Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Generelle betingelser

Praktisk info om undervisningen

 • Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelsen. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogrammet og sammensætningen af undervisere.
 • DISPUKs kurser, workshops og efteruddannelser foregår som eksternat, og kursisten sørger derfor altid selv for evt. overnatning (medmindre andet fremgår af beskrivelsen).
 • Bøger som anvendes i undervisningen, skal kursisten selv anskaffe.
 • Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. 

Betingelser ved afmelding

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:

 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
 • Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
 • Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. 
  Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:

 • Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.