Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

STOK-Workshop med Martin Nevers

STOK København

Workshop med Martin Nevers:

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17.00 – 19.00
i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, København V

”Jeg ved ikke, hvad jeg vil!”
”Hvad kan jeg gøre, for at skabe en position for de børn jeg taler med, hvor de ikke skal ville noget, og hvor jeg samtidig styrker deres handlekraft?”

Vi lever i en tid, hvor alt synes muligt. At man taler om 37 forskellige familietyper er et udtryk for, at vi lever i mulighedernes tid. Man skal ikke leve på en bestemt måde, men man kan leve, som man vil. Alt burde være muligt, hvis bare man vil.

Det ser ud som om viljen til at ville er blevet det nye imperativ. Hvad vil du? Spørger vi vores børn, og de må hellere komme op med et svar. Jeg får henvendelser fra forældre, som gerne vil have, at jeg taler med deres børn, fordi de ikke ved, hvad de vil. Jeg oplever et pres på terapeuten, som forventes at kunne få børn til at ville noget– og hvis jeg ikke oplever presset udefra griber jeg mig selv i at stille spørgsmålet alligevel.

Det har fået mig til at spørge mig selv: ”Hvad kan jeg gøre, for at skabe en position for de børn jeg taler med, hvor de ikke skal ville noget, og hvor jeg samtidig styrker deres handlekraft? Jeg vil kaste et kritisk blik på ideen om refleksion og tillade mig at være lidt hård ved Michael Whites positionskort ved at tale om, hvordan jeg ser det anvendt i praksis.

Om Martin Nevers: Martin arbejder til daglig i DISPUK, som underviser, supervisor, foredragsholder og terapeut. Martin har sammen med Anette Holmgren redigeret bogen ”Narrativ praksis i skolen”, og har desuden skrevet kapitler til flere bøger om narrativ praksis. Martin har med sin fortid som dansklærer en særlig opmærksomhed rettet mod detaljer i sproget, som har betydning for terapeutens arbejde.

Tilmelding: http://doodle.com/poll/vidhbbv8f3963xmq