Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Live samtaler foråret Århus. LEDIGE PLADSER. FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Pris: 500 kr. inkl. moms. for alle 4 gange incl. kaffe og the
DISPUK i Århus har åbnet dørene for deltagelse i narrative samtaler (terapi, supervision, coaching o. lign.) fire eftermiddage i foråret 2021. Der vil være mulighed for at overvære dagens samtale og drøfte det bagefter.

Allan Holmgren vil stå for samtalerne den 11. marts og den 12. april, medens Lone Kaae Morell og Martin Nevers vil forestå de øvrige eftermiddage.

Underviser(e):

Allan Holmgren, Lone Kaae Morell & Martin Nevers

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

21-857

Tilmeldingsfrist:

6. januar 2021

Kursusstart:

28. januar 2021

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :