Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Konsulentuddannelsens del 1
Første del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse

Pris: 37.250 Momsfrit Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 29.800)

Underviser(e):

Eva Kragh og Lasse Offenberg

Sted:

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

Kursusnr.:

20-710

Tilmeldingsfrist:

5. februar 2020

Kursusstart:

1. april 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :