Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Gratis samtaler hos de psykologistuderende i Snekkersten

Samtalerne varetages af vores studerende (stud.psych.), der er i praktik hos DISPUK i en længere periode. Det er muligt at gå i et gratis samtaleforløb på op til 5 gratis samtaler hos dem.

Rammerne for samtalerne:

  • Samtalen varer ca. 2 timer.
  • Der er mulighed for et forløb – altså at komme op til 5 gange.
  • Samtalen vil blive overværet af 1-3 andre, der udgør et team. Teamet består af andre praktikanter og muligvis deres vejleder (en DISPUK konsulent).
  • Undervejs i samtalen vil teamet reflektere over interviewet i rollen som lyttere i forhold til , hvad de særligt hæfter sig, der er blevet sagt og i forhold til, hvad de kan genkende fra deres eget liv, og hvilke tanker samtalen sætter i gang i deres eget liv.
  • Samtalen vil blive optaget på DVD til brug for praktikantens supervision. Optagelse og omgang med DVD’en er underlagt Dansk Psykologforenings etiske regler og bruges kun til internt brug. DVD’en destrueres når forløbet er slut.

For at blive skrevet op på venteliste til gratis samtaler med praktikanterne, skal du sende en mail til dispuk@dispuk.dk med dine kontaktoplysninger. 

stones