Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Anne Romer

  • Narrativ supervision og vejledning: DISPUKs Forlag (2015) - Anette Holmgren, Allan Holmgren, John Winslade, Lasse Offenberg, Martin Nevers, Anne Romer, Lasse Hauge, Lone Kaae Morell & Sidsel Arnfred -Klik her
  • Har sammen med Anne Saxtorph udgivet kapitel 3: "Narrativ Gruppeterapi" i bogen "Syv fortællinger om narrativ praksis"

Red: Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag.

syvfortaellinger.jpg