Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ leder- og konsulentuddannelse (2. året) - Først menneske da leder

Pris: 56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)

Underviser(e):

Allan Holmgren

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-601

Tilmeldingsfrist:

1. november 2019

Kursusstart:

3. februar 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :