Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ Pædagogisk Ledelse
1-årig lederuddannelse

Pris: 38.000 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 30.400,-)

Underviser(e):

Eva Kragh og Martin Nevers

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

21-551

Tilmeldingsfrist:

1. december 2020

Kursusstart:

8. marts 2021

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :