Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrativ traumebehandling

Pris: 26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr-registrerede privatbetalere (kr. 21.500)

Underviser(e):

Anette Holmgren og Allan Holmgren

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-451

Tilmeldingsfrist:

1. april 2020

Kursusstart:

18. maj 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :