreative metoder
 • Præsentation af relevante temaer i gruppen
 • Gruppedynamikker og samhørighed
 • Konflikter og dilemmaer i gruppen
 • Skamteori og traumereaktioner
 • Refleksion og supervision over egen praksis

 

Hvad består undervisningen af?

 • En praksisnær metodisk og teoretisk undervisning i væsentlige principper i narrativ gruppeledelse
 • Træning af rammesættelse og facilitering i mindre grupper på undervisningsdagene
 •  Træning i bevidningsprocesser og udfoldelse af fortællinger i grupper
 • Refleksion og supervision i forhold til deltagernes konkrete erfaringer og dilemmaer i arbejdet med grupper
 • Undervisning i håndtering af skam, vrede og traumatiske erfaringer og hvordan gruppen kan medvirke til medfølelse og støtte
 • Iværksættelse af gruppeforløb på deltagernes arbejdspladser eller træningsgrupper udenfor arbejdspladsen
 • Idéer til udarbejdelse af materiale til information om temaer i gruppen
 • Arbejde med personlige temaer og måske ømme erfaringer, der kan dukke op i rollen som gruppeleder.

 

Hvordan er forløbet på den narrative gruppelederuddannelse?

Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på seks moduler af to dages varighed klokken 9-16.

Mellem hvert undervisningsmodul er der en obligatorisk studiegruppedag, samt en mindre skriftlig refleksion over egen praksis.

Uddannelsen afsluttes med en 3-5 siders skriftlig synopsis og et mundtligt oplæg med udgangspunkt i deltagernes egne cases. Synopsis fungerer som forberedelse til det mundtlige oplæg.

Studiegrupper:

Uddannelsen indebærer deltagelse i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hvert undervisningsmodul. Studiegrupperne etableres på det første modul. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid.

Der vil være et oplæg til indhold i studiegrupperne, men de enkelte grupper er også velkomne til selv at aftale indholdet af dagene. Deltagerne skiftes til at være gruppeleder af studiegruppen, og kan på denne måde også inddrage og øve nogle af principperne fra undervisningen.

Litteratur:

Litteratur, der skal anskaffes til denne efteruddannelse, oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform:

Uddannelsen afsluttes med en 3-5 siders synopsis, som tager udgangspunkt i, at hver deltager fremlægger eksempler på egen praksis med inspiration fra uddannelsen. Hver fremlæggelse bevidnes af de øvrige deltagere.

Hvad er adgangskriterierne?

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse som lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, politi eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område eller en grunduddannelse som psykolog, præst, læge eller anden relevant akademisk uddannelse.

Hvilke krav skal opfyldes for at erhverve et uddannelsesbevis?

For at kunne erhverve sig et uddannelsesbevis for gennemført efteruddannelse, skal deltageren opfylde følgende:

 • Have haft max. to dages fravær på undervisningsdagene
 • Have afleveret minimum 3 skriftlige refleksioner undervejs
 • Have afleveret synopsis og lavet en mindre mundtlig præsentation af egen case som afslutning på uddannelsen

Hvem er underviserne på den narrative gruppelederuddannelse?

Trine Svarrer:
Socialrådgiver, supervisor og psykoterapeut MPF. Forfatter til en lang række artikler, podcast og foredrag om behandlingsarbejde i grupper. Trine har i en lang årrække arbejdet med behandling af spiseforstyrrelser i grupper, blandt andet på Psykoterapeutisk Center Stolpegården og som faglig leder og behandlingsansvarlig i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Anette Holmgren:
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Anette har skrevet en række bøger og artikler om narrativ terapi. Hun har de seneste år beskæftiget sig primært med undervisning og behandling af traumer og har igennem en lang årrække arbejdet med grupper i undervisningsregi og supervision.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

 

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

12 + 5 dage

31.000,- kr. inkl. moms

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

14. jan 2025 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 14. nov 2024

Underviser

Datoer

Nedenfor kan du se relevante datoer og andre detaljer for kurset.

14. jan 2025 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 25-750

25-750

14. jan 2025

14. nov 2024

12 + 5 dage

31.000,- kr. inkl. moms

Anette Holmgren

Trine Svarrer

Min. 12 - maks. 24 deltagere

14. jan 2025 - 15. jan 2025

10. mar 2025 - 11. mar 2025

5. maj 2025 - 6. maj 2025

23. jun 2025 - 24. jun 2025

25. aug 2025 - 26. aug 2025

29. sep 2025 - 30. sep 2025

kl. 9.00-16.00

DISPUK 1 Snekkersten Stationsvej 13 3070 Snekkersten

6. feb 2025

8. apr 2025

22. maj 2025

20. aug 2025

9. sep 2025

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.