Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation
isn

Narrativ Coaching og vejledning

Pris: 26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-). Betaling kan deles over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding)

Underviser(e):

Lasse Offenberg og Lasse Hauge

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

21-785

Tilmeldingsfrist:

1. juni 2021

Kursusstart:

9. september 2021

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :