Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ Supervisoruddannelse.

Pris: 26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Supervision er en spændende (og nødvendig) praksis, der styrker og professionaliserer behandlings- rådgivnings- og vejledningsarbejdet.

Denne efteruddannelse i narrativ supervision sigter mod at kvalificere deltagerne til at løse supervisionsopgaver, der strækker sig fra individuel supervision til supervision i både større og mindre grupper.

Uddannelsen sigter mod at deltagerne bliver i stand til at kunne supervisere i relation til både opgaverne, de involverede personer, gruppen, arbejdspladsen, samarbejdspartnere, kulturen, sproget og forhistorien.

Underviser(e):

Lone Kaae Morell & Anne Romer

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

21-701

Tilmeldingsfrist:

1. februar 2021

Kursusstart:

6. april 2021

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :
Bemærk at dette kursus er overtegnet, og at du ved tilmelding vil blive skrevet på venteliste.