Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ Familieterapiuddannelse
Intensiv efteruddannelse i arbejdet med familier Århus. HOLDET ER OVERTEGNET, VENTELISTE ER OPRETTET

Pris: 26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
DISPUK har oprettet en 1-årig narrativ familieterapiuddannelse. Uddannelsen består af 4 moduler og indeholder grundig indføring i narrativ familieterapi. Herudover præsenteres brugbare elementer fra spændende tilgange som: Flerfamiliterapi og Traumeterapi.

Underviser(e):

Allan Holmgren, Kasper Hanghøj og Anette Holmgren

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

21-181

Tilmeldingsfrist:

15. marts 2021

Kursusstart:

17. maj 2021

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :
Bemærk at dette kursus er overtegnet, og at du ved tilmelding vil blive skrevet på venteliste.