Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Tværfagligt 2.-3. år: Narrativ samtaleterapi

Pris: 37.125 kr. inkl. moms. pr. år. 2. året har forfald 5/1-20 og 3. året forfald 5/1-2021. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 29.700 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et år ad gangen.
Del 2 på DISPUK's efteruddannelse i narrativ samtaleterapi er et intensivt efteruddannelses-forløb, som henvender sig til lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundheds-plejersker eller andre med en grunduddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige område, som har relevant arbejde inden for dette område. Denne del henvender sig til personer, som ønsker at fordybe sig i teori og praksis på baggrund af allerede opnåede færdigheder på efteruddannelsens basisår.

Underviser(e):

Anne Romer & Martin Nevers

Sted:

DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten

Kursusnr.:

20-200

Tilmeldingsfrist:

1. december 2020

Kursusstart:

5. februar 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :