Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Breve til kommende kursister på lederhold


Brev 1

 

Kære 1. års kursister.

Glæd jer! Glæd jer til undervisning, til studiegruppe, til litteratur læsning, til dejlig mad, til runden, til at interviewe, til at blive interviewet, til at bevidne, til at blive bevidnet, til at fortælle og derved opdage, hvad der er vigtigt for dig som menneske og som leder – til via sproget at skabe virkeligheden. Glæd jer!

Når jeg tænker 2 år tilbage, hvor jeg sad med beskrivelse af det narrative perspektiv, beskrivelsen af uddannelsen, litteraturliste, form i undervisningen og hvad jeg kunne forvente at blive bedre til, så tænkte jeg: ”Pyha, kan jeg mon finde ud af det?”

Og vupti, så sidder jeg i færd med at tænke tanker på, hvad den 2-årige narrative lederuddannelse rent faktisk har betydet for mig som menneske og leder. Og ja, jeg kunne finde ud af det – på min måde – sammen med alle de andre fantastiske mennesker, jeg har mødt på uddannelsen og de meget engagerede undervisere.

 Det, der særligt har gjort indtryk på mig, er sammenhængen mellem teori og praksis hele vejen i uddannelsen.

 • At vi sammen har ”tygget” – til tider vanskelige tekster på måder - så jeg har stået tilbage med ny forståelse og med nye tanker og ideer i forhold til handling i min praksis som menneske og som leder.
 • At jeg mange gange undervejs er blevet inviteret til at fortælle om de intentioner og erfaringer, der ligger bag de handlinger, jeg har gjort – både som ”Annette” og som ”leder Annette”.
 • At jeg af mange forskellige veje har fundet frem til og er blevet bekræftet i, hvad der er vigtigt og af værdi for mig i mit liv.

Som leder er jeg bl.a. blevet bedre til at stille spørgsmål, der skaber bevægelse i organisationen frem for at gå efter de hurtige svar og løsninger. Og som menneske har det at få adgang til begrundelserne for mine evalueringer og mine handlinger – det der nu engang er vigtigt for mig -  betydet at jeg står stærkere med mere mental styrke og mod.

For mig har de to år på DISPUK været som et stjerneløb, hvor jeg mellem undervisningsgangene har været ude at prøve af i læsegruppen, i organisationen og andre steder for så at vende tilbage til Snekkersten, få nyt tanket på, ud at afprøve og kreere igen osv. Indtil der nu har tegnet sig en fin lysende stjerne.

Så glæd jer, I vil komme til at skabe jer af h…… til!

Kærlig hilsen

Annette Vilhelmsen

 

 

Brev 2

 

Kære nye Dispuk'er

 

Velkommen til den første dag, i den livsrejse du nu skal ud på. En rejse du slet ikke har fantasi til at vide, hvor bringer dig hen. Glæd dig. Den vil gøre dig godt, og jeg lover, du bliver bragt godt, nænsomt og sikkert frem! 

De næste to år indebærer, at du giver dig selvtiden.Jeg har arbejdet fuld tid (og mere til), og det kan sagtens lade sig gøre. Men prioriter tiden - mød op hver gang der er undervisning og, ikke mindst, læsegruppe, også selvom nogen af eller alle lektierne ikke er nået. Kom og vær til stede - du går aldrig tomhændet hjem. 

Find en læsegruppe du trives med - vær ærlig hvis noget ikke fungerer, og så find jeres vej i det sammen. Vær generøs hvis nogen ikke har fået læst lektier - det er vigtigere, at de er der. Måske er det dig næste gang! 

Jeg kommer fra Fyn, og har derfor overnattet hver gang, der er undervisning i Snekkersten. Ankommer sammen med læsegruppen aftenen før til samme B&B, og så er vi der fuldt ud. Jeg vover at påstå, at det har gjort processen og tiden mere intens, at hjemmet er forladt for 2-3 døgn, og så leve sig ind i det. Nyde det. Ingen "social calls" nu jeg lige var på Sjælland. Bare Dispuk. Det har været en gave. Overvej muligheden - også selvom du bor i Helsingør! 

Citater - jeg elsker citater. Til hver gang skal du samle citater fra de læste tekster. Jeg har skrevet alle de citater ned, som jeg har streget ind i de enkelte tekster. Nogen gange både 10 og 20 fra en tekst. Nu har jeg den mest vidunderlige citatsamling, hvor jeg hurtigt kan danne mig et overblik over det jeg har læst, fordi jeg har skrevet det betydningsfulde ned. Det har måske kostet mig 10 min. ekstra pr. tekst. Godt givet ud.... synes jeg. 

Min livsrejse med Dispuk har gjort mig i stand til, at stå bedre fast i mit liv. Mit refleksionsniveau er betydeligt hævet og bredt ud, og jeg føler mig i langt højere grad i stand til at stå fast på det, der er vigtigt for mig. Samtidigt er jeg blevet meget mere nysgerrig på andre mennesker og, hvad deres livsfortælling er. Før var jeg af og til omgivet af "skvaddermikler", nu er jeg omgivet af potentialer, der blot venter på at blive foldet ud.

 

Personligt har jeg fået et helt andet ståsted - tykke historier der har fulgt mig gennem livet, er tyndet ud, og nye mere interessante historier dukker op.

Jeg har revideret medlemmerne i "Mit livs klub" - nogen måtte aflevere Guldkortet og nøjes med et Standardmedlemsskab, for andre gik det omvendt og nogen måtte til gengæld helt ud. Samtidigt fik jeg også set, at det Guldkort jeg har drømt om i et familiemedlems livsklub, måtte være et gensidigt standardmedlemsskab, hvilket lettede gevaldigt på forventningerne til hinanden.... og dermed også på mængden af konflikter. I den relation dukker der så nu en helt ny og anderledes historie frem, hvor Guldkortet før skyggede.

Det stærkeste ord jeg tager med mig fra Dispuk er "ordentlighed". Inden jeg begyndte på Dispuk, havde jeg på egen krop og sjæl mødt Uordentligheden. Nu ved jeg, hvad ordentlighed betyder for mig, og jeg står fast i, at gå med ordentlighed, hvad end opgaverne er af behagelig eller ubehagelig karakter.

Ledelsesmæssigt - jamen hele mit menneskesyn er forandret, og det spreder sig i virksomheden hver eneste dag. Nok mest indirekte. Jeg tør postulere, at ingen medarbejdere har fået et ringere arbejdsliv efter jeg begyndte på Dispuk, og min ledelseshverdag er blevet lettere. Jeg har fået helt andre redskaber til at flyve i helikopter og sætte ind hvor der er brug for det, og til at stå fast i mit lederskab.

Jeg ved ikke hvor DU bevæger dig hen på din rejse, men at du vil bevæge dig, det er der garanti for. Jeg misunder dig de næste to år. Nyd det. Gi' dig hen. Gi den gas. Vær generøs!!

Kærlige rejsehilsner

Dorte

 

Brev 3

 

Brev til alle jer nye kursister på lederuddannelsen

 

Nu hvor i starter er jeg ved at afslutte mine to år på dispuks lederuddannelse. En afslutning som jo blot er starten på mit nye lederskab.

Når jeg tænker tilbage til min start kommer fornemmelsen op om det at stå på klippefremspringet og skue ud over det narrative landskab og sige: ”hvad mon der er til mig i dette ukendte landskab.”

Jeg er gennem disse to år hoppet ned fra klippen og begyndt min vandring, jeg har indtaget lidt land og er nu over den første lille bakketop.

Vandringen i det narrative landskab, har særligt betydet følgende:

 • Indsigt i hvor mine fodaftryk er sat til det, der er vigtigt for mig
 • Bragt mig nærmere til mine egne rødder
 • Større klarhed over hvilke værdier og principper, der er gældende for mig i mit lederskab
 • En læsegruppe med et helt unikt arbejdsfællesskab og venskab
 • Ud af kampen og ind i bevægelsen og skaber nu processer, hvor der kan navigeres i det komplekse
 • Bevidsthed om at magten altid er tilstede i relationer og organisationer
 • Intensitet, nærvær og nysgerrighed
 • Vigtigheden af udsagnet ”først menneske og da leder”

Kære nye kursister, GLÆD JER - jeg ønsker jer et – på alle måder – indbringende og berigende uddannelsesforløb.

De bedste hilsner

Dorthe Pedersen

 


Brev 4

 

Kære kursister.

Hermed vil jeg byde jer velkommen til 2 år, med masser af næring og gode frugter at fortære både til arbejdslivet og livet som sådan.  Læringen er baseret på spændende nærværende livsfortællinger,  litteratur og oplæg, praktisk træning af narrative metoder på jeres arbejdsplader på DISPUK og i læsegrupperne, vedholdende arbejde, masser af læsning, skrivning, erfaringer, glæde, tårer, grin og aha oplevelser og ikke mindst skarp prioritering af tid.

Ja, hvad handler det hele så om de næste 2 år på uddannelsen?

Jeg vil her løfte en flig dels af indholdet, betydningen for mig, og hvad det indebærer af indsats at deltage i uddannelsen.

Det handler om, at få øje for, hvor stor en betydning det har for dit lederskab, dit liv som sådan og dine omgivelser i det hele taget, at se om bagved problemerne, se kompleksiteterne, udviklingerne over tid – både samfundsmæssigt, historisk, moralsk, kulturelt og ikke mindst at sande at tro, man kan have kontrol over tingene - ingen gang på jorden har.

 Med ovenstående in mente tænker jeg, at du bl.a. vil erfare,

 • hvordan din egen, dine omgivelsers livsfortællinger, vil danne grundlag for både dine egne og andres værdier
 • hvordan betydningen af historien og værdierne har indflydelse på dit liv - også der hvor du mindst venter det
 • at mærke på egen krop, hvordan livsfortællinger som udgangspunkt, vil være en del af at løse problematikker
 • at få livsfortællinger med unikke hændelser i spil ved at mestre kunsten at lytte og spørge nærværende på en måde, så der skabes et stabilt stillads omkring fortælleren og, at kunne udfolde samtaler, genforfatte, bevidne, poetisere, mediere, reflektere og give det videre som redskab til dine kolleger, medarbejdere og andre
 • at få problemer/konflikter i hverdagen gjort upersonlige og løse dem bl.a ved hjælp af tingsliggørelse/metaforer
 • at problemer er problemer og at personen er personen og, at det bestemt ikke er det samme.
 • at vi alle har en bindhed som der via fortællingen kan komme ”spot” på og dermed højne bevidsthedsniveauet både hos fortælleren og omgivelserne
 • at selvet er noget der konstrueres undervejs.
 • at køkkenbordspraksis- og livskundskab skal forenes med den autoriserede videnskapital for at forstå hinanden
 • at mennesket kommer før ydelserne – først menneske så leder
 • at ledelse også kan sammenlignes med fordampning og temperatur, hastighed og fugtighedsgrad

I gennem de 2 år jeg har været på DISPUK, har jeg forstået endnu mere om ledelse og tilværelsen i det hele taget. Særligt er jeg blevet meget bevidst om værdiers betydning. Jeg har egentlig altid bevidst haft min fortid, min historie og erfaringer med i bagagen og været stolt over, at have den og at stå solidt på begge ben på jorden, men til trods for det, er det først nu, jeg forstår, hvor omfattende disse værdier styrer min gøren og laden i livet og endda også nogen gange spiller mig et puds.  

Jeg har på et tidspunkt i mit liv oplevet, hvordan en ”vaklen” i mit indre, ved at møde vores p.t. accelerende kultur, der kun er optaget af nutiden, fremtiden, selvet og hvor den eneste hat der blev taget for gode varer – var ”ja-hatten,” / positiv tænkning, og hvor alt var historieforladt -  kan være med til, at man oplever sig mindre værd, hvis ikke man er fremme på ”trendbeatet” hele tiden.

Ens værdier kan ikke blot tilpasses enhver trend der strømmer enøjet ud over landskabet!

 Så ud af kampen og få sindsroen tilbage – og vær dig!

I forhold til indsat på uddannelsen, så kommer både du og dine medstuderende til at give meget af jer selv – både i plenum og i læsegrupperne. Gi’ den gas – der er så meget at lære der. Der er en hel del læsning, skrivning og citatnotering til hvert modul – læs, skriv, noter og ikke mindst hold styr på det – det giver så meget ekstra at være forberedt til hver gang.

Gør alt for at prioritere at møde op både til modulerne og til læsegrupperne – det er altid træls, når man ikke har været tilstede. At deltage giver ny energi, nyt blik på hverdagen, et lærerigt ”rum” som løfter én som både menneske og leder.

”Når først frugterne er plukket så synes det hele så banalt”Citat: Villiam James

Rigtig god fornøjelse!

 

Ingeborg

 

 

Brev 5

 

Kære nye kursist

Jeg sidder og skal skrive til de nye kursister med udgangspunkt i hvad DISPUK har gjort for mig, og dermed hvad jeg gerne vil give videre til de nye kursister, der begynder på uddannelsen.

For mig har dette været en fantastisk rejse med tekster, teori, oplæg med fantastiske oplægsholdere samt de bedste bekendtskaber.  Bekendtskaber med folk der brænder for deres arbejde og deres virke som ledere. Jeg har været så privilegeret at være en del af to forskellige hold, da jeg undervejs har haft en års orlov og dermed mødt og arbejdet med mange interessante og dygtige mennesker.

Til dig, der nu begynder på DISPUK, er det vigtigt, at du læner tilbage i flysædet og nyder den 2 årige rejse, du har begivet dig ud på. Du vil få nogle stop undervejs på denne rejse, hvor du vil få indblik i den narrative verden og blive beriget af dine egne såvel som andres ”fortællinger” og hændelser i livet, hændelser der udvikler dig og dine medstuderende som mennesker og giver jer en forståelse for jeres identitet. Du vil stifte bekendtskab med undervisere og oplægsholdere som hver gang vil være forberedt og som brænder for det, de arbejder med og som med sikkerhed guider dig i en retning, der sikrer at du opnår en indsigt i, hvordan dine fortællinger og hændelserne har givet dig erfaringer, færdigheder, handlemønstre, forsvarsmekanismer mv.  Alt det som du bruger i dit privatliv og i dit arbejdsliv.

 

Jeg kom personligt på besøg i mine egne historier og kunne betragte, hvor og i hvilken sammenhæng mine ”færdigheder” har fået liv og udviklet sig. Derigennem gav det mening for mig, hvorfor jeg handler, som jeg gør, og dermed, om kan det gøres anderledes.

 

Når du nu har begivet dig ud på denne rejse, er der et par vigtige ting der øger din sikkerhed. Det ene er, at de breve, der skal skrives undervejs, er der af en årsag. Det er her, du får muligheden for at aktivere en del af det, du lærer og dermed en proces, der er vigtig i forhold til arbejdet på uddannelsen. Endvidere er det vigtigt at læse stoffet også selv om, det er snørklet engang imellem, fordi det vil komme til at give mening. Jeg har haft stor fornøjelse af at optage oplæggene engang imellem og derefter lytte til dem igen. En tredje og meget vigtig ting er at bruge sin studiegruppe – det er her redskaberne prøves af og øves, det er her der kan deles fortællinger, som igen er med til at forme dig som menneske og som leder.

 

På trods af en akademisk baggrund har denne rejse mindet mig om, hvor vigtig min og andres fortællinger er, og dermed har det ændret mit syn på mine medmennesker. DISPUK har dermed været afgørende for mig - fordi jeg nu føler mig bedre rustet i mit arbejdsliv - til at tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for mig og for dem jeg arbejder sammen med. De redskaber, jeg har fået, gør mig i stand til at spøge ind til det vigtige hos de medarbejder, jeg begår mig med og dermed en bedre forståelse for, hvorfor de handler som de gør.

Håber du får en behagelig rejse –

Hilsner

Jan Brochdorf

 

Brev 6

 

Kære nye kursist.

Velkommen til en lederuddannelse der rykker og velkommen til et særligt sted. Et særligt sted som har været et fantastisk læringsrum og samtidigt et frirum.

Jeg husker, at jeg inden jeg tilmeldte mig uddannelsen, læste i Dispuk´s reklamer at man blev et bedre menneske af at tage denne uddannelse. Det er immervæk noget af en påstand! Det vidner om en vis selvtillid, men for mig vidnede det mere om noget andet. Jeg fik en fornemmelse af, at her lærer man måske noget mere end det man ”bare” kan læse sig til i bøger. Her er der måske en ekstra dimension inde over, noget ånd måske? Og det må siges at have holdt stik.

 

Det siger sig selv, at det at tage en lederuddannelse koster noget. Det koster også mere end den anseelige sum man betaler for at deltage. Det koster tid. Der skal læses en del, og man er en del væk fra det arbejde man gerne vil gøre bedre. Det er et lille paradoks – men det kommer godt igen! Det koster også anstrengelse og lettere frustration. Indimellem er det hulens svært at forstå noget af det teoriske stof. Særligt i begyndelsen var Foucault, Kirkeby og Bruner sådan ca. sort snak for mig, men jeg har opfanget et par Dispuk trick’s undervejs: Det at lede efter meningsfulde citater mens man læser (double reading;-)) skærper fokus. Det hjælper på helhedsforståelsen, at finde mening i de små pointer (som tit ikke er så små endda!). Derudover har visheden om at:”det ikke er meningen at litteraturen skal forstås 1. gang man læser den, den skal læses igen og igen – ligesom kunst”,citat: Holmgren,været en trøst for mig, når jeg var ved at rive håret ud af hovedet på sig selv. Dét har jeg taget til mig, og det bliver bedre og bedre!

 

Lederuddannelsen på Diskpuk indebærer også, at man skal være villig til at bringe sig selv i spil på en helt anderledes måde, end jeg i hvert fald har været vandt til på tidligere kurser og uddannelser. De narrative briller som alt på Dispuk ses igennem, stiller ind på kursisternes egne fortællinger om det levede liv, og deres egne erfaringer og værdier bringes i spil. Det skaber et nærvær i undervisningen, som nok er en del af den ånd jeg var inde på tidligere. Man bliver berørt her, og man tager altid hjem med berigende oplevelser, når man har været til undervisning her. Nærværet kan også kan virke provokerende ind imellem, hvis man undtagelsesvist har brug for bare at være tilskuer, sidde og modtage undervisning, for det findes der meget lidt af på Dispuk. Man skal selv deltage aktivt. Og alligevel er der altid plads til at man kan tage tilskuerrollen, om nødvendigt. Her er en stor rummelighed og omsorg for hinanden!

 

Glæd dig til læsegruppen og gå all in på den. Den er en ekstrabonus, som er guld værd. Og husk, at der både skal være plads til at øve, reflektere, fordøje og hygge.

Sammenlagt har litteraturen, den narrative tankegang og det narrative sprog har givet mig utroligt mange nye vinkler, forståelser, oplevelser, erkendelser og små greb i det daglige. Det er en berigelse som er med mig hele tiden, og som er svær at opdele i arbejde og privatliv.

Er jeg blevet en bedre leder? Er jeg blevet et bedre menneske? Jeg håber begge dele, mest det sidste, og lader det være op til andre at vurdere. Men jeg kan sige, at jeg har fået re-aktiveret min historie og min nysgerrighed. Jeg føler mig stærkere som menneske og som leder, og jeg føler mig tættere på mine egne værdier og bedre i stand til at formulere dem og stå fast på dem når det gælder.

Så kære nye kursist: Velkommen til. Spids ører, spids pennen og kast dig ud i det. Det er fedt!

Kærlig hilsen

Jens Ringgaard

 

Brev 7

 

Kære du

En rejse i tiden er for mit vedkommende ved at slutte eller ved at tage en ny begyndelse. Jeg skal afslutte lederuddannelsen, og du skal starte på den. Jeg håber, du vil finde det ligeså spændene og indbringende, som jeg har gjort.

Noget af det som står tydeligst for mig igennem de sidste 2 års lederuddannelse, er følgende citater:

”At fare vild er også at finde vej.” (Det står på min notesblok, og jeg mener, det er Allan Holmgren, der har sagt de vise ord.)

”Først menneske, da leder.” (Ole Fogh Kirkeby)

”Mennesker er mangfoldige, og en egentlig forståelse kræver en roman om hver.” (Nils Christie)

De tre citater er ud af mange inspirerende og fascinerende citater, dem som har printet sig særligt ind hos mig. Jeg har i den grad følt, at jeg ikke har kunnet finde retning og begribe situationer generelt i livet. Men det er gennem min lederuddannelse på DISPUK blevet tydeligt for mig, at der ikke kun er én sti, og at der ikke findes den rigtige sti. Der er mange mulige stier, og nogle gange skal jeg bare fare vild, førend jeg finder vej. Det har også gjort sig gældende ift. at forstå den læste teori gennem lederuddannelsen.

At være kursist på lederuddannelsen med det narrative fokus er dermed også blevet en meget personlig rejse for mig. Jeg har genbesøgt fortællinger om mit eget liv, som gør, at jeg i dag er mere tydelig ift., hvad jeg står for, og hvad jeg vil med mit liv. Og deraf hvad jeg vil med mit lederskab. Lige nu vil jeg et – måske det allerede er forandret i morgen. For den fortælling, som jeg giver udtryk for lige nu og her, tager udgangspunkt i det, som optager mig nu. I morgen kan det være et andet kapitel i mit liv, der er omdrejningspunktet for, hvad jeg finder væsentligt som menneske og som leder.

Den største forandring af alle er, at jeg i dag ser mere nuanceret på de mennesker, jeg omgiver mig med. Jeg er blevet utrolig nysgerrig på, hvad det er for en fortælling den enkelte bærer med sig og hvad fortællingen er bundet op af. Mit store behov for tidligere at ty til hurtige løsninger har ændret sig. Jeg elsker at være i processen nu og ikke tage hurtige beslutninger – om end jeg ved, det kan være nødvendigt.

At komme til ”undervisning” på DISPUK har også været et frirum for mig i en trængt hverdag. Det har givet mig nye perspektiver på ledelse at høre, hvilke problemstillinger andre står med i det daglige. Den gensidige inspiration er ikke til at tage fejl af – det er nyttigt. Og ligeledes er arbejdet i læsegruppen det. Et arbejde jeg ser frem til at fortsætte med, når den ordinære DISPUK tid er forbi.

Så kast dig ud i det, lad dig rive med strømmen, og lad det oversvømme dig. Du skal nok blive hjulpet på land igen. Min oplevelse er, at der kommer noget rigtigt godt ud af at turde give slip og åbne sig op overfor andre. Og bedst af alt, så er den narrative tilgang en metode til at fortælle og lytte, så ens historie ikke bliver kuppet. Netop her er interviewdelen og bevidningen en fantastisk gave at få med sig, hvilket får mig til, at tænke på et sidste citat, der har inspireret mig: ”Man kan ikke lytte med munden fuld af ord.”

God rejse.

De varmeste hilsner

Karina Sommer

 

Brev 8

 

Kære nye Dispuk'er.                                                                           

Dispuk har for mig været en rejse igennem det narrative landskab. Jeg har fået et helt andet syn på mig selv i forhold til mit lederskab. Dette landskab har været fyldt med lærerige fortællinger, og indblik i min egen praksis som leder, og større begreb om, hvorfor både jeg og de mennesker, jeg leder, handler som de gør. Jeg har lært at lytte på en anden måde. Jeg har lært at være mere nysgerrig, og fundet ud af at samtale på en langt mere narrativ måde, via de fantastiske metoder, som jeg har lært. Jeg kan mærke at jeg er blevet bedre til at stille spørgsmål og dermed skabe bevægelse hos andre. Det i sig selv er en stor tilfredsstillelse at erfare.

 

For mig har rejsen med Dispuk skabt en større rummelighed og en meget større forståelse for mine egne værdier, samt hvad der er vigtigt i en given situation.

 

 Jeg føler altid selv, at jeg har været bevidst om, hvad der var vigtigt for mig, men Dispuk har gjort mig endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at kende sine sande værdier, og hvor stor en betydning de trods alt har i mit virke som menneske og leder.

Dispuk har givet mig en særlig indsigt i tekster, teori, citater og oplæg med fantastiske oplægsholdere.

 

Dispuk forløbet har haft stor betydning for mit lederskab, ja for min hverdag i det hele taget Jeg har lært at anskue problemer på en helt ny måde. Det er fantastisk at opleve, hvilken betydning det har i praksis, når man ser rundt om problemet og får det væk fra personen. Når først ”koden er knækket” oplever man på en helt ny måde, følelsen af at have kontrol, særligt i sine egne tanker.

 Studiegrupperne har været en ekstra bonus i forløbet. Her har der været mulighed for, virkelig at gå i dybden i litteraturen, at øve de metoder vi har lært, i et miljø, hvor alt er tilladt. Det har været fantastisk at mødes i studiegruppe, med mennesker som har haft mod til refleksion over min og egen praksis til gavn og glæde for alle. På mange måde er jeg blevet et nyt og mere reflekterende menneske.

 

Noget af det vigtigste jeg har lært, er at ”komme ud af kampen." Jeg har tidligere altid været den der skulle ”fixe” alting, taget kampe op. Sådan er det ikke mere. Jeg ”går ud af kampen”, læner mig nysgerrigt tilbage og finder ud af, hvad der er vigtigt. Det er en skøn ny oplevelse, og et fantastisk redskab, som jeg har lært på Dispuk.

 

Jeg kan kun sige til dig, der nu skal til at begynde på Dispuk – det er SÅ fedt at blive "Dispuket." Det er et forstyrrelsesrum på den gode måde, et inspirations rum, et frirum af dimensioner, hvor du lige så stille får en indsigt i dig selv, fantastisk litteratur, et narrativt landskab, som du rent faktisk kan bruge i praksis - det giver mening. Jeg havde et ståsted inden jeg lærte Dispuk at kende, nu har jeg et anderledes ståsted, som bare er vigtigere og meget mere værdifuldt for mig.

 

Mange hilsener

Mariana Rjeily