Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Lasse Offenberg

  • Narrativ supervision og vejledning: DISPUKs Forlag (2015) - Anette Holmgren, Allan Holmgren, John Winslade, Lasse Offenberg, Martin Nevers, Anne Romer, Lasse Hauge, Lone Kaae Morell & Sidsel Arnfred -Klik her
  • Thilde Westmark, Lasse Offenberg & Dorte Nissen (2009): Narrativ samtale med voksne. At 'få øre på' spirende fortællinger. I: Syv fortællinger om narrativ praksis. Red: Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag

syvfortaellinger.jpg