Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Tværfagligt Basisår: Narrativ samtalepraksis

Pris: 30.000 kr. inkl. moms. -20 % rabat til ikke-CVR registrerede privatbetalere (kr. 24.000,-)
Basisåret introducerer de væsentligste begreber og tankegange, der er forbundet med post-strukturalistisk og narrativ tænkning.
Narrativ samtalepraksis har fokus på dominerende fortællinger i menneskers liv og på disse fortællingers effekter på menneskers identitet og relationer.

Underviser(e):

Lone Kaae Morell & Lasse Hauge

Sted:

Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

Kursusnr.:

20-130

Tilmeldingsfrist:

15. januar 2020

Kursusstart:

9. marts 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :