Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Gratis organisationskonsultation på arbejdspladsen

Er du leder? Eller arbejder du i et team eller i en afdeling med flere ansatte?

Så har du/I, i perioden august til oktober, mulighed for at få en gratis organisationskonsultation på arbejdspladsen for op til 25 personer. Her kan I få talt sammen og lyttet til hinanden og blive klogere på jer selv, jeres samarbejde eller et andet relevant tema. Organisationskonsultation på arbejdspladsener en mulighed for i fællesskab og i en styret proces at få set på og talt om emner eller temaer, man kunne tænke sig at få vendt og blive klogere på.

Emnerne for organisationskonsultation på arbejdspladsen kan være mangfoldige:

  • Håndtering af aktuelle forandringer
  • Ønsker om at få udvekslet ideer i forhold til noget, organisationen står i
  • Ønske om få talt sammen så et projekt, en fusion eller et lederskift kan komme så godt som muligt fra start
  • Ønsker om at få talt om samarbejde
  • Ønsker om bedre koordination af aktiviteter og ideer
  • Andre organisatoriske udviklingsprojekter.

Konsulentuddannelsen på DISPUK

Organisationskonsultation på arbejdspladsen udføres af kursister, der er ved at afslutte den 2-årige konsulentuddannelse på DISPUK. De har gennem uddannelsen arbejdet sammen i studiegrupper af 4-6 personer og slutter af med i de grupper at gennemføre en konsultativ opgave fra start til slut – som et ”svendestykke”.

Organisationskonsultation på arbejdspladsen varer, afhængigt af omstændighederne, typisk en halv til en hel dag og dertil kommer indledende drøftelser, formøder og lignende. Datoer, forløb og forberedelse aftales med den pågældende studiegruppe.

DISPUK’s konsulentuddannelse er et intensivt forløb for konsulenter, og tager afsæt i teori og narrativ metode. Her træner kursisterne/deltagerne kommunikation, coaching og konsultation af grupper. I samarbejdet med organisationer og ledere der benytter sig af muligheden for gratis konsultation og coaching, får kursisterne mulighed for at træne med aktuelle cases og hverdagens problemstillinger.

Kontakt sekretær Joan Andersen på 4922 5161 eller andersen@dispuk.dk hvis du er interesseret eller har spørgsmål. Vi fordeler grupperne i løbet af foråret.