Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Allan Holmgren

 • Professor i ensomhed: Læger er en af de mindst solidariske faggrupper, jeg kender: I ugeskrift for læger oktober 2019 - Klik her
 • Narrativ supervision og vejledning: DISPUKs Forlag (2015) - Anette Holmgren, Allan Holmgren, John Winslade, Lasse Offenberg, Martin Nevers, Anne Romer, Lasse Hauge, Lone Kaae Morell & Sidsel Arnfred -Klik her
 • Narrativ praksis i skolen: Hans Reitzels Forlag (2013) - Kap. 1 - Klik her
 • Socialpsykologi - en grundbog til et fag. Kapitel 7: Narrativ og poststrukturalistisk socialpsykologi. Af M. Jacobsen, E. Laursen og J. Olsen (red.). Hans Reitzels Forlag 2013
 • Narrativ, systemisk terapi. Kapitel 12 i Psykoterapiens ABC (2013) af Bo Møhl og Morten Kjølbye (red.). Psykiatrifondens Forlag 
 • Narrativ terapi ved angsttilstande. Artikel af Allan Holmgren til Angstforeningens blad oktober 2012. - Klik her
 • I begyndelsen var problemet. The Danish Journal og Coaching Psychology. Volume 1, Edition 1 november 2011. Klik her
 • Allan & Anette Holmgren: Presentation at the 9th Nordic Conference on Family Therapy: From Systems to Stories klik her
 • Selvets gener ligger i det konkrete levede liv. Artikel i Information af Allan Holmgren, som endnu en kommentar til Lone Franks bog "Mit smukke genom" - Klik her
 • Vores psykiske liv er ikke bestemt af generne. Allan kommentere på Lone Franks nye bog "Mit smukke genom" i Kristeligt Dagblad, den 8. oktober 2010 - Klik her
 • Det fraværende, men implicitte (artikel skrevet i forbindelse med Michael Whites død i 2008). Psykolog Nyt nr. 9, 2008 - Klik her
 • Relationer i psykologien. Kap. 7: Relationer, sprog, identitet og magt. Billesø & Baltzer 2007
 • Poststrukturalistisk coaching - om coaching og ledelse. Erhvervspsykologi vol. 4/2006 - Klik her
 • Sprogspil og terapi. At frigøre sig fra familieterapiens snærende begreber. Fokus 33/2005
 • Voksnes læringsrum. Kap. 8: Undervisning og læring som samkonstruktion. Billesø & Baltzer 2005 
 • Saying, doing and making: teaching CMM theory. Human Systems vol. 15/2004
 • Anerkendelse - fundamental for vejledning.Sygeplejefaglig vejleder Nyhedsbrev nr. 5/maj 2001 (skrevet sammen med Dorte Lund-Jacobsen)
 • Er jeg god nok som leder?Fokus 4/2000
 • Systemisk sygeplejefaglig vejledning. Vejledning skal gøre en forskel. Klinisk sygepleje nr.6/dec. 1996 (skrevet sammen med Dorte Lund-Jacobsen)
 • Mental Økologi - Bateson, systemisk psykologi og CMM-teorien. Impuls - tidsskrift for psykologi, Oslo nr. 2/1993
 • Upublicerede artikler af Allan Holmgren:
 • De 3 domæner: Udsigtstårn til virkligheden. Upubliceret
 • Supervision af systemet - systemisk supervision. Upubliceret
 • Philosophy and concept formation in narrative therapy An introduction for narrative therapists to Nietzsche, Foucault and Deleuze. - keynote presentation at The European Conference on Narrrative therapy and community work, Brighton, the 9th-10th of July, 2009. Klik her for download

Bøger:

 • Allan og Anette Holmgren, red. (2015): Narrativ supervison og vejledning. DISPUK's Forlag - Klik her
 • Karpatschof, Bjarne & Katzenelson, Boje red.: Klassisk og moderne psykologisk teori. Hans Reitzels Forlag (skrevet kapitel 19: Systemisk og narrativ terapi)
 • Helth, Paula red. (2006): Lederskabelse - det personlige lederskab. Forlaget Samfundslitteratur (skrevet kapitel 5: Diskursiv og narrativ ledelse)
 • White, Michael (2006): Narrativ teori. Hans Reitzels Forlag (har skrevet forord: Identitet som historier - eksternaliserende, dekonstruerende og flerkonstruerende sprogbrug
 • Dalsgaard, Charlotte & Meisner, Tine (2002): Forvandling. Værdsættende samtale i teori og praksis. (skrevet kapitel 10: Organisationer - Mysterier og samskabelser). Psykologisk Forlag
 • Stelter, Reinhard red. (2002): Coaching, læring og udvikling (skrevet kapitel 9: Coaching som sproglig refleksion i praksis - cases). Psykologisk Forlag
 • Løw, Ole & Svejgaard, Erik (2002) Psykologiske grundtemaer. Forlaget Kvan (skrevet kapitlet: Spil med sproget - kommunikere, relatere og socialt konstruere)
 • Par i terapi (2001). Munksgaard
 • Busch-Jensen, Niels (2001): Ansættelsessamtaler i praksis og i perspektiv. Jurist og Økonomiforbundets Forlag (skrevet kapitlet: Ansættelsessamtaler som teambuilding - drop de dyre konsulentfirmaer og gør det selv)
 • Larsen, Henrik Dybvad (2000): Socialpsykiatri. Munksgaard (skrevet kapitlet: Psykiatri som social-poetisk praksis: Anerkendende historiefortællende fællesskaber)
 • Medforfatter i bogen: Fra terapi til pædagogikKlik her
 • Anette fortæller her om bogen og idderne bag narrativ praksis -  Klik her

DVD

Allan Holmgrens forestilling om coaching

Optaget den 12. maj 2009 på Institut for Idræt

Kan bestilles her

Lilledvd

Allan Holmgrens forelæsning, som han kalder en forestilling, handler om nogle af de ideer, de centrale filosoffer Nietzsche, Foucault, Deleuze, Derrida og Ole Fogh Kirkeby, psykologerne Bruner og Vygotsky, terapeuten Michael White samt antropologen Barbara Myerhoff bidrager med til en hverdagsrevolutionær coaching-praksis. Navngivning og begrebsdannelse bliver betragtet som centrale og grundlæggende elementer i den narrative og post-strukturelle coaching-proces: Uden fortælling - ingen identitet.Allan Holmgren er adjungeret professor i coaching som ledelsesredskab ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS; mag.art. i psykologi og direktør for DISPUK. 

Internettet

Narrativ terapi - reference til PAX-leksikon; artikel af Allan Holmgren. Klik her