Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Gratis coaching på hold

Er du leder? Eller arbejder du i et team? Eller i en afdeling med flere ansatte? 

Så har du/I her mulighed for, at I kan blive klogere på jer selv, jeres samarbejde eller et andet relevant tema gennem gratis coaching på vores konsulentuddannelse.

Tilbuddet om gratis coaching henvender sig til ledere og eventuelt små lederteams, der har noget de kunne tænke sig at blive klogere på. Det kan dreje sig om vidt forskelligt indhold, f. eks. en konkret opgave eller problemstilling du/I står overfor, overvejelser om hvilken vej du/I ønsker at gå i den kommende tid, eller bare et refleksions rum, hvor det er muligt at stoppe op og få tænkt og talt om, om alt er som det skal være. Vi tilbyder en enkelt samtale af et par timers varighed.

Gratis coaching udføres af deltagere på DISPUKs efteruddannelse for konsulenter under supervision af DISPUKs egne konsulenter. Kursisterne udgør en vifte af konsulenter, der alle arbejder professionelt indenfor områderne organisations- og medarbejderudvikling, samarbejde, coaching, undervisning m.v.

Uddannelsesforløbet

DISPUKs konsulentuddannelse er et intensivt forløb, som tager afsæt i narrativ og poststrukturalistisk teori og metode. Her træner kursisterne/deltagerne blandt meget andet kommunikation, coaching og konsultation af grupper. Sammen med jer (organisationer og ledere der benytter sig af muligheden for gratis coaching), får kursisterne mulighed for at træne med aktuelle cases og hverdagens problemstillinger.

Er du interesseret og har lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at henvende dig til sekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 (mellem kl. 10-13) og blive skrevet op til gratis coaching.