Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Medarbejdere

Konsulenter

Allan Holmgren

Allan Holmgren

Direktør & Konsulent

Mag.art.psych.

4085 5161

holmgren@dispuk.dk

CV
Allan Holmgren

Allan Holmgren

 • Født 1953 
 • Direktør i DISPUK som han har grundlagt i 1990
 • Magister i psykologi fra Københavns Universitet, 1981
 • Ekstern lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS
 • Adjungeret professor i coaching som ledelsesredskab, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
 • Underviser på Idrættens Lederakademi og på konsulentuddannelser i Dansk Idrætsforbund
 • Autoriseret psykolog (Psykolognævnet) samt godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi og i psykoterapi (Dansk Psykologforening)
 • Underviser primært på DISPUKs lederuddannelser og på coachinguddannelsen
 • Er gæstelærer på flere andre uddannelsesforløb
 • Beskæftiger sig som konsulent primært med coaching, konfliktløsning, processtyring, undervisning, konsultation, supervision, personaleudvikling og i det hele taget med organisatoriske problemstillinger
 • Har mange terapeutiske forløb særligt med personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Coaching og supervision for enkeltpersoner og grupper
 • Medlem af bestyrelsen for European Family Therapy Association
 • Formand for Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutter i Danmark (SPUD)
 • Har skrevet bogen Par i terapi, Munksgaard 2002
 • Har skrevet talrige artikler og kapitler om terapi, ledelse, konsulentarbejde, coaching, filosofi og organisatoriske problemstillinger

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.
Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Allans:

 

 

Anette Holmgren

Anette Holmgren

Direktør

Cand.psych.

2099 3739

anetteholmgren@dispuk.dk

CV
Anette Holmgren

Anette Holmgren

 • Født 1967
 • Direktør i DISPUK - Ansat i 2010
 • Uddannet psykolog i 1994
 • Selvstændig praksis siden 1997
 • Arbejder som terapeut, supervisior, underviser og konsulent
 • Specialist i psykoterapi i 2004
 • Familieterapeutisk efteruddannelse, DISPUK
 • Narrativ terapeutisk efteruddannelse, Adelaide Autralien
 • Undervist i systemisk og narrativ metode og teori siden 1994
 • Ansat som ekstern underviser på DISPUK siden 2000
 • Udgivet artikler og bog (2008) om narrativ terapi
 • Medforfatter og redaktør: "Fra terapi til pædagogik". Klik her
 • Anette fortæller her om bogen og ideerne bag narrativ praksis - Klik her
 • Medforfatter og redaktør: "Narrativ praksis i skolen". Klik her

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Anettes:

 

Anne Romer

Anne Romer

Konsulent

Cand.psych.

4086 0286

romer@dispuk.dk

CV
Anne Romer

Anne Romer

 • Født 1955
 • Ansat i DISPUK 2002
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet
 • Autoriseret psykolog (Psykolognævnet) samt godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykologforening) samt godkendt specialist i børnepsykologi (børnepsykologisk fagnævn)
 • Har en International Narrativ Uddannelse fra Dulwich Centre, Adelaide, Australien
 • Har gennemgået 10 dages træning i samtalepraksis hos Art Fisher i Alternatives i Bridgewater, Novo Scotia, Canada.
 • Har bl.a. arbejdet som souschef på PPR i Frederikssund Kommune
 • Underviser på efteruddannelsen for psykologer og læger, den tværfaglige efteruddannelse, coaching- og vejlederuddannelsen samt på supervisoruddannelsen.
 • Har autorisationsgrupper i supervision for nyuddannede psykologer og terapi i grupper
 • Arbejder især med supervision/coaching, konsultationer, psykoterapi og børneterapi
 • Har sammen med Anne Saxtorph udgivet kapitel 3: "Narrativ Gruppeterapi" i bogen "Syv fortællinger om narrativ praksis" (red. Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen)

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Annes:

 

Lasse Offenberg

Lasse Offenberg

Konsulent

Cand.psych.

4110 0036

offenberg@dispuk.dk

CV
Lasse Offenberg

Lasse Offenberg

 • Født 1974
 • Ansat i DISPUK 2004
 • Cand. psych fra Københavns Universitet
 • Underviser på lederuddannelsen, konsulentuddannelsen, coachinguddannelsen og på den tværfaglige efteruddannelse i behandling og terapi
 • Har eksterne forløb for både ledere, konsulenter og behandlere
 • Har terapiforløb
 • Coaching og supervision for enkeltpersoner og grupper
 • Har skrevet: Thilde Westmark, Lasse Offenberg & Dorte Nissen (2009): Narrativ samtale med voksne. At 'få øre på' spirende fortællinger.I: Syv fortællinger om narrativ praksis. Red: Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Skrevet artiklen: "The complexity of listening – listening for complexity: Narrative consultancy work in organisations" sammen med Thilde Westmark og Dorte Nissen. Publiceret i International Journal 2011 no. 1
 • Skrevet bogen "Konsulent - men hvordan?" sammen med Thilde Westmark, Dorte Nissen og Dorte Lund-Jacobsen. Udgivet på Akademisk Forlag 2012. 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Lasses:

 

 

 

Martin Nevers

Martin Nevers

Konsulent

2093 6404

nevers@dispuk.dk

CV
Martin Nevers

Martin Nevers

 • Født 1972
 • Uddannet folkeskolelærer fra Odense Seminarium
 • Ansat i DISPUK 2008
 • Martin kommer fra et job som viceforstander på behandlingsinstitutionen Møllebakken
 • Har tidligere arbejdet som lærer i en specialpædagogisk kontekst og med familiepleje
 • Underviser på vores 3-årige tværfaglige efteruddannelse
 • Arbejder med terapi, coaching og supervision
 • Medforfatter til bogen: Fra terapi til pædagogik med kapitlet: "Pædagogiske plateauer - muligheder i pædagogisk praksis"- Klik her
 • Medforfatter og redaktør: "Narrativ praksis i skolen". Klik her
 • Bor i Rudme på Midtfyn og kan derfor nemt varetage konsulentarbejde eller samtaler på hele Fyn har bl.a. også samtalerum i Rudme.

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Martins:

 

 

 

Lone Kaae Morell

Lone Kaae Morell

Konsulent

Socialpædagog, Narrativ terapeut og Supervisor

2762 4700

morell@dispuk.dk

CV
Lone Kaae Morell

Lone Kaae Morell

 • Født i 1966
 • Ansat i DISPUK 2010
 • Uddannet Socialpædagog fra Peter Sabroe i Århus
 • Arbejdet i private projekter og offentlige institutioner med unge, siden 1987
 • Efteruddannet på DISPUK´s tværfaglige uddannnelse
 • Underviser på den tværfaglige uddannelse
 • Laver eksterne undervisningsdage, oplæg, supervision, samtaler
 • Medforfatter i bogen: Fra terapi til pædagogik med kapitelet "På job med Michala - narrative ideer i socialpædagogisk praksis" - Klik her
 • Underviser på den Tværfaglige uddannelse, Støttekontakt/pæd. Rådgivning, Misbrugsuddannelsen og Supervisioruddannelsen.
 • Medforfatter i bogen:Narrativ Supervision og vejledning. "Supervision af pædagogisk arbejde - få sprog for det, du gør" - Klik her

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Lones:

Lasse Hauge Nielsen

Lasse Hauge Nielsen

Konsulent

Socialrådgiver

4089 2318

hauge@dispuk.dk

CV
Lasse Hauge Nielsen

Lasse Hauge Nielsen

 • Født 1977
 • Uddannet Socialrådgiver fra Den sociale Højskole i Århus 2003
 • Efteruddannet med Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi
 • Efteruddannet på DISPUK’s 5-årige efteruddannelse i narrativ psykoterapi
 • Kommer fra et job som ungevejleder på en ungdomsuddannelse
 • Arbejdet i forskellige sammenhænge indenfor familie og ungeområdet
 • Arbejdet med undervisning, samtaleterapi og supervision
 • Underviser på den tværfaglige uddannelse
 • Arbejder med terapi, supervision og coaching
 • Bor i Vejle

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Lasses:

 

Eva Kragh

Eva Kragh

Konsulent

Cand.comm.

6013 4535

kragh@dispuk.dk

CV
Eva Kragh

Eva Kragh

 • Født 1970
 • Konsulent i DISPUK 2014.
 • Uddannet cand.comm. fra RUC.
 • Efteruddannet bl.a. på DISPUKs tværfaglige uddannelse og konsulentuddannelsen.
 • Arbejdet i professionshøjskoler på pædagoguddannelsen og med efter- og videreuddannelse i vejledning, supervision og coaching.
 • Har lavet konsulentarbejde på dag- og døgninstitutionsområdet, i socialpsykiatrien og på folkeskoleområdet.
 • Har lavet forløb i pædagogisk ledelse for folkeskolen.
 • Har lavet forløb for inklusionsvejledere.
 • Underviser på DISPUK på lederuddannelsen og på konsulentuddannelsen.
 • Laver coaching og supervision.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (2012): ”Sproget på arbejde. Om narrativ vejledning”. In: Tom Ritchie: Narrativ teori i pædagogers praksis. Billesøe og Baltzer.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh, Britta Vejen & Vibeke Petersen (2013): ”Kollegial vejledning og teamsamarbejde i faggruppen”. In: Michael Wahl Andersen: Håndbog om matematik i grundskolen. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (2013): ”Refleksion i pædagogers arbejde”. In: Tom Ritchie: Metoder i pædagogers praksis. Billesøe og Baltzer
 • Har skrevet artiklen: Eva Kragh (In press): ”Kollegial vejledning og teamsamarbejde”. In: Vejledning – teori og praksis. KVAN.

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Eva's:

 

Administration

Joan Bruun Andersen

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

Joan Bruun Andersen

Joan Bruun Andersen

This person has no CV yet
Mette Agerbo

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

Mette Agerbo

Mette Agerbo

This person has no CV yet
Henriette Askestad

Henriette Askestad

Regnskabsansvarlig/ Psykoterapeut

askestad@dispuk.dk

Henriette Askestad

Henriette Askestad

This person has no CV yet
Nis Hartvith

Nis Hartvith

It- og AV-konsulent

2093 6400

hartvith@dispuk.dk

Nis Hartvith

Nis Hartvith

This person has no CV yet
Olivia Nepper Winther

Olivia Nepper Winther

Kommunikationschef

winther@dispuk.dk

Olivia Nepper Winther

Olivia Nepper Winther

This person has no CV yet

Køkkenpersonale

Heidi Kure

Heidi Kure

Køkkenassistent

Heidi Kure

Heidi Kure

This person has no CV yet
Elisabeth Staun

Elisabeth Staun

Køkkenassistent

Elisabeth Staun

Elisabeth Staun

This person has no CV yet
Heidi Vinqvist

Heidi Vinqvist

Køkkenassistent

Heidi Vinqvist

Heidi Vinqvist

This person has no CV yet

Rengøring

Marianne Møbius

Marianne Møbius

Husalf

Marianne Møbius

Marianne Møbius

This person has no CV yet
John Franijeur

John Franijeur

Rengøring og altmuligmand

John Franijeur

John Franijeur

This person has no CV yet