Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

2-årig narrativ lederuddannelse
Først menneske, da leder
Anti-patriarkalske principper i praksis

Pris: 56.875 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)

Underviser(e):

Allan Holmgren og Helle Gaarn

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-501

Tilmeldingsfrist:

15. januar 2020

Kursusstart:

16. marts 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :