Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Lederuddannelse

Hvorfor tage en narrativ lederuddannelse?

DISPUKs lederuddannelser henvender sig til ledere, som vil lære mere og fordybe sig i mere, end man kan på en master- eller en diplomuddannelse. DISPUKs narrative lederuddannelser tager udgangspunkt i deltageren som menneske, i deltagernes egne værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer. Den foregår på et avanceret teoretisk niveau, men relateres hele tiden til praksis via eksempler. En narrativ lederuddannelse er emotionelt stimulerende. Man får mere energi og glæde og mere lyst til både at lede og til at leve ved at deltage på vores lederuddannelser.

DISPUK udbyder følgende lederuddannelser:

  • En 2-årig narrativ lederuddannelse (Snekkersten)
  • En 1-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse (Århus)
  • En 2-årig Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse (Kreta) 
  • En 1-årig uddannelse i narrativ pædagogisk ledelse (Snekkersten)

Vi har lavet en serie på 18 små videoer om ledelse med et narrativt perspektiv, som man kan abonnere på.

Videoknappen

Uddannelser i ledelse & organisation
Kursusstart: 4. maj 2019
Sted: Kreta
Kursusnr.: 18-782
Kursusstart: 4. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-500
Kursusstart: 26. feb 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-501
Kursusstart: 21. jan 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-601
Kursusstart: 12. sep 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-550
Andet aktuelt
Kursusstart: 19. nov 2018
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 18-732
Kursusstart: 11. apr 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 18-802
Kursusstart: 17. jan 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-950
Kursusstart: 21. jan 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-951
Kursusstart: 13. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-822
Kursusstart: 20. aug 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-902
Kursusstart: 20. sep 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-903

Vores uddannelser inden for ledelse

2-årig lederuddannelse i Snekkersten

Uddannelsen består af 28 kursusdage fordelt over 6-7 mødegange pr. år. Herudover 20 enkeltdage i studiegrupper.

1-årig leder- og konsulentuddannelse i Århus

Uddannelsens består af 14 kursusdage fordelt over 6-7 mødegange. Herudover 10 enkeltdage i studiegrupper.

2-årig Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse på Kreta

Kretauddannelsen består af 20 kursusdage fordelt over 4 uger (5 undervisningsdage og 2 rejsedage pr. uge). Herudover 10 enkeltdage i studiegrupper.

1-årig Narrativ Pædagogisk ledelse i Snekkersten

Uddannelsen består af 12 kursusdage fordelt over 6 mødegange. Herudover 5 enkeltdage i studiegrupper.

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge, så er du altid velkommen til at kontakte kontoret på telefon 4922 5161 eller sende kursussekretær Joan Andersen en mail på andersen@dispuk.dk

Undervisning I Lederskab

Hvad indeholder en lederuddannelse?

En lederuddannelse hos DISPUK er ikke en almindelig lederuddannelse. Vi arbejder med uddannelse inden for ledelse ud fra det narrative perspektiv. Det betyder, at vi sætter mennesker og fortællinger i centrum. Som leder bliver man nødt til at forstå de spil og magtkampe, som finder sted på alle arbejdspladser. Derfor lærer man på lederuddannelsen, hvor meget historierne betyder i alt dette, og hvordan man kan bruge dem positivt. Som Jerome Bruners engang sagde: “Problemer eksisterer kun, fordi der er noget, som er vigtigt”. Det er denne filosofi, vi arbejder ud fra på vores lederuddannelser.

Det er ikke hvem som helst, som kan bevare det gode humør og overblikket i tider, hvor arbejdspladserne lider under nedskæringer, besparelser, fusioner og andre problemer. Det er derfor nyttigt at tage en lederuddannelse for at få værktøjer, som man kan bruge på sin arbejdsplads. På den 2-årige lederuddannelse arbejder vi praksisrettet, og klæder deltagerne på til de udfordringer, man møder som leder. Målet med lederuddannelsen er at give deltagerne ny energi til at være kreative og konstruktive ledere, som på bedste vis kan håndtere konflikter.

Det kan til tider være rigtig hårdt at være leder og der kan ligge meget pres på ens skuldre. På DISPUK's lederuddannelse lærer man at tackle disse situationer konstruktivt og at skabe et bedre sammenhold på arbejdspladsen.

Lederuddannelse – i teori og i praksis

DISPUKs lederuddannelse er først og fremmest praksisorienteret. Det er derfor vigtigt, at deltagerne kan relatere den teori, de lærer til deres egen praksis. Der arbejdes ud fra deltagernes egne erfaringer og oplevelser på arbejdspladsen, hvilket giver en meget håndgribelig lederuddannelse.

På lederuddannelsen bliver deltagerne både bedre til at lytte, stille spørgsmål og ikke mindst til at tænke i forhold til komplekse problemstillinger.

Det er ingen hemmelighed at ledere har magt. Man lærer derfor i løbet af lederuddannelsen at reflektere over den magt, man udøver over andre, og at forholde sig konstruktivt til de magtspil, man er en del af. Derudover, vil man efter lederuddannelsen være blevet bedre til at holde effektive møder, at tage initiativer og træffe beslutninger samt at styre en samtale.

DISPUK mener, at det vigtigste som leder er at kunne skabe relationer og forbindelser til sine medarbejdere. Hvis man ikke er forbundet med sine medarbejdere, kan man heller ikke lede dem. Man må som leder være bevidst om sin egen magt og sin pligt til at skabe tryghed og klare rammer. Dermed får medarbejderne de bedste muligheder for at involvere og engagere sig.

Ledere må desuden være i stand til at drage omsorg for sig selv, for at kunne drage omsorg for andre. Det lærer man på DISPUKs lederuddannelser.

Efteruddannelse Som Leder

 

Citater fra tidligere deltagere på vores lederuddannelser:

Gennem årene har vi været engageret med mange, der dagligt arbejder med ledelse. Her kan du se nogle udtalelser fra de, der har deltaget på vores lederuddannelse.

"Hvor meget efter- og videreuddannelse ofte fremstår mere som intelligent underholdning, går DISPUK helt anderledes til stålet og vover pelsen med os deltagere. Og selvom man ikke behøver at være enig og selvom bølgerne kan gå højt, så rykker det og forandrer én mere end man i første omgang er opmærksom på. Ja, det rykker!" Jimmy (afsluttet 2014)

"Med lederuddannelsen på DISPUK har jeg fået blik for, at jeg kan vælge at se problemer som gaver. Det er helt centralt i ledelse, for det giver mulighed for at tale om det der er vigtigt. Det vigtige giver nøglen til energien. Hvis du som leder tør gå med energien, får organisationen vinger" Helle (afsluttet 2012)

"DISPUK arbejder med at få intentioner frem, få sat bevægelse i gang – at få fokus på, at de problemer/udfordringer vi står i, de er der, fordi der er noget vigtigt som vi ikke får gjort, Gør vi det vigtige, så opløses problemerne/udfordringerne" Kristian (afsluttet 2013)

"Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for jeres fantastiske undervisning. Det er en stor fornøjelse, lærerigt og udviklende for mig at følge jeres undervisning. Jeg er et lykkeligt, privilegeret menneske som har så meget at være taknemmelig for. Og arbejde – ja det er jo næsten kun noget vi leger" Jette (afsluttet 2013)

"Jeg lærer at bruge fortællingen eller det sagte som en dyrebar "råvare" en "vejviser" på, hvor vi som organisation skal hen. Kombinationen af at finde ind til denne "råvare" og bruge den i et sammenhængende, afvekslende læringsforløb på DISPUK, bruge det læste med det samme i praksis, og reflektere og træne i en studiegruppe, skaber for mig mulighed for at være nærværende hvilket giver energi, og bedre evne til at sortere det vigtige fra det mindre vigtige, noget der efter min mening er et stort behov for i et komplekst praksisfelt i konstant udvikling og forandring". Så, vil du som leder forkæle dig selv, dine lederkollegaer og medarbejdere med lærdom, og nærvær er den narrative retning klart anbefalelsesværdi" Lone (afslutter i 2015)

"Lederuddannelsen på DISPUK har i den grad inspirereret mig i mit ledelsesarbejde. Først og fremmest har det skabt bevægelse og andre handlemuligheder for mig i forhold til at være først menneske, da leder. Den narrative tilgang til ledelsesbegrebet og uddannelsens forløb giver mulighed for øjeblikkelig anvendelse i sin ledelsespraksis. Jeg har oplevet det meget effektfuldt, og kan til enhver tid anbefale lederuddannelsen på DISPUK, uanset om man er ansat i en offentligt eller privat virksomhed." Marianne (afsluttet 2013)

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for nærmere information og tilbud.

Se videoen hvor Allan Holmgren fortæller om DISPUKs lederuddannelser her: