Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Hvorfor nøjes med en Diplomuddannelse?

- Når der findes bedre alternativer

DISPUKs efteruddannelser er rettet mod personer, som ønsker at videreudvikle sine eksisterende færdigheder og dem, der ønsker at videreuddanne og specialisere sig både inden for og uden for sit eget fagområde.

Vi tilbyder efteruddannelser, som bevæger sig inden for områderne ledelse, konsulentrollen, coaching, supervision, vejledning, psykoterapi, familieterapi, traumearbejde, psykologi, psykiatri, pædagogik, læring og samtaler i det hele taget.

Mange forveksler DISPUKs efteruddannelser med almindelige diplomuddannelser. Selvom diplomuddannelser på mange måder minder om DISPUKs efteruddannelser, er der alligevel forskel. Herunder forklarer vi ligheder og forskelle på de to typer uddannelser.

Se et udpluk af DISPUKs populære uddannelser

Diplomuddannelser versus DISPUKs efteruddannelser

Diplomuddannelser er brugerbetalte, videregående uddannelser, som kan læses på danske professionshøjskoler og universiteter. Uddannelserne udbydes efter “Lov om åben uddannelse”. En diplomuddannelse kan både tages som “prægraduat” grunduddannelse eller “postgraduat” videreuddannelse.

Det teoretiske niveau på diplomuddannelser er det samme som på mellemlange, videregående uddannelser. Mange diplomuddannelser kan tages på deltid, og undervisningen foregår oftest i weekenden eller på hverdagsaftener. De danske diplomuddannelser er struktureret som videregående deltidsuddannelser og er typisk fordelt over 2-3 år, som senest skal være afsluttet 6 år fra studiestart. Alle diplomuddannelser afsluttes med et afgangsprojekt. På diplomuddannelser bliver man undervist i forskellige teorier. Man går til mange små eksaminer. Man får et overfladisk kendskab til lidt af hvert.

Uddannelse på højt fagligt niveau

DISPUKs efteruddannelser foregår - lige så vel som diplomuddannelserne - på et højt fagligt niveau. Man fordyber sig i én tilgang, nemlig den narrative tilgang. Den er baseret på poststrukturalistisk filosofi og magtteori. Vores uddannelser strækker sig fra 1 til 5 år. Alle efteruddannelser tages på deltid ved siden af jobbet. Nogle af uddannelserne kan karakteriseres som basis- og grunduddannelser, mens andre uddannelser kan betegnes som overbygninger på eksisterende uddannelser. Vores efteruddannelser afsluttes med en skriftlig opgave – efter eget valg.

Alle DISPUKs uddannelser bygger på det narrative perspektiv, som tager udgangspunkt i, at fortællinger er det centrale omdrejningspunkt i menneskers liv. Det er gennem fortællinger, at mennesker skaber mening i livet. Vi ønsker, at vores studerende udvikler sine egne fremgangsmåder og koncepter ud fra deres unikke indfaldsvinkel. Vores undervisning tager udgangspunkt i de problemer, mennesker oplever i deres hverdag. Vi fokuserer på de formuleringer, som mennesker har af deres problemer, fordi der altid gemmer sig viden, muligheder og ikke udlevede intentioner i ethvert problem. Enhver fortælling får først gyldighed, når den bliver genfortalt – vi kalder det bevidning. Bevidning er den stærkeste responsform, vi kender. Igennem bevidning bliver ens fortælling bekræftet, og man får flere perspektiver på sit liv.

ECTS-point

En diplomuddannelse er omfattet er ECTS-point, som står for European Credit Transfer System. ECTS fungerer som en måleenhed for en arbejdsindsats, og 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et års uddannelse på en diplomuddannelse, masteruddannelse eller anden uddannelse på akademiniveau.

DISPUK er et privatejet uddannelsessted og har valgt ikke at lade sig omfatte af ECTS. Vi ønsker ikke at tilrettelægge vores uddannelser efter fastlagte normer og standarder for diplomuddannelser, som ikke nødvendigvis understøtter fagligheden i vores uddannelser. Til gengæld gør DISPUK det nemt for de studerende at søge om meritoverførsel, fordi der i vores eksamensbeviser fremgår:

  • antal undervisningstimer
  • antal undervisningstimer i læringsgrupper
  • anvendt litteratur
  • omfanget af skriftlige opgaver
  • eksamensform

Vil du vide mere?

Ønsker du mere information om vores efteruddannelser, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13).

Husk, at DISPUK også arrangerer efteruddannelser på arbejdspladserne. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads' behov.