Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ Supervisoruddannelse

Pris: 26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Supervision er en spændende (og nødvendig) praksis, der styrker og professionaliserer behandlings- rådgivnings- og vejledningsarbejdet.

Denne efteruddannelse i narrativ supervision sigter mod at kvalificere deltagerne til at løse supervisionsopgaver, der strækker sig fra individuel supervision til supervision i både større og mindre grupper.

Uddannelsen sigter mod at deltagerne bliver i stand til at kunne supervisere i relation til både opgaverne, de involverede personer, gruppen, arbejdspladsen, samarbejdspartnere, kulturen, sproget og forhistorien.

Underviser(e):

Eva Kragh & Martin Nevers

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-701

Tilmeldingsfrist:

15. februar 2020

Kursusstart:

28. april 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :