Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

DISPUK´S Psykoterapeutuddannelse

Pris: 206.375 inkl. moms for alle 5 år. Der gives 20 % rabat til ikke CVR registrerede privatbetalere (kr. 165.100,-)
DISPUKs psykoterapeut uddannelse er opdelt i metodiske, teoretiske og tematiske temaer, og inddelt i en række undervisningsmoduler, hvori der indgår træning, supervision og egenterapi. Uddannelsens opbygning tager udgangspunkt i muligheden for kontinuerlig øget kvalificering af den studerendes psykoterapeutiske færdigheder, idet teori og metode for hvert år inddrages på stadig højere niveau og med stadig mere fokus på psykoterapeutiske færdigheder.

Underviser(e):

Oplyses senere

Sted:

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

Kursusnr.:

15-123

Tilmeldingsfrist:

12. januar 2020

Kursusstart:

9. marts 2020

Faktura sendes til :
Jeg er ansat i det :