Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Tværfagligt 4.- 5. år: Narrativ psykoterapi.

Pris: 49.500 kr. inkl. moms. 4. året har forfald 5/2-20 og 5. året forfald 5/1-2021. Der gives 20 % rabat til ikke CVRregistrerede privatbetalere (kr. 39.600 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.
2-årigt overbygningsforløb for professionelle som allerede har gennemført DISPUK´s 3-årige tværfaglige efteruddannelse i
narrative samtaler eller tilsvarende uddannelsesforløb.

Underviser(e):

Anette Holmgren, Anne Romer & Lasse Hauge

Sted:

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

Kursusnr.:

20-400

Tilmeldingsfrist:

6. januar 2020

Kursusstart:

4. marts 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :