Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Den systemiske og social-konstruktionistiske metafor versus den narrative metafor

Allan Holmgren, psykolog, mag.art., adjungeret professor, CBS, fortæller i denne video om forskellen på den systemiske og narrative metafor.
Man bliver nødt til at kende sin teori, filosofi og de metoder og begreber, der er forbundet med teorien og den metafor, man arbejder ud fra, grundigt – ellers arbejder man ikke konsistent og professionelt.
Den store svaghed ved systemisk praksis er at den er så begrebsfattig og hverken har begreber for magt eller subjektivitet, er en af Allan Holmgrens pointer.

 

 Download listen, der vises i videoen - klik her