DISPUK får tre nye direktører fra 1. januar 2022

Gruppe mennesker
Sidsel Brandt Hasberg

Share

“Det er nu sikret, at kontinuiteten og det høje faglige niveau i DISPUK fortsætter mange år fremover,” siger den afgående direktør, Allan Holmgren.

Efter 32 år stopper psykolog, mag.art. og adjungeret professor Allan Holmgren som direktør for og ejer af DISPUK – Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation. Sammen med ham stopper også Anette Holmgren som direktør i instituttet, der både tilbyder efteruddannelser, terapi og supervision til mange forskellige faggrupper – med udgangspunkt i det, der kaldes narrativ praksis: Det er gennem fortællinger, der skabes identitet.

Videreførelsen af DISPUK har været længe planlagt

De nye ejere og direktører i DISPUK bliver cand.psych. og psykoterapeut Lasse Offenberg, lærer og psykoterapeut Martin Nevers og økonomichef og psykoterapeut Henriette Askestad. Overtagelsen sker den 1. januar 2022.

”De har alle tre arbejdet i DISPUK i en lang årrække. Så det er med stor taknemmelighed og glæde, at det nu er sikret, at kontinuiteten og det høje faglige niveau i DISPUK fortsætter mange år fremover i den ånd, jeg har kaldt hverdagsrevolutionær praksis,” siger Allan Holmgren.

”Jeg er 68 år gammel og har nået en alder, hvor det er på sin plads at give stafetten videre til yngre kræfter, mens jeg stadig er frisk, skarp og rørig, så jeg de næste mange år kan bidrage til udviklingen i DISPUK uden samtidig at have ansvaret for den daglige drift,” siger den afgående direktør, der ligesom Anette Holmgren fortsætter sin undervisning i DISPUK. De to viderefører også DISPUKs Forlag, der siden etableringen i 2016 har udgivet fagbøger om narrativ teori og praksis.

De kommende direktører, Henriette Askestad, Lasse Offenberg og Martin Nevers, glæder sig over, at overdragelsen er sket i stor åbenhed og med opbakning fra hele organisationen. De ser frem til at fortsætte arbejdet med at skabe gode efteruddannelser:

”DISPUK skal også fremover være et sted, som tilbyder fordybelse og alternativer. Vi ønsker, at deltagerne på vores efteruddannelser skal lære ét teoretisk perspektiv – det narrative – og dets anvendelsesmuligheder grundigt at kende, så de kan bruge det kreativt i deres daglige arbejde – om de er ledere, konsulenter eller på andre måder arbejder med mennesker i behandlings- og undervisningssektoren,” siger Martin Nevers.

Historien

Allan Holmgren grundlagde DISPUK 1. januar 1990. Inden etableringen af DISPUK havde han som 29-årig startet den selvejende institution Snekkersten-kollektivet i 1982 efter færdiggørelsen af sin uddannelse som mag.art. i psykologi. Kollektivet var et såkaldt ”halfway-house” for yngre voksne, som var diagnosticeret med alvorlige psykiske lidelser.

Inden da havde Allan Holmgren som 24-årig psykologistuderende sammen med en medstuderende allerede i 1978 etableret Snekkersten-kollektivet som et familie-pleje-opholdssted for unge fra ungdomspsykiatriske afdelinger, hvor de to studerende boede sammen med de unge – fortrinsvis fra Montebellos ungdomspsykiatriske afdeling i Helsingør, hvor Allan Holmgren arbejdede som studerende fra sommeren 1977.

Lige fra DISPUKs start har fokusområdet været på efteruddannelser af professionelle fortrinsvis fra behandlings- og socialsektoren. Fra 1992 kom der også leder- og konsulentuddannelser på programmet. Flere tusinde har i årenes løb været igennem DISPUKs efteruddannelsesforløb, kurser og workshops.

I 2006 blev Allan Holmgren udnævnt til adjungeret professor i ’coaching som ledelsesredskab’ på Copenagen Business School (CBS), Institut for Ledelse, Politik og Filosofi i København. Han har undervist som ekstern lektor på CBS på ’Master of Management Development’-uddannelsen siden år 2000.

I 2010 blev Anette Holmgren tilknyttet DISPUK som direktør. Hun har især haft fokus på behandlingsområdet og har medvirket til at udvikle DISPUKs efteruddannelser.

Bred vifte af efteruddannelser

I dag tilbyder DISPUK en bred vifte af efteruddannelser som eksempelvis familieterapi, psykoterapi, traumebehandling, supervisoruddannelser, forskellige lederuddannelser, konsulentuddannelser og en misbrugsuddannelse.

DISPUK har altid markeret sig ikke blot i Danmark, men også internationalt i frontlinjen i skabelsen af innovative metoder i behandlings- og ledelsesarbejdet. DISPUK er kendt for at have et bredt internationalt samarbejde med førende kapaciteter fra det meste af verden, og for at have en markant teoretisk velfunderet kritisk profil i offentligheden.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.