Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Eva Kragh

 • Født 1970
 • Konsulent i DISPUK 2014.
 • Uddannet cand.comm. fra RUC.
 • Efteruddannet bl.a. på DISPUKs tværfaglige uddannelse og konsulentuddannelsen.
 • Arbejdet i professionshøjskoler på pædagoguddannelsen og med efter- og videreuddannelse i vejledning, supervision og coaching.
 • Har lavet konsulentarbejde på dag- og døgninstitutionsområdet, i socialpsykiatrien og på folkeskoleområdet.
 • Har lavet forløb i pædagogisk ledelse for folkeskolen.
 • Har lavet forløb for inklusionsvejledere.
 • Underviser på DISPUK på lederuddannelsen og på konsulentuddannelsen.
 • Laver coaching og supervision.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (2012): ”Sproget på arbejde. Om narrativ vejledning”. In: Tom Ritchie: Narrativ teori i pædagogers praksis. Billesøe og Baltzer.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh, Britta Vejen & Vibeke Petersen (2013): ”Kollegial vejledning og teamsamarbejde i faggruppen”. In: Michael Wahl Andersen: Håndbog om matematik i grundskolen. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (2013): ”Refleksion i pædagogers arbejde”. In: Tom Ritchie: Metoder i pædagogers praksis. Billesøe og Baltzer
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (In press): ”Kollegial vejledning og teamsamarbejde”. In: Vejledning – teori og praksis. KVAN.

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Eva's:

 

« Tilbage