Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Organisationsudvikling

DISPUK har siden 1990 arbejdet med alle former for organisatoriske, gruppemæssige og ledelsesmæssige problemstillinger i offentlige, halvoffentlige og private virksomheder. Læs mere om vores tilbud inden for organisationsudvikling herunder.

DISPUK tilbyder bistand i alle organisatoriske problemstillinger:

  • Styrkelse af afdelinger, grupper og/eller af hele organisationen / arbejdspladsen
  • Styrkelse af lederteamet
  • Arbejde med konflikter; afklaring og eventuelt forbedring af en dårlig stemning
  • Strategiprocesser
  • Lokalt arrangerede lederuddannelser
  • Coaching og supervision til personer og grupper på alle niveauer i organisationen
  • Innovationsprocesser
  • Fusionsprocesser
  • Konsultation og personaleudvikling
  • Styrkelse af sammenhængs- og identitetskraften på arbejdspladsen

Efteruddannelse i organisationsudvikling

DISPUK har haft efteruddannelser for ledere, behandlere og konsulenter siden 1991. Vi medvirker også til lokalt arrangerede forløb.

Kontakt os på telefon 49 22 51 61 eller e-mail dispuk@dispuk.dk og høre mere om vores tilbud inden for organisationsudvikling.