Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Lederuddannelse

DISPUKs lederuddannelser henvender sig til dig, som vil lære ledelse i praksis og fordybe sig i mere, end man kan på en master- eller en diplomuddannelse.

DISPUKs narrative lederuddannelser tager udgangspunkt i deltageren som menneske, i deltagernes egne værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer.

Den praksis og de metoder, man lærer, bliver relateret til narrativ og poststrukturalistisk teori og filosofi. DISPUKs lederuddannelser gør deltagerne stærkere som mennesker. Man kommer til at stå mere fast på sine værdier og bliver ”et bedre menneske” ved at deltage på DISPUKs lederuddannelser.

Se videoen hvor Allan Holmgren fortæller om DISPUKs lederuddannelser nederst på siden. Vi har desuden lavet en serie på 18 små videoer om narrative ledelse, som man kan abonnere på. Klik for at se: De 18 videoer.

Kursusstart: 11. aug 2021
Sted: Aarhus
Kursusnr.: 21-501
Kursusstart: 18. jan 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-550
Kursusstart: 28. feb 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-500
Kursusstart: 7. maj 2022
Sted: Kreta
Kursusnr.: 21-782
Andet relevant
Kursusstart: 18. aug 2021
Sted: Online
Kursusnr.: 21-902

Vores lederuddannelser

I DISPUK tilbyder vi forskellige lederuddannelser nær København og i Århus.

2-årig lederuddannelse i Snekkersten og Århus

Uddannelsen består af 28 kursusdage fordelt over 6-7 mødegange pr. år. Herudover 20 enkeltdage i studiegrupper.

1-årig Narrativ Pædagogisk lederuddannelse i Snekkersten og Århus

Uddannelsen består af 12 kursusdage fordelt over 6 mødegange. Herudover 5 enkeltdage i studiegrupper. Dette forløb er især beregnet på ledere i den pædagogiske verden, der vil forene et ledelsesmæssigt og et pædagogisk perspektiv.

4 x 1 uges intensiv leder- og konsulentuddannelse på Kreta

Dette uddannelsesforløb for ledere og konsulenter er for personer, der ønsker et intensivt forløb på fire gange en uge (maj, september, maj, september), hvor man er væk fra hverdagen og virkeligt kan fordybe sig i læringen.

Undervisningen foregår 9-12 og 16-19 på tre dage plus to dage.

Er du i tvivl om, hvilken lederuddannelse du skal vælge?

Så er du altid velkommen til at kontakte kontoret på telefon 4922 5161 eller sende kursussekretær Joan Andersen en mail på andersen@dispuk.dk.

Alternativt kan du læse endnu mere om vores lederuddannelser nedenfor.

 

Praksis-orienterede lederuddannelser

DISPUKs lederuddannelser, henvender sig specifikt til ledere, som vil fordybe sig i og lære det ledelsesmæssige håndværk. Man lærer at forholde sig åbent, nøgternt og nysgerrigt til sine medarbejdere, kolleger og chefer.

På DISPUKs lederuddannelser lærer man at stille spørgsmål, og at den ledelsesmæssige magt ligger i de spørgsmål, man stiller.  Lederuddannelse skal først og fremmest rette sig mod praksis og fokusere på de problemstillinger, som hver enkelt deltager sidder med. 

 

Lederuddannelse med mennesket i fokus: Først menneske – da leder

Den 2-årige lederuddannelse i DISPUK er en af vores mest populære efteruddannelser. Den tager udgangspunkt i deltageren som menneske -  i deltagernes egne erfaringer, værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer. 

 

Først menneske da leder, er uddannelsens mantra

Som leder bruger du først og fremmest dig selv som menneske. Derfor skal din menneskelige følsomhed, sensitivitet, din stemme, handlekraft og dit mod styrkes. Deltagerne får et konkret og håndgribeligt udbytte gennem de metoder, de lærer, og som de kan bruge i deres hverdag fra dag ét.

 

Stort udvalg af gode lederuddannelser

Vores lederuddannelser favner bredt, og de er tilpasset mange forskellige fagområder, ledelsesprincipper og -filosofier. Vi har både generelle narrative lederuddannelser og en lederuddannelse med fokus på pædagogisk ledelse.

 

Lederuddannelserne:

  • Tager udgangspunkt i den narrative praksis
  • Foregår på avanceret teoretisk niveau
  • Er emotionelt stimulerende og
  • Giver fornyet energi, optimisme og glæde.

 

Indholdet i DISPUKs lederuddannelse

En lederuddannelse i DISPUK er ikke en almindelig lederuddannelse. Vi arbejder med uddannelse inden for ledelse ud fra det narrative perspektiv. Det betyder, at vi sætter menneskers fortællinger i centrum.

Som leder bliver man nødt til at forstå de spil og magtkampe, man er en del af, og som finder sted på alle arbejdspladser. Derfor lærer man på lederuddannelsen, hvor meget fortællingerne betyder i disse magtkampe. Man lærer, hvordan man kan bruge fortællinger konstruktivt og positivt i håndteringen af magtkampe og problemer.

De narrative lederuddannelser har fokus på de problemer, deltagerne sidder med. Problemer eksisterer nemlig kun, fordi der er noget, som er vigtigt. Det er denne filosofi, vi arbejder ud fra på vores lederuddannelser.

Når man har forstået alt det vigtige, der gemmer sig i problemer, bliver man klar over, hvad der kan og skal gøres. SÅ kan man skabe samling og fællesskab.

 

Bliv klædt på til de udfordringer, ledere møder

Det kan være svært at bevare det gode humør og overblikket i tider, hvor arbejdspladserne lider under nedskæringer, besparelser, fusioner og andre problemer. Det er derfor nyttigt at tage en lederuddannelse for at få ”værktøjer” (det vil sige metoder), som man kan bruge på sin arbejdsplads.

På den 2-årige lederuddannelse arbejder vi praksisrettet, og vi klæder deltagerne på til de udfordringer, man møder som leder. Målet med lederuddannelsen er at give deltagerne ny energi til at være kreative og konstruktive ledere - så de kan håndtere konflikter og styrke samarbejdet.

Det kan til tider være rigtig hårdt at være leder. Det kan være ensomt, og der kan ligge meget pres på ens skuldre. På DISPUKs lederuddannelse lærer man at tackle disse situationer konstruktivt og at skabe et bedre sammenhold på arbejdspladsen.

 

Lederuddannelse – i teori og i praksis

DISPUKs lederuddannelse er først og fremmest praksisorienteret. Det er derfor vigtigt, at deltagerne kan relatere den teori, de lærer til deres egen praksis. Der arbejdes ud fra deltagernes egne erfaringer og oplevelser på arbejdspladsen, hvilket giver en meget håndgribelig lederuddannelse.

På lederuddannelsen bliver deltagerne både bedre til at lytte, stille spørgsmål og ikke mindst til at tænke i forhold til komplekse problemstillinger.

 

Ledere har magt

De skal styre for at kunne lede. Man lærer derfor i løbet af lederuddannelsen at reflektere over den magt, man udøver over andre, og at forholde sig konstruktivt til de magtspil, man er en del af. Man lærer at holde bedre og mere effektive møder på DISPUKs lederuddannelse. Man bliver bedre til at tage initiativer og træffe beslutninger samt at styre en samtale.

 

Lær at skabe relationer til medarbejderne

DISPUK mener, at det vigtigste som leder er at kunne skabe relationer og forbindelser til sine medarbejdere. Hvis man ikke er forbundet med sine medarbejdere, kan man heller ikke lede dem. Man må som leder være bevidst om sin egen magt og sin pligt til at skabe tryghed og klare rammer. Dermed får medarbejderne de bedste muligheder for at involvere og engagere sig. Ledere må desuden være i stand til at drage omsorg for sig selv, for at kunne drage omsorg for andre. Det lærer man på DISPUKs lederuddannelser.

 

Citater fra tidligere deltagere på vores lederuddannelser

Gennem årene har vi været engageret med mange, der dagligt arbejder med ledelse. Her kan du se nogle udtalelser fra de, der har deltaget på vores lederuddannelse i Nordsjælland og Jylland.

 

Jimmy (afsluttet lederuddannelsen i 2014)
"Hvor meget efter- og videreuddannelse ofte fremstår mere som intelligent underholdning, går DISPUK helt anderledes til stålet og vover pelsen med os deltagere. Og selvom man ikke behøver at være enig og selvom bølgerne kan gå højt, så rykker det og forandrer én mere end man i første omgang er opmærksom på. Ja, det rykker!"

 

Helle (afsluttet lederuddannelsen i 2012)
"Med lederuddannelsen på DISPUK har jeg fået blik for, at jeg kan vælge at se problemer som gaver. Det er helt centralt i ledelse, for det giver mulighed for at tale om det der er vigtigt. Det vigtige giver nøglen til energien. Hvis du som leder tør gå med energien, får organisationen vinger"

 

Kristian (afsluttet lederuddannelsen i 2013)
"DISPUK arbejder med at få intentioner frem, få sat bevægelse i gang – at få fokus på, at de problemer/udfordringer vi står i, de er der, fordi der er noget vigtigt som vi ikke får gjort, Gør vi det vigtige, så opløses problemerne/udfordringerne"

 

Jette (afsluttet lederuddannelsen i 2013)
"Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for jeres fantastiske undervisning. Det er en stor fornøjelse, lærerigt og udviklende for mig at følge jeres undervisning. Jeg er et lykkeligt, privilegeret menneske som har så meget at være taknemmelig for. Og arbejde – ja det er jo næsten kun noget vi leger"

 

Lone (afsluttet lederuddannelsen i 2015)
"Jeg lærer at bruge fortællingen eller det sagte som en dyrebar "råvare" en "vejviser" på, hvor vi som organisation skal hen. Kombinationen af at finde ind til denne "råvare" og bruge den i et sammenhængende, afvekslende læringsforløb på DISPUK, bruge det læste med det samme i praksis, og reflektere og træne i en studiegruppe, skaber for mig mulighed for at være nærværende hvilket giver energi, og bedre evne til at sortere det vigtige fra det mindre vigtige, noget der efter min mening er et stort behov for i et komplekst praksisfelt i konstant udvikling og forandring". Så, vil du som leder forkæle dig selv, dine lederkollegaer og medarbejdere med lærdom, og nærvær er den narrative retning klart anbefalelsesværdig".

 

Marianne (afsluttet lederuddannelsen i 2013)
"Lederuddannelsen på DISPUK har i den grad inspirereret mig i mit ledelsesarbejde. Først og fremmest har det skabt bevægelse og andre handlemuligheder for mig i forhold til at være først menneske, da leder. Den narrative tilgang til ledelsesbegrebet og uddannelsens forløb giver mulighed for øjeblikkelig anvendelse i sin ledelsespraksis. Jeg har oplevet det meget effektfuldt, og kan til enhver tid anbefale lederuddannelsen på DISPUK, uanset om man er ansat i en offentlig eller privat virksomhed."

 

Er du i tvivl om, hvilken lederuddannelse du skal vælge?

Så er du altid velkommen til at kontakte kontoret på telefon 4922 5161 eller sende kursussekretær Joan Andersen en mail på andersen@dispuk.dk.