Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ personaleledelse. 5 dages introduktion til de narrative samtalemetoder

Pris: 18.750 kr. inkl. moms.
Intensiv narrativ samtaletræning

Underviser(e):

Helle Gaarn, Gitte Jensen & Allan Holmgren (4.dag)

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-571

Tilmeldingsfrist:

15. januar 2020

Kursusstart:

27. marts 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :