Narrativ Pædagogisk Lederuddannelse

Start den 18. januar 2022, Snekkersten

Kursusnr.: 22-550 Tilmeld nu

Tag en 1-årig lederuddannelse og skab større sammenhæng mellem din ledelse og institutionens pædagogiske eller behandlingsmæssige retning og selvforståelse. 

En lederuddannelse på DISPUK er en uddannelse, der både styrker og forandrer dig som leder og som menneske. Det bliver muligt at se andres og egne handlinger i et perspektiv, der både inddrager historien og ikke mindst den kultur og den tid, vi alle er en del af. Med narrativ ledelsespædagogik kan en arbejdsplads tilegne sig en kommunikations- og arbejdsform, der ændrer grundstemningen i retning af større fællesskab.

Formål
Man kan kun lede mennesker, man er forbundet med. Derfor ruster denne efteruddannelse dig til at forene din egen ledelsesstil med de bærende retningslinjer og principper på din institution. Pædagogisk ledelse på et narrativt fundament handler om at skabe forudsætninger for engagement, faglighed og medmenneskelighed gennem menneskers fortællinger om det, der er vigtigt for dem i deres arbejde, hvilket skaber et fælles sprog samt stærke bånd i organisationen. Der skal fortælles historier om det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, dets grundlag og formål, som både ledelse og medarbejdere kan se sig selv i. Disse fortællinger skal omsættes til retningsgivende handlinger i hverdagen overalt i organisationen.

Målgruppe 
Denne efteruddannelse henvender sig til ledere indenfor hele det pædagogiske område, såsom bosteder, opholdssteder, efterskoler, kostskoler, børnehuse, uddannelsesinstitutioner mv. Uddannelsen henvender sig også til personer, der overvejer eller står overfor at skulle være leder.

Undervisningsform 
På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af teoretiske og metodiske oplæg med inddragelse af den læste litteratur. Der vil være demonstration og træning af en række forskellige metoder og principper. På studiegruppedagene mødes deltagerne i mindre grupper uden underviser.

Forløb
Gennem den 1-årige efteruddannelse vil kursisterne blive undervist i samt opnå:

 • En teoretisk og metodisk indføring i narrativ ledelsesteori og narrative procesmetoder.
 • Teoretisk og metodisk sammenhængende pædagogik baseret på narrative og poststrukturalistiske ideer.
 • Narrative samtalemetoder og bevidningspraksis til udfoldelse og håndtering af vanskeligheder og konflikter.
 • Narrative samtalemetoder til udvikling og styrkelse af medarbejdernes færdigheder og viden.
 • Narrative supervisions- og coachingmetoder.
 • Ledelse af udviklingsprocesser for grupper og teams.
 • Afholdelse af brugbare og udviklende møder som mødepladser for fortællinger.
 • Langsigtet styring efter pædagogiske principper og organisatoriske mål.
 • Udvikling af organisationens fortællinger og praksis.

Studiegrupper 
Deltagerne skal i mindre studiegrupper mødes fem hele dage mellem de enkelte moduler for at træne metoder, drøfte teori og udveksle erfaringer.

Litteratur 
Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform
Der er ikke nogen egentlig eksamen på efteruddannelsen.  På den sidste mødegang skal kursisterne fremlægge eksempler for de øvrige kursister i mindre grupper på, hvad man har eksperimenteret med på sin institution med inspiration fra uddannelsen. Hver kursist har ca. 30 minutter at fremlægge i.

Adgangskriterier 
Adgangskriteriet til uddannelsen er at man beskæftiger sig med ledelse i hverdagen.

Efter gennemførelse af uddannelsesforløbet har man mulighed for at fortsætte på DISPUKs 2-årige lederuddannelses andet år.

Kursusbevis  

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende:

 • Have deltaget i mindst 10 af de 12 undervisningsdage.
 • Have deltaget i studiegruppedagene (fem dage).
 • Have afleveret refleksionspapirer med afsæt i litteraturen samt eventuelle hjemmeopgaver til de enkelte mødegange
 • Have fremlagt eksempler på anvendelsen af de narrative idéer i praksis for de øvrige kursister på den sidste mødegang.

Underviser(e) 
På den Narrative Pædagogiske Lederuddannelse underviser Eva Kragh og Martin Nevers, der begge har mange års erfaring med og uddannelse inden for narrativ terapi.

Underviser(e): Eva Kragh og Martin Nevers
Datoer: Undervisning (12 dg): Den 18.-19/1, 3.-4/3, 28.-29/4, 9.-10/6, 23.-24/8 og 4.-5/10-2022. Alle dage kl. 9-16

Studiegrupper (5 dg): Den 9/2, 1/4, 16/5, 20/6 og 12/9-2022 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris: 39.900 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 31.920)
Tilmeldingsfrist: Den 1. november 2021
Kursusnr.: 22-550
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Martin Nevers
Martin Nevers CV
Læs mere

Narrativ Pædagogisk Lederuddannelse

Underviser(e):
Eva Kragh og Martin Nevers
Datoer:
Undervisning (12 dg): Den 18.-19/1, 3.-4/3, 28.-29/4, 9.-10/6, 23.-24/8 og 4.-5/10-2022. Alle dage kl. 9-16

Studiegrupper (5 dg): Den 9/2, 1/4, 16/5, 20/6 og 12/9-2022 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris.:
39.900 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 31.920)
Tilmeldingsfrist:
1. november 2021
Kursusnr.:
22-550
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk